Projekt Nová válcovna získal prestižní ocenění Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Průmyslových a zemědělských staveb.
Galerie(7)

Projekt Nová válcovna ve Fatře získal prestižní ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Projekt Nová válcovna získal prestižní ocenění Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Průmyslových a zemědělských staveb. Odborná porota ocenila zejména rozsáhlost stavby, délku realizace a ekonomický dopad na firmu a její okolí. Samotná realizace integruje technologické a skladovací soubory tak, že vytváří optimální výrobní a logistické řešení. Projektantem je Centroprojekt group, dodavatelem PSG Construction.

Nová válcovna ve Fatře dokončuje montáže linek. Spuštění výroby je v dohledu

Společnost Fatra v rámci výstavby Nové válcovny za 1,4 miliardy výrazně pokročila. Již od pohledu je zřejmé, že Fatra se blíží vytyčenému cíli. Dokončené stavební objekty vyjma sprinklerové stanice, která bude hotova během několika měsíců, napovídají, že časový harmonogram prací je v projektu dodržen.

Projekt Nová válcovna ve Fatře
Projekt Nová válcovna ve Fatře 2
Projekt Nová válcovna ve Fatře 3
Projekt Nová válcovna ve Fatře 4
Hydroizolační folie Fatrafol
Podlahová krytina Fatra Thermofix

V současné době probíhají montáže výrobních linek a kompletace souvisejících provozních souborů, které zajistí zkušební spuštění linek. Spuštěním nové válcovny do provozu dojde nejen ke zvýšení celkové výrobní kapacity podlahových krytin a hydroizolačních fólií, ale i k rozšíření nabídky podlahovin v roli o šíři 2 metrů, které budou uvedeny na trh v průběhu roku 2020.

Hydroizolační folie Fatrafol
Hydroizolační folie Fatrafol |

Nová kolekce LINO o šíři 2 metry bude obsahovat i řadu novinek, které reagují na zvyšující se nároky trhu podlahových krytin co do šíře, designu, tak i užitných vlastností.

V rámci projektu Nová válcovna došlo též k posílení skladovacích kapacit společnosti a to díky zbudování nových hal.

V případě nové válcovací linky je přidružena i recyklační linka, která bude průběžně zpracovávat technologicky vratný materiál, který by byl za jiných podmínek považován za odpad. Firma se tak snaží nejen co nejefektivněji vyrábět dané produkty, ale také snižovat zátěž životního prostředí a redukovat uhlíkovou stopu vlastní výroby.

Projekt Nová válcovna ve Fatře 2

Navíc nová recyklační linka je technologicky vyspělejší než dvě stávající. Přidanou hodnotou tohoto řešení bude souběžné zpracovávání odpadu přímo ve výrobní hale.

Fatra tak postupně naplňuje svoji strategickou vizi: stát se moderní automatizovanou firmou fungující na principech průmyslu 4.0, a zároveň být významným výrobcem podlahových krytin a hydroizolačních fólií na mezinárodním poli.

Podlahová krytina Fatra Thermofix

Investice do nové válcovny znamená pro stávající i desítky potenciálních zaměstnanců příslib moderního, technologicky vyspělého pracoviště. Zejména se to týká technických a dělnických profesí. Díky moderní válcovně Fatra posílí svoji silnou pozici na českém i mezinárodním obchodním poli.

V plném provozu by nová válcovna měla být ke konci roku 2019. Projekt zahrnuje výrobní a skladové haly o celkové výměře cca 4.500 m2, venkovní plochy o rozloze 5.500 m2 a vybudování vnitřní betonové komunikace v areálu včetně výstavby nové vrátnice.

Ve Fatře tedy roste moderní výrobní zóna s výkonnější bezodpadovou výrobou, propojená s IT systémy a řízenou spotřebou energií.

ZDROJ: PR článek společnosti Fatra, a.s.