O potenciálu místa vypovídaly i instalace Landscape Festivalu 2015.

Landscape festival představí proměny a budoucnost pražských nádraží

Landscape festival proběhne letos v Praze od 21. června do 2. října, tentokrát s podtitulem Pražská nádraží ne/využitá. Akce, která se již tradičně věnuje širokým souvislostem architektury, krajiny, veřejného prostoru a umění, se tentokrát zaměří na proměny lokalit čtyř pražských dopravních a infrastrukturních uzlů.

Konkrétně se zaměří na budoucnost Nákladového nádraží Žižkov, Zastávky Libeň a Palmovky, území mezi Florencí, Masarykovým nádražím a Krenovkou a také Smíchovského nádraží. Právě na těchto místech, které procházejících transformacemi, nabídne Landscape festival desítky umělecko-architektonických
intervencí a děl renomovaných tvůrců i studentů uměleckých škol a architektury.

Jejich zásahy nabídnou oživení a originální pohled na významná místa Prahy. Po dobu čtyř měsíců tak tyto lokality zajímavě ozvláštní například díla Dominika Langa, Čestmíra Sušky, Miloše Šejna, Romana Franty, Lenky Klodové, Matěje Franka, Tima, Epose 257, Benedikta Tolara nebo ateliérů Kamil Mrva architects, Prodesi/Domesi či ARCHWERK. Další podrobnosti jsou na webových stránkách.

Mezinárodní seminář

Součástí festivalu bude i mezinárodní seminář o městské krajině LANDSCAPE – CITY – PUBLIC SPACE, který představí různé přístupy k udržitelnosti její urbánní, estetické a sociální kvality v rámci multioborového dialogu urbanistů, architektů, designerů a umělců. Uskuteční se 21.6. v 18:00 v Nákladovém nádraží Žižkov.

Diskutujícími bude například David Bravo, sekretář mezinárodní soutěže European Prize for Urban Public Space, Gilbert Fillinger, ředitel Art and Jardins | Hauts-de-France a projektu Gardens of Peace, Javier Peña, ředitel mezinárodního festivalu Concéntrico, Paul Preissner, architekt a kurátor projektu American Framing, Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová, kurátorky letošního ročníku Festivalu m3 / Umění v prostoru a Dan Merta, zakladatel a ředitel Landscape festivalu.

Hlavními tématy multidisciplinárního dialogu mezi urbanisty, krajinářskými architekty, umělci i politiky je proměna urbánního prostoru české městské krajiny. Site-specific intervence akupunkturními zásahy navozují možnosti proměn městských džunglí či brownfields pro budoucí rekultivaci.