Obnova a využívání klášterů

Obnova a využívání klášterů

Diskuzi o obnově a využívání památek a zejména klášterů ve 21. století otevřela dne 13. listopadu konference PRO památky. Nad problematikou se v prostorách dominikánského kláštera v Praze sešli pracovníci památkové péče, zástupci církve a měst, architekti, investoři i veřejnost.

Kromě historie a současného stavu klášterů byly prezentovány možnosti jejich využívání v budoucnosti. Představeny byly úspěšné projekty, které by mohly posloužit jako inspirace a motivace pro další projekty.

Diskuze se zúčastnil Pavel Vlček z Fakulty architektury ČVUT, generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB nebo například architekt Jan Soukup, jehož atelier se aktivně věnuje obnově památek a mezi jehož oceněné práce patří projekt kláštera Matky Boží Nový Dvůr.

Dalšími přednášejícími a diskutujícími byli odborníci z oblasti památkové péče, architektury i financí, jakož i zástupci několika klášterů. Záštitu nad konferencí převzal ministr kultury Václav Jehlička.

Zdroj: Institut pro památky a kulturu, (kak)