Oslava krajiny a rituálu lázně

Oslava krajiny a rituálu lázně

Na první pohled z takové zakázky velký zázrak nečíhá: rodina Liebherrů si přála zmodernizovat svůj hotel z 60. let a přistavět k němu nyní velmi oblíbené Spa  –  prostor pro masáže, cvičení, koupání a saunování. Studio Gottstein Architects ovšem povýšilo tuto zakázku na významný počin. Ať už díky elegantnímu minimalismu, tak pro interakci budovy s místní krajinou. Realizace byla letos oceněna Královským institutem architektů Irska jako nejlepší budova v krajině. 

Hotel Europe navrhl otec architekta Achima Gottsteina Alfred před 49 lety. Už tehdy byla logická orientace k jezeru Loch Lein, hlavní devize místa. Jezero v pozadí lemují skalnaté vrcholy s temnými siluetami a představují neuvěřitelně poetickou scenérii.

Nová budova o ploše 4 500 m2 nesměla tuto scenérii narušit. Nedaleké Černé údolí s průsmykem Dunloe kdysi modelovaly obří ledovce, které vytvarovaly rozlehlé jezero. Architekti odpověděli na tuto konstalaci a vytesali do nové budovy dramatičnost okolní krajiny. Hmoty porostlé trávou jako kamenné balvany vyrůstají ze svahu a opět se do něj zanořují.

„Naším záměrem bylo postihnout uspořádáním nové budovy tři aspekty – rituál, světlo a krajinu. Rozlehlé podzemní prostředí je vyjádřeno jako kontrast tmy a světla, hustoty a prázdnoty,“ píší architekti v autorské zprávě. Temnota je dána zahloubením stavby do země a tmavě šedým kamenem v obložení interiérů. Hustota je vyjádřena vodním živlem.

Koncept prostorového uspořádání je rozdělen do dvou podlaží. Horní podlaží je vyhrazeno lázním, vše je tu ve znamení tepla – sauny, pára, relaxační místnosti, horké bazény, vše je odděleno pro muže a ženy. Dolní podlaží je nazváno Leisure – převažuje prostor pro aktivity, při nichž teplo vytváří především samotný aktér. Je zde dvacetimetrový plavecký bazén, venkovní a vnitřní bazén pro podporu vitality a bazén se slanou vodou. Nicméně i na tomto podlaží je sauna, pára a zahřívací apartmá, tentokrát pro obě pohlaví.

Vodní nekonečno
Světlo je shora jen místy vpuštěno do podzemního prostoru střešními světlíky a prosklenými vnitřními zahradami: „Zahrady jsou vyhloubeny do půdorysu, přinášejí přirozené denní světlo hluboko do dispozic a zklidňují prostor, stvořený pro kontemplaci,“ vysvětlují architekti ve zprávě. Recepce společně s lazebnickými místnostmi a kancelářemi jsou rozmístěny okolo nevelkého zanořeného dvora. Od recepce se pokračuje směrem k převlékacím místnostem, kde podlahy ohraničují pálené dubové trámy. Tyto prostory jsou záměrně tmavé v protikladu ke komunikačním spojnicím v komplexu.

Cesty jsou rámovány průhledy na jezero a nasvětleny tak, aby se návštěvník snadno dostal k vodě. Rámování zasklení v celé výšce je dané převislým robustním nadpražím. „Rozhraní mezi interiérem a exteriérem je zastřené, rozmazané tím, jak temné kamenné desky obalují prostor zvenku a přes bezrámové zasklení se vrací zpět do místnosti prostřednictvím podlah a stěn. Posilují pocit, že prostor byl vyhloubený z krajiny,“ píší autoři.

Zajímavé je propojení vodního prvku z interiéru do exteriéru přes bezrámové prosklené stěny. Navozuje pocit, jako by pro vodní živel neexistovaly žádné bariéry a jakoby přecházel volně mezi podlažími. Architekti navrhli bazén tak, aby došlo k výraznému optickému sjednocení jednoho vodního živlu s druhým – hladina bazénu se na dálku téměř stýká s hladinou jezera. Autoři tak usilují o to zprostředkovat osobní zážitek mezi uživatelem budovy a krajinou, díky němuž „je oslaven prastarý akt koupání.“

Teplo a chlad
Realizace působí dojmem, že prostor je velice chladný. Chlad vody a kamene jakoby narušovaly pouze dekorativní podlouhlé krby uprostřed zahřívacích místností. Faktem však je, že při přípravě architektonického návrhu počítali autoři s nutností udržovat v lázních vyšší teploty než v hotelu samotném. V místnostech s bazény je udržována teplota 28 až 30 °C, v léčebných a masážních salonech a lázeňském bistru je teplota 21 až 22 °C. Zasklení je posíleno proti nežádoucím tepelným ztrátám a v případě jižních fasád i ziskům v době léta – koeficient prostupu tepla U = 1 W/(m2K).

Střecha i kamenné fasády jsou izolovány výkonnou izolací, tepelněizolační funkci plní rovněž půda svahu obklopující budovu ze tří stran. Střechy jsou navíc ozeleněné, pokrývá je vrstva zeminy o tloušťce 200 – 350 mm. Pochozí zelené střechy snižují spotřebu energie budovy, zároveň plní funkci akustické izolace. Použitá zemina pochází přímo z daného pozemku.

Pro vytápění je využita přítomnost jezera – zajišťuje ho tepelné čerpadlo voda-vzduch. Nechybí ani rekuperační jednotka, která zpětně využívá získané teplo ze všech prostor. V blízkosti bazénů a v šatnách je zavedeno nízkoteplotní podlahové vytápění. Odváděná cirkulující voda z bazénů je napojena na tepelná čerpadla a částečně přispívá k ohřevu čerstvě přiváděné vody.

Venkovní bazény jsou umístěny tak, aby byly chráněny před prouděním větru a nedocházelo k odvedení teplé vzdušné vrstvy, která kryje hladinu a izoluje vodu před únikem tepla. Venkovní i vnitřní bazény jsou vybaveny automaticky uzavíratelnými kryty, které zakryjí hladinu, pokud bazény nejsou využívány. Náklady na realizaci dosáhly 40 milionů eur (asi 1,6 miliardy Kč).

Od partnerů ASB

Řez

Půdorys 1. podzemního podlaží
1 – Atrium, 2 – Recepce, 3 – Venkovní dvorky, 4 – Masážní místnosti (pro muže i ženy), 5 – Šatny, 6 – Předehřívací místnosti, 7 – Relaxační zóna, 8 – Pára, 9 – Finská sauna, 10 – Venkovní studený bazén, 11 – Terasa, 12 – Administrativa, 13 – Kuchyňka pro personál
Půdorys 2. podzemního podlaží
1 – Atrium, 2 – Recepce, 3 – Vnější dvorek, 4 – Fitness centrum, 5 – Tai či, 6 – Obchod a salonek, 7 – Administrativa, 8 – Bistro, 9 –Terasa bistra, 10 – Kuchyň, 11 – Zázemí, 12 – Šatna, 13 – Bazénová hala, 14 – Krytý bazén, 15 – Venkovní studený bazén, 16 – Terasa po straně bazénu, 17, 22 – Relaxační zóna, 18 – Předehřívací místnost, 19 – Univerzální bazén, 20 – Sauna, 21 – Pára, 23 – Rostlina

Iva Nachtmannová
Foto: Paul Tierney

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

RubrikySportovištěŠtítky