LDN v Praze 6

Komfort a intimita. Nová léčebna v Ruzyni vzešla ze soutěže

Architektonickou soutěž o návrh podoby plánované novostavby léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) v Drnovské ulici v Praze 6 vyhrál návrh od studia Lennox architekti a RANGHERKA 5. Městská část chce novou LDN postavit v Ruzyni na městských pozemcích mezi ulicemi Drnovská, Pilotů a Dědinská.

Podmínkou stavby je změna územního plánu. Radnice dříve odhadla stavební náklady na vybudování LDN na 200 milionů korun bez DPH, nově to však bude okolo 290 miliónů korun. Hotovo by mělo být do roku 2026.

Jednokolovou architektonickou soutěž o návrh podoby LDN Drnovská vyhlásila Praha 6 v červnu roku 2021. Soutěžní návrhy podalo devět účastníků. Návrhy hodnotila porota, v níž zasedli mimo jiné architekti Irena Šestáková, Jan Němec, Michal Kuzemenský a David Mateásko. Soutěž vyhrál návrh od studia Lennox architekti a RANGHERKA 5, druhé místo obsadil návrh od Adam Rujbr Architects a třetí návrh od SOA architekti.

Kapacita LDN Drnovská by měla být 101 až 104 lůžek. Po případném postavení budovy by se do nových prostor v Ruzyni přestěhovala stávající LDN v bývalé nemocnici Chittussiho v Bubenči, jak již rozhodli zastupitelé šesté městské části v květnu 2020.

Komfort pro klienty

Porota ocenila zejména velmi kvalitní návrh dispozic, který nabízí zejména prostorový komfort pro klienty LDN, umožňuje dělitelnost pokojů apod. Umístění vstupu z ul. Pilotů je přínosné především s ohledem na stávající zástavbu RD. Balkóny pro pokoje a většinu provozů budovy jsou přívětivé pro uživatele, důležité pro klienty. Předností je variabilita konceptu, který zároveň nabízí uzavřenost a intimitu léčebného prostředí.

Střední komunikační vertikály a navazující na lobby v patrech přispívají k čitelnosti budovy a pohodlí uživatelů. Pracoviště sestry má dobrou vazbu na lůžkovou jednotku, dobře řešena vazba na jídelnu. Řešení orientace jednolůžkových pokojů do atria je podle poroty diskutabilní. Navržený způsob vjezdu do garáží shledala porota sporným.

LDN v Praze 6
LDN v Praze 6 | Zdroj: Praha 6

Základem je pokoj

Poskytování paliativní péče prohlubuje otázky významu kvality prostředí, ve kterém člověk svůj život zakončí, podotýkají autoři návrhu z Lennox architekti a RANGHERKA 5. „Pokoj klienta by měl zajistit pocit domova a soukromí. Důležitým parametrem stavby je podlažnost a optická vazba na okolí a zahradu. Prostředí oddělení i domu by mělo nabídnout zážitkově velmi bohatý prostor, protože klienti přichází o své původní pestré životní prostředí a jejich život se soustředí do jednoho místa,“ vysvětlují.

Dvoulůžkový pokoj se proto stal určující skladebnou jednotkou domu. Návrh pracuje s koncepcí dvoulůžkového pokoje se společným hygienickým zázemím, který je možné přepažit mobilní příčkou. Toto řešení zajišťuje soukromí klientů, ale nemá tak výrazné plošné nároky jako jednolůžkové pokoje. Jde tedy o řešení kombinující přiměřené stavební náklady a přínosy pro klienty. Zároveň nabízí možnost pokoj propojit a individuálně si míru soukromí nastavit.

Důležitá je pro klienty i možnost setkávání a kontaktu s návštěvami. Pozornost je proto věnována i pobytu venku, lze uskutečnit v různých formách. Krytá vstupní piazzeta je navázána na kavárnu a může být lokálním centrem. Balkony jsou pro každodenní posezení. Střešní terasa, která je přístupná výtahem nabízí výhled přes koberec travin a trvalek. Zahrada doplňuje možnosti o promenádu.   

LDN v Praze 6
LDN v Praze 6 | Zdroj: Praha 6

Kapacita přes 100 lůžek

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby léčebny dlouhodobě nemocných s kapacitou 101 – 104 lůžek. Řešené území o rozloze cca 5.009 m2 se nachází na území městské části Praha 6, v katastrálním území Ruzyně. Řešené území zahrnuje pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 6. Investorem záměru je městská část Praha 6.

Celková částka na ceny a náhrady výloh spojených s účastí v soutěži byla stanovena na maximální výši 2.300.000,– Kč. V soutěži odevzdalo návrh v souladu se soutěžními podmínkami 9 účastníků. Porotou navržené rozdělení cen a potvrzení pořadí návrhů v této soutěži bylo schváleno Radou městské části Praha 6.

Nové podoby by se mělo dočkat i další zdravotnické zařízení Prahy 6, břevnovská poliklinika Pod Marjánkou. V plánu je rekonstrukce objektu a přístavba. Oprava polikliniky by měla stát asi 500 milionů korun bez DPH. Městská část v září 2021 vyhlásila architektonickou soutěž, jejíž výsledek by měl být znám letos.

Pořadí návrhů:

1. cena – Lennox architekti, s.r.o. + RANGHERKA 5 s.r.o.
2. cena – Adam Rujbr Architects s.r.o.
3. cena – SOA architekti, s.r.o.

red