Poliklinika Pod Marjánkou
Galerie(15)

Ve stylu 60. let. Podobu polikliniky Pod Marjánkou v Praze 6 navrhnou ov architekti

Soutěž na návrh podoby polikliniky Pod Marjánkou v Praze 6 vyhrálo studio ov architekti. Vítěze vybrala porota v čele s architektem Petrem Vávrou, rozhodnutí schválila rada šesté pražské městské části. Úprava zdravotnického zařízení na Břevnově je dosud největší investiční akcí Prahy 6. Náklady na úpravy polikliniky, které by mohly začít v roce 2025, nyní radnice odhaduje asi na 500 milionů korun.

„Areál polikliniky po téměř šedesáti letech svého fungování přestává stačit současným nárokům na zdravotnické zařízení. Jsem proto rád, že jsme našli způsob, jak ho zrekonstruovat, a to prakticky bez provozních omezení,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou

Poliklinika se na Břevnově otevřela pod jménem Poliklinika Břevnov v roce 1963, kdy měla sloužit až 45.000 obyvatel v dané spádové oblasti. Praha 6 toto zdravotnické zařízení spravuje od roku 2006.

Břevnovská poliklinika se bude obnovovat po etapách. Nejprve bude na místě současné nízké budovy postavená nová část polikliniky, do níž se přestěhují potřebné zdravotnické služby, které nyní sídlí v hlavní budově. Následně se bude rekonstruovat výšková budova. Některé zdravotní služby se po opravě hlavní budovy přesunou z přístavby zpět a doplní je laboratoře, rehabilitace a další zařízení.

Náplň určili občané

Občané Prahy 6 se v radniční anketě vyslovili pro to, aby v budově polikliniky vznikly rehabilitační a fyzioterapeutické služby nebo denní stacionář pro seniory a osoby s handicapem.

Radnice chce novou část polikliniky začít stavět předběžně v roce 2025, uvedl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. Rekonstrukce výškové budovy by měla podle informací v zadání architektonické soutěže začít zhruba o dva roky později. Zástupci městské části už dříve uvedli, že břevnovská poliklinika je nyní ve špatném technickém stavu. Účastníci soutěže měli za úkol ve svých návrzích navrhnout jak uspořádání polikliniky po dobu přestavby, tak finální uspořádání polikliniky.

Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou | Zdroj: ov architekti

Porotce dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěže, kterou Praha 6 vyhlásila v září 2021, zaujal návrh od studia ov architekti komplexním pojetím. Citlivě reaguje na architektonické kvality původní stavby, zohledňuje environmentální aspekt a nabízí přehledné vnitřní prostory. Interiér polikliniky předpokládá variabilní uspořádání ordinací a čekáren.

Uvnitř vznikne atrium

Dle autorů ze studia ov architekti fasáda nové přístavby současným způsobem navazuje na tvarosloví 60. let, neutrální přístavba nechává vyniknout hlavní stavbu architekta Podzemného. Pásová okna jsou akcentovaná zaoblenými rohy, lahvově zelený fasádní keramický obklad je barevně komplementární k původním okrovým tvarovkám.

Nízká přístavba polikliniky nabízí přehledné a otevřené zdravotnické zařízení, ve kterém je dostatek denního světla a návštěvník se zde snadno a přirozeně orientuje. Návštěvníkům a jejím potřebám slouží vnitřní pobytové exteriérové atrium. Hlavní vstup je zachován v ulici pod Marjánkou. Samostatný vstup do dětského oddělení je orientován směrem k východnímu parku.

Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou | Zdroj: ov architekti

Porota ocenila pokoru a udržitelnost

Dle hodnocení poroty vítězný návrh přináší kompaktní propracované řešení, které je prostorově úsporné, přesto provozně komfortní a logické. Čistá podélná hmota přístavby s výraznými pásovými okny je harmonickým soudobým doplňkem F. R. Podzemného budovy.

Použití keramického obkladu v komplementární barevnosti je vůči stávající budově pokorné a sémantické. Současně návrh představuje udržitelné pojetí fasády, které je schopno flexibilně reagovat na změny vnitřních dispozicí a adekvátně kompenzovat problémy spojené se změnou klimatu.

Poliklinika Pod Marjánkou
Poliklinika Pod Marjánkou | Zdroj: ov architekti

Nabídka vnitřních atrií, do kterých se orientují čekárny je řešení preferované a přehledné. Současně návrh prezentuje propracovanou úvahu nad uspořádáním rekonstruované části. Konstrukčně se jedná o realizovatelně pojatou rekonstrukci, která je v návrhu velmi kvalitně a podrobně rozpracována. Environmentální koncept udržitelného rozvoje, který je dnes nezbytným parametrem návrhu občanské stavby, ukazuje komplexní přístup autora.

Městská část nyní s autory vítězného architektonického návrhu povede jednací řízení, které by mělo vyústit v sestavení podrobné projektové dokumentace. Následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podle předběžných plánů by se mělo začít stavět v roce 2025. Náklady na přístavbu a rekonstrukci polikliniky se odhadují zhruba na 500 milionů korun.

red