Jiráskovo divadlo v České Lípě: Důstojná rekonstrukce spojila historii s modernitou

Původní budova divadla, která se nacházela v nevyhovujícím stavu, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vznikly nové důstojné vnitřní i venkovní prostory kloubící historický vzhled budovy spolu s moderními prvky. Česká Lípa tak díky studiu Adam Rujbr Architects dostala reprezentativní kulturní centrum, jaké si zaslouží.

Budova divadla má bohatou historii, sahající až do 14. století, a po průběžných přestavbách slouží od roku 1932 jako divadelní prostor. Rekonstrukcí získala nový důstojný vstup, který navazuje na náměstí, a stala se plně bezbariérovou. Nový vstup a kavárna zároveň oživily historické centrum, zejména v podvečerních hodinách. Kvalitní veřejný prostor v Jiráskově ulici a praktické pěší propojení mezi Jiráskovou a Panskou ulicí povýšily tuto část města.

Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo

S přidáním severního a jižního přísálí, propojených mimo hlavní sál, dostala budova nové funkční prvky. Orchestřiště bylo obnoveno, sál získal větší elevaci pro lepší viditelnost a pohodlnější sedačky. Nově byly vybudovány šatny, zkušebna, sklad kostýmů, malý sál pro intimnější představení a část přízemí byla proměněna na kavárnu.

Budova dostala divadelná kavárnu

Za účelem zvýšení kapacity byla střecha sálu zvýšena o jedno podlaží, což umožnilo přidání druhého balkónu. Po rekonstrukci nyní sál pojme 371 osob. V přízemí čtyřpodlažní budovy najdeme vstupní prostory, divadelní kavárnu a technické zázemí. V dalším podlaží jsou obě předsálí a hlavní sál, zatímco o patro výše jsou šatny herců, zkušebny a malý podkrovní sál pro programy pro školy a menší skupiny lidí.

Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice

Hlavní vstup z ulice Panská vede do dvoupodlažního foyer s výrazným točitým schodištěm a uměleckým dílem sklářského ateliéru Jitky Skuhravé. Vedlejší vstup z ulice Jiráskova má podobně jako ten hlavní kombinaci pohledového betonu a velkých prosklených ploch a přilehlé předsálí slouží jako multifunkční prostor pro komorní představení, koncerty nebo přednášky.

Barva volské krve

„Během výstavby bylo objeveno několik prvků, u kterých se rozhodlo pro jejich zachování. Mimo obnovené schodiště do sklepa a dřevěné stropní trámy, byly do stavby zakomponovány také historické základní kameny, které nyní zdobí interiér kavárny. V salónku bylo očištěno a zachováno původní režné zdivo,“ vypočítávají architekti původně neplánované zásahy.

Mezi zachované a obnovené objekty se řadí také lustr nad hledištěm, který po jeho kompletní renovaci tvoří dominantu hvězdného nebe. Nástěnná svítidla z hlavního sálu byla očištěná a použitá na stěnách horního foyer a šatny.

Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice
Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo | Zdroj: BoysPlayNice

Jednotícím prvkem celého návrhu je barva volské krve, která zdobila původní hlediště divadla. Je možné ji nalézt v různých místnostech na různých plochách a objektech napříč celou budovou. Stěnu klubovny zdobí tapeta s motivem maleb nacházejících se v původní budově divadla.

„Celkově nové divadlo spojuje historii s modernitou, genius loci se soudobými technologiemi, nabízí reprezentativní prostory a slouží jako významné kulturní centrum České Lípy,“ uzavírají autoři rekonstrukce.

Jiráskovo divadlo

Lokalita: Panská 219, Česká Lípa, Česko
Studio: Adam Rujbr Architects
Autor: Adam Rujbr
Projekční tým HIP: Ing. Michal Surka
Interiér: Ing. arch. Michaela Bastlová
Stavební část: Ing. arch. Aleš Chlád, Ing. arch. Monika Prostředníková, Ing. arch. Kateřina Gayerová
Autorský dozor: Bc. Klára Jansová
Spolupráce Statika: Ing. Vlastimil Čegan
Zahradní architekt: Ing. Lucie Tlustá
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2023
Zastavěná plocha: 1205 m²
Hrubá podlahová plocha: 3295 m²
Užitná plocha: 2406 m²
Plocha pozemku: 2366 m²
Náklady: 197 mil. CZK
Klient: město Česká Lípa