Sportovní hala v Žatci

„Propracovanost a důraz na komunitu.“ Sportovní halu v Žatci navrhne španělský ateliér

V loňském roce město Žatec vyhlásilo architektonickou soutěž na novou sportovní halu, která bude sloužit především pro míčové hry. Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější architektonické řešení navržené s ohledem na celkovou ekonomiku stavby.

Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání a tréninkových procesů. Předpokládá se plnohodnotné využití v době školní výuky i ve večerních hodinách jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Tři desítky návrhů na Sportovní halu v Žatci hodnotila vloni odborná porota složená ze zástupců zadavatele, tj. města, z nezávislých odborníků z celé České republiky i ze Slovenska. Podle hodnocení poroty nejlepší návrh předložil kolektiv autorů ze Španělska. Všechny obdržené návrhy posuzovala odborná porota přímo v Žatci, výsledky architektonické soutěže vzala na vědomí rada města.

Vítězové z Barcelony

V mezinárodní soutěži porota ocenila celkem pět návrhů, které získaly finanční odměnu. Vedle vítězného návrhu od kolektivu autorů z Barcelony: Carlos Maristany Ortiz, Luís Bellera Fernández de la Cruz, Eduardo Palao Valverde, Laia Gelonch Llongarriu, Marc Subirana Ribera, skončily na dalších dvou místech studie českých účastníků – na druhém místě se umístil ateliér PROGRES ARCHITEKTI, na třetím místě pak návrh Tomáše Hanuse realizovaný ve spolupráci s Janem Holubem. Další dva účastníci soutěže z Česka a Francie získali odměnu.

Autoři vítězného návrhu si novou žateckou sportovní halu představují jako udržitelnou dominantu zasazenou do zeleného parku. Projekt je inspirován starou venkovskou architekturou tím, že v tomto místě města Žatce zabaluje komplexní sportovní program pod jednu jedinou šikmou střechu.

Stavba se snaží vnést domácí atmosféru v architektuře do rozsáhlého projektu vymezením malých a středních meziprostorů mezi venkovním parkem a hlavním tréninkovým krytým prostorem. Tímto způsobem jedinečná a citlivá dřevěná střecha podtrhuje a sebevědomě organizuje vnitřní prostory a program.

Sportovní hala v Žatci
Sportovní hala v Žatci |

Lokální architektura i příjemné měřítko

Podle poroty je návrh detailně propracovaný ve všech svých částech. Porota vysoce ohodnotila úsilí, které do návrhu autorský tým vložil. Ocenila výrazný, krajinářský a architektonický koncept, úzké provázání s přilehlým veřejným prostorem a parkem. Zelený kampus, magnet v parku záměrně odlišný od pravoúhlého plánu přilehlého sídliště. Kladem je důraz na místní komunitu, snaha o interakci sportovců i návštěvníků parků. Šikmé střechy s odkazem na lokální architekturu dávají hale příjemné měřítko, výřezy do hmoty pro jednotlivé vstupy budou výrazným výtvarným prvkem a mají zajímavý prostorový potenciál.

Dispozice je řešena přehledně, ve funkčních blocích, s promyšleným pohybem sportovců i návštěvníků, s logickým umístěním všech vstupů. Konstrukční řešení haly je srozumitelné a kladně hodnotíme využití prefabrikovaných dřevěných a betonových prvků. Detailně zpracovaný je rovněž energetický koncept budovy s důrazem na udržitelnost. V tomto ohledu je návrh ze všech nejpropracovanější a počítá i mezinárodní certifikací. Návrh haly je provázán s okolním parkem tak výrazně, že stavba haly je bez současné realizace okolní nové krajiny obtížně představitelná.

Porota doporučuje promyslet pěší a dopravní návaznost okrajů řešeného území na okolní městskou strukturu a vidí riziko v poloze velkého parkoviště u městské ulice Volyňských Čechů – tvoří bariéru. Porota dále doporučuje znovu promyslet materiál vnějšího opláštění v s místními klimatickými podmínkami, trvanlivostí a údržbou a rovněž upozornila vítězný tým na, dle názoru poroty, podhodnocené náklady stavby.

Sportovní hala v Žatci
Sportovní hala v Žatci | Zdroj: CCEA MOBA

Připravuje se projektová dokumentace

Mezi městem a španělskými architekty již došlo k podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zajištění kompletní projektové dokumentace ve všech stupních včetně zajištění potřebných povolení. Dále také obsahuje zajištění autorského dozoru po celou dobu výstavby sportovní haly. Práce začnou dopracováním vítězného návrhu, který bude doplněn na základě požadavků ze strany města Žatce.

Příprava stavby sportovní haly je stále na začátku, k záměru se budou moci vyjádřit i komise Rady města Žatce jako její poradní orgány. Přípravná fáze by měla trvat asi dva roky, poté má proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.

Cena za stavbu sportovní haly vyplyne z projektové dokumentace. „Věřím, že se nám podaří vybudovat, co si Žatec zaslouží, byť finanční náročnost bude velká,“ řekl při vernisáži výstavy starosta Žatce Radim Laibl. Součástí podkladu architektonického návrhu bylo i stanovení předběžných finančních nákladů na realizaci, což je pro zpracovatele projektové přípravy také zavazující.

Sportovní hala patří ke strategickým záměrům, které jsou důležité pro rozvoj města. „Myslím, že jsou věci, které má Žatec mít. Že se v minulosti neudělaly, k tomu nemá smysl se vracet, ale my bychom je měli udělat. Chceme-li postupovat ve městě koncepčně, je potřeba vycházet ze zpracovaného strategického plánu města. A sportovní hala do Žatce patří,“ dodal R. Laibl.

Administrátorem soutěže byla společnost YI CCEA MOBA v čele s architektem Igorem Kovačevičem, jenž ocenil vysokou kvalitu posuzovaných návrhů. „Všechny byly na vysoké úrovni a splnily, co jsme od soutěže očekávali. Co je důležité, vítězný návrh oslovil porotu nejen tím, jak vypadá, ale i svým konstrukčním řešením a efektivním řešením provozu. Chytrostí, která je v něm zakódovaná, ať už jde o chytrost stavebních materiálů nebo chytrost samotného provozu a komunikace s veřejným prostorem,“ chválil I. Kovačevič.

red