Nesmírně těžký projekt. Brněnský dětský hospic bude místem harmonie a loučení

Partneři sekce:

První český dětský hospic, Dům pro Julii, vznikne v Brně, konkrétně v areálu Kociánky nedaleko domova pro seniory. Zařízení bude poskytovat nejen lůžkovou odlehčovací pobytovou službu, bude také pokračovat v terénní službě a vzniknout by měl i denní stacionář. Návrh vyprojektoval architektonický ateliér Čtyřstěn

„Dětská paliativní péče je v České republice stále na začátku, proto vznik Domu pro Julii v Brně představuje opravdu zásadní milník. Stavět se začne již v letních měsících a hotovo by mělo být do 15 měsíců. Celá stavba bude stát 159 565 555 korun bez DPH, částečně bude hrazena pomocí dotace ITI v hodnotě 92 milionů a zbylá částka pak půjde z rozpočtu města Brna“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík. Radní vybrali 15. června zhotovitele a schválili smlouvu mezi městem a společností UNISTAV CONSTRUCTION, a. s.

Dům pro Julii
Dům pro Julii
Dům pro Julii
07 SITUACE 1 1024x1024 1
Řez AA
Řez BB
Řez CC
Řez DD

„Město se připojilo k projektu dětského hospice v loňském roce, kdy se stalo investorem jeho stavby. Díky tomu, že jsme od neziskové organizace Dům pro Julii převzali již hotovou projektovou dokumentaci, byla celá finální příprava jednodušší. A dnes jsme již dospěli do cílové rovinky – známe společnost, která zhotoví samotnou stavbu. Stal se jí UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., který splnil veškeré požadavky veřejné soutěže. Stavbu budovy má pod správou město, ale samotný hospic už bude provozovat přímo organizace Dům pro Julii. Jsem velmi ráda, že se Brno připojilo do tak důležitého a v českém kontextu unikátního projektu,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zázemí pro rodiče i terapeutické služby

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím bude zakomponována do okolní zahrady, návrh vyprojektoval architektonický ateliér Čtyřstěn. Součástí projektu jsou přípojky na inženýrské sítě, parkoviště, přístupová komunikace, chodníky a venkovní a sadové úpravy. Hospic bude disponovat 10 samostatnými pokoji pro klienty, z nichž osm bude sloužit jako odlehčovací. Zázemí bude připraveno i pro rodiče a sourozence dětí. Zařízení bude dále nabízet širokou škálu terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci.

Dům pro Julii
Dům pro Julii | Zdroj: Čtyřstěn

„Místo pro hospic je v krásném parku, lemované prudkým svahem a s výhledem na město. Při návrhu jsme se snažili o budovu, která zapadne do svého rámce a vytvoří si vlastní svět uvnitř. Něco na způsob kláštera, jen méně uzavřené.  Strmý svah lemující téměř rovinatou plochu pro stavbu bude sloužit jako ochranný val okolo domu a stane se jeho přirozenou součástí, po střeše se bude možné procházet a dívat se do dálky. Zahrada uvnitř bude těžištěm toho všeho,“ uvedli tým architektů ve složení Tomáš Págo, Milan Joja, Karel Kubza, Martina Fojtíková, Nikola Korábová.

Vyrovnanosti, souznění, pokora

Hlavní podlaží je rozprostřené kolem vnitřní zahrady. Otevřenost a uzavřenost jednotlivých částí vůči ní zároveň určuje míru soukromí uvnitř. Projekt byl navržen tak, aby jej bylo možné postavit jako celek i po jednotlivých etapách podle toho, jak rychle se podaří zajistit finance. Každá etapa je funkční sama o sobě a společně nakonec vytvoří jeden fungující organismus.

Dům pro Julii
Dům pro Julii | Zdroj: Čtyřstěn

„Dům pro Julii má obsáhnout jedinečnou atmosféru místa – vnitřní klid, vyrovnanost, souznění, pokoru i harmonii. Musí nabídnout všem hostům a pacientům spoustu praktických služeb, ale také útočiště a porozumění. V tom domě je vše – je to sociální zařízení a také soukromé bydlení, místo pro společenské události i to nejintimnější rozloučení. Zdraví i nemoc, terapie i hra, radost a smích, smutek a rozloučení. Pro nás ta největší výzva,“ nastínili svou vizi architekti.

red