Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Oslava krajiny a rituálu lázně

Oslava krajiny a rituálu lázně

Na první pohled z takové zakázky velký zázrak nečíhá: rodina Liebherrů si přála zmodernizovat svůj hotel z 60. let a přistavět k němu nyní velmi oblíbené Spa  –  prostor pro masáže, cvičení, koupání a saunování. Studio Gottstein Architects ovšem povýšilo tuto zakázku na významný počin. Ať už díky elegantnímu minimalismu, tak pro interakci budovy s místní krajinou. Realizace byla letos oceněna Královským institutem architektů Irska jako nejlepší budova v krajině. 

Hotel Europe navrhl otec architekta Achima Gottsteina Alfred před 49 lety. Už tehdy byla logická orientace k jezeru Loch Lein, hlavní devize místa. Jezero v pozadí lemují skalnaté vrcholy s temnými siluetami a představují neuvěřitelně poetickou scenérii.

Nová budova o ploše 4 500 m2 nesměla tuto scenérii narušit. Nedaleké Černé údolí s průsmykem Dunloe kdysi modelovaly obří ledovce, které vytvarovaly rozlehlé jezero. Architekti odpověděli na tuto konstalaci a vytesali do nové budovy dramatičnost okolní krajiny. Hmoty porostlé trávou jako kamenné balvany vyrůstají ze svahu a opět se do něj zanořují.

„Naším záměrem bylo postihnout uspořádáním nové budovy tři aspekty – rituál, světlo a krajinu. Rozlehlé podzemní prostředí je vyjádřeno jako kontrast tmy a světla, hustoty a prázdnoty,“ píší architekti v autorské zprávě. Temnota je dána zahloubením stavby do země a tmavě šedým kamenem v obložení interiérů. Hustota je vyjádřena vodním živlem.

Koncept prostorového uspořádání je rozdělen do dvou podlaží. Horní podlaží je vyhrazeno lázním, vše je tu ve znamení tepla – sauny, pára, relaxační místnosti, horké bazény, vše je odděleno pro muže a ženy. Dolní podlaží je nazváno Leisure – převažuje prostor pro aktivity, při nichž teplo vytváří především samotný aktér. Je zde dvacetimetrový plavecký bazén, venkovní a vnitřní bazén pro podporu vitality a bazén se slanou vodou. Nicméně i na tomto podlaží je sauna, pára a zahřívací apartmá, tentokrát pro obě pohlaví.

Vodní nekonečno
Světlo je shora jen místy vpuštěno do podzemního prostoru střešními světlíky a prosklenými vnitřními zahradami: „Zahrady jsou vyhloubeny do půdorysu, přinášejí přirozené denní světlo hluboko do dispozic a zklidňují prostor, stvořený pro kontemplaci,“ vysvětlují architekti ve zprávě. Recepce společně s lazebnickými místnostmi a kancelářemi jsou rozmístěny okolo nevelkého zanořeného dvora. Od recepce se pokračuje směrem k převlékacím místnostem, kde podlahy ohraničují pálené dubové trámy. Tyto prostory jsou záměrně tmavé v protikladu ke komunikačním spojnicím v komplexu.

Cesty jsou rámovány průhledy na jezero a nasvětleny tak, aby se návštěvník snadno dostal k vodě. Rámování zasklení v celé výšce je dané převislým robustním nadpražím. „Rozhraní mezi interiérem a exteriérem je zastřené, rozmazané tím, jak temné kamenné desky obalují prostor zvenku a přes bezrámové zasklení se vrací zpět do místnosti prostřednictvím podlah a stěn. Posilují pocit, že prostor byl vyhloubený z krajiny,“ píší autoři.

Zajímavé je propojení vodního prvku z interiéru do exteriéru přes bezrámové prosklené stěny. Navozuje pocit, jako by pro vodní živel neexistovaly žádné bariéry a jakoby přecházel volně mezi podlažími. Architekti navrhli bazén tak, aby došlo k výraznému optickému sjednocení jednoho vodního živlu s druhým – hladina bazénu se na dálku téměř stýká s hladinou jezera. Autoři tak usilují o to zprostředkovat osobní zážitek mezi uživatelem budovy a krajinou, díky němuž „je oslaven prastarý akt koupání.“

Teplo a chlad
Realizace působí dojmem, že prostor je velice chladný. Chlad vody a kamene jakoby narušovaly pouze dekorativní podlouhlé krby uprostřed zahřívacích místností. Faktem však je, že při přípravě architektonického návrhu počítali autoři s nutností udržovat v lázních vyšší teploty než v hotelu samotném. V místnostech s bazény je udržována teplota 28 až 30 °C, v léčebných a masážních salonech a lázeňském bistru je teplota 21 až 22 °C. Zasklení je posíleno proti nežádoucím tepelným ztrátám a v případě jižních fasád i ziskům v době léta – koeficient prostupu tepla U = 1 W/(m2K).

Střecha i kamenné fasády jsou izolovány výkonnou izolací, tepelněizolační funkci plní rovněž půda svahu obklopující budovu ze tří stran. Střechy jsou navíc ozeleněné, pokrývá je vrstva zeminy o tloušťce 200 – 350 mm. Pochozí zelené střechy snižují spotřebu energie budovy, zároveň plní funkci akustické izolace. Použitá zemina pochází přímo z daného pozemku.

Pro vytápění je využita přítomnost jezera – zajišťuje ho tepelné čerpadlo voda-vzduch. Nechybí ani rekuperační jednotka, která zpětně využívá získané teplo ze všech prostor. V blízkosti bazénů a v šatnách je zavedeno nízkoteplotní podlahové vytápění. Odváděná cirkulující voda z bazénů je napojena na tepelná čerpadla a částečně přispívá k ohřevu čerstvě přiváděné vody.

Venkovní bazény jsou umístěny tak, aby byly chráněny před prouděním větru a nedocházelo k odvedení teplé vzdušné vrstvy, která kryje hladinu a izoluje vodu před únikem tepla. Venkovní i vnitřní bazény jsou vybaveny automaticky uzavíratelnými kryty, které zakryjí hladinu, pokud bazény nejsou využívány. Náklady na realizaci dosáhly 40 milionů eur (asi 1,6 miliardy Kč).

Řez

Půdorys 1. podzemního podlaží
1 – Atrium, 2 – Recepce, 3 – Venkovní dvorky, 4 – Masážní místnosti (pro muže i ženy), 5 – Šatny, 6 – Předehřívací místnosti, 7 – Relaxační zóna, 8 – Pára, 9 – Finská sauna, 10 – Venkovní studený bazén, 11 – Terasa, 12 – Administrativa, 13 – Kuchyňka pro personál
Půdorys 2. podzemního podlaží
1 – Atrium, 2 – Recepce, 3 – Vnější dvorek, 4 – Fitness centrum, 5 – Tai či, 6 – Obchod a salonek, 7 – Administrativa, 8 – Bistro, 9 –Terasa bistra, 10 – Kuchyň, 11 – Zázemí, 12 – Šatna, 13 – Bazénová hala, 14 – Krytý bazén, 15 – Venkovní studený bazén, 16 – Terasa po straně bazénu, 17, 22 – Relaxační zóna, 18 – Předehřívací místnost, 19 – Univerzální bazén, 20 – Sauna, 21 – Pára, 23 – Rostlina

Iva Nachtmannová
Foto: Paul Tierney

Článok bol uverejnený v časopise ASB.