Architektura vína, víno architektury
Galerie(6)

Architektura vína, víno architektury

Partneři sekce:

Vinařství je v České republice na vzestupu. Výroba vína se pokládá za umění a vinaři se těší velké vážnosti. Vznikají nová a nová vinařství a do tradičního a dlouhodobě konzervativního odvětví začíná pronikat moderní architektura a design.

První příklady moderně pojatých vinařství se objevily v Austrálii a v kalifornském Napa Valley. Vinaři si brzy začali uvědomovat, že podpora jejich dobrého vína prostřednictvím moderního designu má obrovský marketingový potenciál a začali na svém firemním stylu spolupracovat s hvězdnými architekty. Velmi úrodnou půdou pro moderní architekturu v oblasti vinařství se stalo Rakousko. Z Rakouska je to jen kousek na jižní Moravu. Bylo jen otázkou času, kdy se první moderně pojaté vinařské domy objeví i u nás. Skvosty moderní architektury vyrostly v Popicích.

Sonberk a Gotberg
Na jižních svazích nad Popicemi vyrostly mezi vinohrady dva vinařské domy. Práce na jejich realizaci začaly vznikat ve stejný čas, avšak větší vinařský dům Gotberg byl pro veřejnost otevřen až o tři léta později než menší a mezi vinohrady ukrytý Sonberk. Vinařství Gotberg vsadilo na dlouhodobý svědomitý přístup k výrobě vína a jeho doménou je bio zemědělství. Vinaři z Gotbergu věří, že je možné vypěstovat surovinu výjimečné kvality a přitom minimálně zatěžovat životní prostředí. Ve vinicích Gotberg je vinná réva od počátku ošetřována bez použití systémové chemie, to znamená, že splňuje veškerá kritéria ekologického vinohradnictví.

Odvážně přistoupili vinaři i k výběru architekta. Jejich důvěru získal mladý brněnský architekt Martin Bukolský. Jeho návrh sleduje nejaktuálnější trendy v oblasti šetrného zacházení s energiemi a nepřehlédnutelně trůní v krajině nad Popicemi.

Duch místa a investora
Architekturu vinařského domu Gotberg ovlivnily dva faktory – jednak krajina se svou morfologií, silnými východními větry a fantastickým výhledem na panorama Pálavských vrchů tyčících se nad hladinou Nových Mlýnů, jednak touha investora po odpovědném a dlouhodobém přístupu k práci i k architektuře.
Figura domu je výrazná a v krajině pevně ukotvená. Svou velkorysostí upomíná spíše na současnou architekturu Španělska než na kontext soudobé české přísnosti, což vyvolává i pestrá škála použitých materiálů. V tomto ohledu se do architektury domu významně propsala osobnost investora, který část života prožil v jihovýchodní Asii.

Nízkoenergetický dům a jeho konstrukce
Ekologické vinohradnictví si žádá i adekvátní odpověď v ekologicky šetrné architektuře vinařského domu. Objekt využívá energetických úspor získaných umístěním rozměrné výrobní haly hluboko pod úroveň terénu a zasypáním střechy vrstvou zeminy o mocnosti přibližně jeden metr. V budoucnu na ní poroste vinohrad. Objekt využívá také všech surovin z vinic, kdy jsou dřevěné štěpky využity na vytápění administrativní, prezentační a ubytovací části.

Výrobní provoz je navržen jako montovaný železobetonový skelet. Jeho betonová fasáda ze sendvičových prefabrikovaných panelů je výtvarnou parafrází tradičního kamene. Vnitřní vyzdívky byly provedeny z přesných pórobetonových tvárnic Ytong. Díky jejich přesnosti bylo možné v interiéru minimalizovat tloušťku nákladné povrchové stěrky, která splňuje nejpřísnější hygienické požadavky na potravinářský provoz. Stavební firma rovněž ocenila snadnost opracování tvárnic Ytong v místě styku pravoúhlé výrobní části a prezentačního kvelbu, který je zaklenut segmentovými železobetonovými prefabrikáty. Kombinace železobetonového skeletu a pórobetonových vyzdívek se ukázala jako nejlepší realizační cesta. V souvislosti s pórobetonem Ytong se často hovoří o jeho pozitivním vlivu na mikroklima interiéru, výrobu jednoho z nejkvalitnějších vín jižní Moravy tak pórobetonové zdi střeží, jak se na vzácný klenot sluší a patří.
Architektura jako víno

Architektura bývá teoretiky přirovnávána k hudbě či filmu, ale mnoho společného má i s vinařstvím. Architektura je běh na dlouhou trať. Stejně jako péče o vinohrad. Záleží na spoustě interních a externích faktorů, které mají vliv na kvalitu vína respektive architektury.
Josef Velebný

Josef Velebný

Vinařství Gotberg
adresa: U Sadu 394, Popice
autor: Bukolsky architekti s.r.o. | www.bukolskyarchitekti.cz
realizace: 2010
web: www.gotberg.cz
uplatnění materiálu YTONG: vyzdívky železobetonového skeletu ve výrobní a prezentační části vinařského domu
foto: 1-4 Josef Velebný, 5-6 archiv Bukolský architekti