Dům pro Julii

Stavba Domu pro Julii započala. V Brně vyroste první dětský hospic v Česku

Poklepáním základního kamene symbolicky začala stavba Domu pro Julii. Dětský hospic bude stát v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce. Stavbu, která potrvá cirka 15 měsíců, financuje město Brno a následný provoz bude zajišťovat stejnojmenná nezisková organizace Dům pro Julii.

Institucializovaná dětská paliativní péče je v České republice stále na začátku cesty a Dům pro Julii bude patřit mezi první vlaštovky tohoto typu služeb. „Spolupracovat se stejnojmennou neziskovou organizací jsme začali již v roce 2018. Z původních plánů, kdy mělo město poskytnout pouze pozemek v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce, se stalo investorem celé stavby. To zajistila smlouva s organizací Dům pro Julii z června loňského roku. Zároveň mě těší, že jsme s projektem uspěli v evropském dotačním programu ITI, kdy peníze z tohoto fondu pokryjí více než polovinu nákladů,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

„Díky tomu, že jsme od Domu pro Julii získali už připravený architektonický návrh od ateliéru Čtyřstěn, podařilo se celý projekt rozhýbat v opravdu rychlém tempu. V loňském roce se Brno stalo investorem, dnes již začínáme stavět a vše by mělo být hotovo během následujících 15 měsíců. Stavba, kterou zhotoví společnost UNISTAV CONSTRUCTION, a. s., bude stát 159 565 555 korun bez DPH. Dotace z evropských zdrojů činí 92 milionů korun a zbylá částka půjde z rozpočtu města Brna,“ vysvětlil radní pro oblast investic David Grund.

Inspirovali se zahraničím

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím bude zakomponovaná do okolní vzrostlé zahrady, aby přímo zapadla do klidné atmosféry místa. „Kromě zbudování samotného hospice jsou součástí stavby veškeré inženýrské sítě a přípojky, parkoviště, nová přístupová komunikace, chodníky a venkovní a sadové úpravy. Jedinečnost projektu je ukryta ve spojení sociálních a zdravotních služeb. Pobytová odlehčovací služba je klasifikována jako sociální, zároveň v Domě pro Julii budou k dispozici zdravotníci, kteří zajistí veškeré nutné úkony z tohoto oboru.

Hospic bude vybavený moderními terapeutickými prvky, chybět nebude například snoezelen, tedy smyslová herna, či bazén pro terapii Watsu. Připraveny budou také prostory pro muzikoterapii, arteterapii či návštěvy psů a dalších terapeutických zvířat,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Hospic bude disponovat 10 samostatnými pokoji pro klienty, z nichž osm bude sloužit pro pobytovou odlehčovací službu a dva budou fungovat jako hospicová lůžka pro děti v terminálním stadiu onemocnění. Součástí budou také ubytovací kapacity a zázemí pro rodiče a sourozence nemocných dětí a byt posledního rozloučení.“

„Dětská paliativní péče není v České republice stále ještě příliš rozvinutá, proto jsme se inspirovali podobnými zařízeními v zahraničí, zejména ve Velké Británii, kde tato péče funguje již dlouhou dobu. Naším cílem je poskytovat komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální, psychoterapeutickou a duchovní pomoc pro celou rodinu dítěte s život ohrožující diagnózou,“ uvedla ředitelka organizace Dům pro Julii Radka Vernerová a pokračovala:

„Aby mohlo být dítě i s vážnou nemocí doma, je nezbytné rodiny a neformální pečující podpořit a umožnit jim si od náročné péče odpočinout. Odlehčovací služby jsou nedílnou součástí paliativní péče. Proto již od roku 2020 nabízíme unikátní kombinaci odlehčovacích služeb a domácí péče pro rodiny s vážně nemocnými dětmi, a to v rámci celého Jihomoravského kraje. Podpůrných služeb je pro rodiny stále nedostatek, financování těchto služeb je navíc velmi složité,“ doplnila Radka Vernerová.

red