Omalovánky nejen pro architekty
Galerie(7)

Omalovánky nejen pro architekty

Historický vývoj počítačové grafiky v dikci pokroku tuto disciplínu neustále žene vstříc čím dál realističtějšímu podání virtuálního světa. Dnes, když dokážeme softwarově generovat grafiku těžko rozpoznatelnou od skutečné fotografie, paradoxně vítáme efektní osobitost zdánlivě nedokonalých ručních náčrtů a skic. I ty už však lze vytvářet automaticky v počítačovém programu.

Současné stavařské CAD a BIM systémy hravě zvládají zobrazování prostorové grafiky v reprezentativní kvalitě v reálném čase. Jejich vizualizační funkce – případně export do specializovaných renderovacích aplikací – potom umožňují vytvářet fotograficky věrné obrazy navrhovaných stavebních objektů. Nejednomu architektovi však u těchto programů citelně chybí možnost vytvářet koncepční skici, jednoduché kresby, které pozorovateli okamžitě sdělí podstatné informace o objemu, struktuře, tvaru a dynamice navrhované architektury, aniž by jeho pozornost rozptylovala spousta zbytečných detailů a nekompromisní geometrická přesnost fotorealistických vizualizací.

Tohoto efektu doposud spousta architektů dosahuje prostřednictvím jednoduchých metod. Nejčastěji tak, že požadovaný pohled vytisknou jako čárový černobílý výkres a ručně jej dokreslí a domalují svým vlastním stylem fixami, tužkou, vodovými barvami nebo jiným vhodným způsobem. Druhou možností je exportovat výkres z CADu jako bitmapový nebo vektorový obrázek a tento potom opět ručně domalovat v některém z grafických softwarů jako např. Adobe Photoshop nebo Corel Photo-Paint.


Dílo Davida A. Walkera z firmy Dejong Design Associates vytvořené v programu Piranesi 4

Pomiňme nyní existenci programu SketchUp. Jeho účelem je sice právě vytváření nenáročného koncepčního designu, ovšem hlavní síla tohoto programu tkví v počátcích návrhového procesu, kdy je třeba rychle vytvářet různé varianty architektonického 3D návrhu a snadno je v přehledné formě prezentovat investorovi ještě předtím, než se přistoupí k realizaci podrobného projektu. Cílem tohoto článku je upozornit na aplikaci, která najde využití v kombinaci s CAD daty vznikajícího nebo již existujícího stavebního projektu při tvorbě efektních obrázků, jako softwarové alternativy výše popsaných ručních výtvarných metod.

Být umělcem jako Piranesi

Po ukončení tříletého vývoje systému Autodesk Architectural Studio v roce 2003, který byl komunitou architektů s nadšením přijat, ovšem málo kupován a jehož smyslem bylo dát projektantům do rukou dosud chybějící kreativní volnost, zůstala na světovém trhu jediná významná aplikace pro tvorbu koncepčních skic – Piranesi, nesoucí jméno slavného italského umělce, vyvíjená britskou společností Informatix Software.

Program Piranesi byl vyvinut speciálně pro tvorbu architektonických skic přímo z CAD souborů. Narozdíl od bitmapových editorů, které mohou pro umělecké překreslování technických výkresů také v omezené míře sloužit, Piranesi rozeznává prostor – tedy perspektivu a hloubku zaznamenanou v obraze a tomu podřizuje zpracování scény, mj. třeba správnou velikost aplikovaných textur.

Aplikace pracuje se svým vlastním souborovým formátem EPix (Extended Pixel), ovšem ten lze – buď přímo, nebo prostřednictvím zásuvných modulů – vytvářet z většiny běžných CADů užívaných architekty (přímou podporu EPix nabízí např. ArchiCAD, MicroStation, SketchUp a Art.lantis, pro software 3ds max, Autodesk Viz, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Civil 3D, Cinema 4D atd. jsou dostupné plug-iny umožňující tvorbu EPix také přímo z prostředí těchto programů). Pokud CAD software export EPix souborů neumožňuje, ale dokáže vytvořit formáty DXF nebo 3DS (např. AutoCAD nebo VectorWorks), lze tyto na EPix převést v externím programu Vedute, sloužícím zároveň jako jednoduchý prohlížeč.

Zpracování grafiky v Piranesi je zdánlivě podobné jako v jiných kreslicích programech. Klíčovým rozdílem je zde ale možnost zamykat určité prvky obrazu proti úpravám. Takto lze například zamykat úpravy ploch se stejnou prostorovou orientací nebo částí vyplněných konkrétní texturou či barvou. Postup vytvoření skici z CAD výkresu je popsán v navazujícím informačním boxu.

Program je aktuálně v páté verzi dostupný pro platformy Windows a Mac. V České republice sice nemá distributora, ale dá se objednat přímo z webu výrobce bez geografického omezení dostupnosti. S cenou 750 eur bez daně je to však poměrně luxusní pomůcka pro skutečně náročné tvůrce stavebních projektů.

Od výkresu ke skice

1. Vybraný geometrický model v CAD systému připravíme pro renderování scény nastavením pozice kamery a osvětlení. Takto nachystaný jej uložíme do nativního formátu programu Piranesi EPix (buď přímo z našeho CADu, nebo prostřednictvím exportu dat ve formátu DXF, či 3DS do programu Vedute).

2. Piranesi v uloženém EPix souboru model analyzuje a veškeré úpravy přizpůsobí nastavenému pohledu. Vychází přitom z informací o hloubce a materiálech, uložených v každém jednotlivém pixelu obrazu. Následně dotvoříme obsah scény. K dispozici jsou barvy, fotorealistické i ručně kreslené textury, nabízí se aplikování pozadí a přidání různých grafických prvků (nábytek, dopravní prostředky, osoby, rostliny atd.).

3. Na závěr lze obraz ozvláštnit aplikací osobité malířské či kreslířské techniky (kresba tužkou, malba vodovými barvami atd.). Můžeme vytvářet i své vlastní grafické styly a tyto ukládat pro použití na dalších projektech.

Bez talentu ani ránu

O tom, jak působivé obrázky lze zhotovit v aplikacích pro softwarové vytváření skic, svědčí ilustrace u tohoto článku. U těch nejpodařenějších bude mít i zkušený odborník problémy s rozeznáváním, že nejde o klasickou ruční tvorbu. Pro dosažení skutečně kvalitních výsledků však nestačí pouhá schopnost dobře ovládat software nebo být zdatným technikem. Nezbytná je též notná dávka výtvarného talentu.

Jan Homola
Obrázky a foto: archiv společnosti Informatix Software, Dejong Design Associates
Článek je převzat z časopisu Computer Design.

Autor je vzděláním stavební inženýr. V současnosti se jako šéfredaktor odborného čtvrtletníku Computer Design profesionálně věnuje zejména využití informačních technologií ve strojírenství, stavebnictví a architektuře.