Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Galerie(9)

Soutěž na budějovické Senovážné náměstí vyhrál ateliér Pavla Hniličky

Město České Budějovice vybralo v architektonické soutěži návrh, podle kterého revitalizuje Senovážné náměstí v centru města. V plánu je obnova mlýnského náhonu, postaveno bude podzemní parkoviště a počítá se také s novou budovou Alšovy jihočeské galerie.

Cílem soutěže vyhlášené v říjnu 2021 bylo nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru náměstí s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, návrh kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště a dále stanovení polohy a hmotové regulace pro příští budovu Alšovy jihočeské galerie. Porota vybrala jako vítězný návrh ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners.

Náměstí se vrátí jeho funkce

„Senovážné náměstí je sice formálně náměstím, ale v reálu tuto funkci neplní. Dominantní využití této plochy je dnes povrchové parkování. To je stav, který není do budoucna úplně vhodný, protože se jedná o místo, které je v nástupu do města České Budějovice a současně jsou kolem Senovážného náměstí velice významné veřejné budovy: (kulturní dům) Metropol, Jihočeské muzeum, komplex budov biskupského gymnázia, na druhé straně komplex budov, který souvisí s provozem České pošty,“ řekl první náměstek primátora Juraj Thoma.

Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

Přesvědčivé vítězství

Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na Sadech. U objektu Jihočeského muzea návrh navrhuje rozsáhlý travnatý prostor, který nahradí stávající parkoviště, obklopený vzrostlými stromy.

Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh - půdorys parkingu 1.PP
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh - řez garážemi

Kolem odkrytého Mlýnského náhonu pak návrh umisťuje menší zpevněnou plochu náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. V části tohoto prostoru má v budoucnu vyrůst nová budova Alšovy jihočeské galerie. Bude realizována krajem, a to samostatnou architektonickou soutěží. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města.

Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

Renomovaná porota

V soutěžní porotě zasedli renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu, architekti Jan Jehlík, Vladimír Krátký, Michal Fišer, Pavel Nasadil a Tomáš Jiránek, s doplněním českobudějovických architektů Luboše Zemena a Jiřího Brůhy.

Závislou část poroty pak tvořili zvolení zástupci města napříč politickým spektrem, náměstci primátora Juraj Thoma, Petr Holický, Ivo Moravec, radní Viktor Vojtko a Andrea Nádravská a zastupitel Michal Šebek. K hodnocení návrhů byli přizvání i zástupci Jihočeského kraje, náměstek hejtmana Pavel Hroch a vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh
Senovážné náměstí, České Budějovice / vítězný návrh | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

Na vítězném návrhu atelieru Pavel Hnilička Architects + Planners spolupracovali architekti Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka, Josef Filip, Magdaléna Myšková Kaščáková, Marie Záhorová a Terezie Mervartová. Na druhém místě se umístil Ateliér 111 a na třetím místě studio Projektil architekti. Odměny v soutěži získalo dalších pět ateliérů, které byly vybrány z celkem třiceti uchazečů.

Výstava návrhů a jednání s vítězem

„Všechny soutěžní návrhy, ze kterých proběhl výběr třech nejlepších, budou veřejnosti představeny formou výstavy a prezentace architektů. Město České Budějovice bude následně s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zpracování všech projektových fází vedoucích k následné realizaci celého záměru,“ popsal další postup náměstek.

Z další odborné i veřejné diskuse pak mohou vzejít požadavky na dopracování studie, například co se týče rozsahu zpevněných a nezpevněných ploch, kapacity parkovacího objektu nebo umístění dětského hřiště. S ohledem na předpokládanou výši investice byl v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru.

Etapizace projektu

„Ta je pro nás nesmírně důležitá, protože jde o náročný projekt a značnou investici. Z ní téměř polovinu představuje podzemní parkoviště. U něj chceme využít zájmu dalších majitelů okolních nemovitostí chceme s nimi jednat o nějaké formě společného PPP projektu tak, aby bylo za jejich finanční spoluúčasti možné např. navýšit kapacitu podzemního parkhausu,“ řekl náměstek s tím, že část nákladů revitalizace náměstí chce město získat z evropských fondů v rámci nového programového období.

Odhad nákladů bez domu pro Alšovu jihočeskou galerii je 450 milionů korun. Náklady na budovu Alšovy jihočeské galerie se předpokládají kolem 800 milionů korun. Radnice plánuje, že Senovážné náměstí předělá do roku 2028. Ve stejném roce by chtěly České Budějovice být Evropským hlavním městem kultury.

red