Harmonie nového se starým

Harmonie nového se starým

Budova Polikliniky na ulici Kostelní v Ostravě je názornou ukázkou harmonického souladu nového se starým. Spojením rekonstruované historizující fasády s novou přístavbou vznikl osobitý celek. Bohatost původní zdobené štukové fasády je zde v kontrastu s tvarovou čistotou bílého smaltovaného skla v kombinaci s tmavě šedým Cembonitem. Autory projektu jsou WMA architects.

Zdravotní středisko se nachází v centru Ostravy a vytváří mezičlánek mezi sousedními pozemky, kde se předpokládá další výstavba, která uzavře stávající neukončený blok domů. Z architektonického hlediska se jedná o zásadní přestavbu domu a novostavbu v místě původního sousedního domu. Ze stávajícího objektu je plně zachována uliční fasáda a vstupní prostory, část nosných zdí a základové konstrukce. Ostatní konstrukce, které nevyhovovaly novému provoznímu a konstrukčnímu řešení, byly asanovány a nahrazeny novými konstrukcemi. Při tvarování objemu novostavby architekti vycházeli z hmoty uliční části domu a z hmoty sousedního domu.

Poliklinika se do ulice tváří jako dva sousedící objekty – starý versus mladý. Fasáda novostavby je pojata v kontrastu vůči sousední těžké historizující fasádě jako odlehčená a polotransparentní. Výškové poměry obou částí jsou srovnatelné, ale poslední patro novostavby je akcentováno odsazením v úrovni střechy. Okenní otvory probíhají přes celou výšku patra a navazují na vertikální členění sousedního domu. Půdorysně jsou ale osazeny nepravidelně ve snaze zohlednit vnitřní provoz domu.

Fasáda z ulice je nápisem „Poliklinika“ opticky rozdělena na přízemí a ostatní nadzemní podlaží, a to v prodloužené linii parteru sousední historizující fasády. Koresponduje i členění obkladu v přízemí do vodorovných pásů. Z materiálového hlediska je uliční fasáda obložená bílým smaltovaným sklem a ustupující poslední podlaží Cembonitem v tmavě šedém odstínu. Do dvora je dům sjednocen fasádní omítkou v bílé barvě. Část meziokenních pilířů dvorní fasády je obložena tmavě šedým smaltovaným sklem. Dvorní fasáda je v místě posledního podlaží doplněna o předsazenou konzolu, obloženou Cembonitem.

Výrazným prvkem novostavby jsou okna do dvora. Jejich rozložení a tvar jsou velmi pestré. Použitým materiálem je hliník, přičemž rám okna je překryt okenním křídlem. Okna uliční fasády novostavby jsou osazena hlouběji, aby vynikly vůči ploše skleněné fasády, a to vzhledem k plastické historizující fasádě původního domu.

Naopak okna dvorní fasády jsou osazena v rovině fasády s úmyslem vytvořit kompaktní plochu, která je poté členěna výrazně zapuštěnými francouzskými okny a schodišťovým oknem, v horní části pak konzolou posledního podlaží. Sokl objektu přístavby ze strany ulice Kostelní je řešen hliníkovým plechem. Fasády ze smaltovaného skla a Cembonitu jsou provětrávané, dvorní a boční fasáda jsou řešeny kontaktním zateplovacím systémem s bílou omítkou. Původní historizující fasáda je zrekonstruována a ošetřena novými silikátovými nátěry v odstínech světle šedá a světlý okr.

Marie Urbancová
foto: jas

RubrikyZdravotnictví