Nový Terminál Smíchov se přiblížil. Praha získala územní rozhodnutí

Partneři sekce:

Hlavní město dosáhlo významného milníku v přípravě stavby nového dopravního terminálu v prostoru Smíchovského nádraží v Praze 5. Aktuálně získalo pravomocné územní rozhodnutí. Stavba zahrne především zastřešení kolejiště a vznik autobusového nádraží na střeše, dokončena by mohla být už v roce 2028.

„Na Smíchově vznikne supermoderní dopravní terminál pro 21. století. Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí. Pokud vše půjde hladce, může být vše hotovo už v roce 2028. Nyní celý projekt vstupuje do další fáze, v rámci které už se letos začne s počátečními úpravami stávajícího nádraží a jeho okolí. To s novou stavbou ale nezmizí, jeho historická hala bude zachovaná, zmodernizovaná a stane se součástí celého terminálu. Samotný terminál pak bude dopravním uzlem celé oblasti jak pro městskou, tak pro příměstskou a meziměstskou dopravu,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Důležitý krok pro rostoucí oblast

„Blížíme se dalším krokem k tomu, aby v roce 2028 začal fungovat dopravní uzel pro městkou, příměstskou i meziměstskou dopravu. Získané pravomocné rozhodnutí umožní, aby na sebe práce plynule navázali s úpravami přestavby kolejí, které již Správa železnic realizuje, a na Smíchově vznikl moderní integrovaný přestupní terminál včetně P+R. Autobusové nádraží je právě úsporně umístěno nad prostorem koleji. Navíc tento princip umožňuje dopravní propojení pro oba směry autobusové dopravy. Moc děkuji za spolupráci všem kolegyním a kolegům, kteří se na této záslužné práci podíleli,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Terminál Smíchov
Terminál Smíchov
Terminál Smíchov
Terminál Smíchov
Terminál Smíchov
Terminál Smíchov
Terminál Smíchov

„Jedná se o důležitý krok nejen pro oblast Smíchova, ale pro celou Prahu i její okolí. Zpříjemní a ulehčí cestování všem, kteří tudy projíždějí, ať už jakýmkoliv dopravním prostředkem veřejné dopravy. Vybudování nového terminálu v oblasti Smíchovského nádraží je jednou z priorit současného vedení hlavního města v oblasti dopravy. Ukazuje se tady také, jak důležitá je u takových projektů spolupráce městských subjektů a externích partnerů, ať už státních či soukromých,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Terminál Smíchov
Terminál Smíchov |

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí.

Stávající Smíchovské nádraží je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení pro 21. století

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Jedná se o finální řešení přestupního uzlu v podobě odpovídající 21. století, čemuž odpovídá přestřešení železniční stanice, lepší přestupní vazby nebo možnost využití prostor po vymístěném terminálu Na Knížecí pro jiné účely.

Terminál Smíchov
Terminál Smíchov | Zdroj: A69 – architekti

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města Prahy, jako je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například MČ Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.

Vedení města zadalo za úkol vypracovat studii na novou podobu smíchovského dopravního terminálu Institutu plánování a rozvoje. Výběrové řízení vyhrálo architektonické studio A69 – architekti, které následně zpracovalo návrh terminálu. Po projednání s aktéry v území a v koordinaci se Správou železnic, byly zahájeny práce na podrobnější dokumentaci. Architektonický ateliér společně s projektantem, kterým je sdružením firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU a Metroprojekt, vypracovalo kompletní projekt budoucího moderního dopravního uzlu.

V rámci studie je ponechána historická hala z 50. let, která je pouze doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující. V rámci projektu bude odstraněna dostavba této haly realizovaná v 80. letech v souvislosti s výstavbou metra B, dojde tak o odhalení původního průčelí budovy.

Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody. Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které bude budoucím sídlem Správy železnic.

Co je v plánu v rámci vzniku Terminálu Smíchov:

  • Proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál
  • Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí
  • Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání
  • Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol
  • Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy
  • Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, městský, příměstský a dálkový autobus, tramvaj, metro, parkoviště P+R
  • Elektrizace autobusové dopravy na terminálu
  • Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující
  • Vznik administrativní budovy Správy železnic
  • Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí