Jako z pohádky. Jičín posune svou Knihovnu Václava Čtvrtka do 21. století

Město Jičín chystá rekonstrukci a přístavbu Knihovny Václava Čtvrtka za přibližně 70 milionů korun. Knihovna, která je jedním z kulturních center sedmnáctitisícového města i širšího regionu, díky rekonstrukci získá větší a moderní prostory a bude plně bezbariérová. Stavba podle návrhu pražského studia a1Architects by měla trvat od podzimu 2023 do konce roku 2025.

Budova knihovny v Denisově ulici podle návrhu architekta Čeňka Musila pochází z roku 1924. Původně šlo o Studentský dům, který vznikl v sousedství učitelského ústavu, dnešní Základní školy Husova. „Studentský dům měl sloužit jako místo setkávání a tuto roli Knihovna Václava Čtvrtka přejala a udržuje ji dodnes,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Prostory již knihovně nestačí. „Pořádáme stále více pořadů pro děti i dospělé. Návštěvníci v čítárně jsou leckdy stísnění, o místu ke studiu nemůže být v provozní špičce řeč,“ uvedla ředitelka knihovny a zastupitelka Jana Benešová (Sdružení pro Jičín). Bezbariérový přístup do knihovny je provizorní a první patro s dětským oddělením jej nemá vůbec. Nevyhovuje ani sociální zázemí.

Přestavba, kterou město připravuje od roku 2015, by měla knihovnu podle radnice změnit na „obývák města Jičína“ s pohodlným zázemím pro studium a pro aktivní trávení volného času. Město na investici získalo evropskou dotaci 60 milionů korun, řekl starosta města Jan Malý (ANO).

Bez bariér a zářící novotou

Zásadní změnou projde východní trakt knihovny s oddělením pro dospělé. Stavbaři by jej měli rozšířit o nástavbu s galerií, čítárnou a přednáškovou místností. Objekt bude ve všech patrech přístupný bez bariér, dostane výtah. Rekonstrukce by měla odstranit vlhkost ze sklepů, kde je uložen knihovní fond. Oddělení pro dospělé dostane nový nábytek a sklady nové regály. Nově bude moci knihovna využívat i dosud obtížně přístupné prostory v podkroví hlavní budovy.

Stávající oddělení pro dospělé čtenáře se nachází v přístavbě hlavní budovy knihovny z 20. let 20.století. Autorem přístavby je jičínský architekt Ing. Čeněk Musil, který je autorem i dalších významných městských budov a to nejen v přímém sousedství s knihovnou v ulici Denisova.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně | Zdroj: a1architects

Stav přístavby je ze stavebního a architektonického hlediska morálně a částečně i technický zastaralý, včetně vybavení interiéru. Zadáním úprav ze strany investora z pohledu provozního je celkové zlepšení komfortu čtenářů, navýšení kapacit knih ve volném výběru a dále renovace sociálního zázemí a to s ohledem na zajištění bezbariérového přístupu do všech pater historického objektu.

Z technického hlediska je nutné řešit vlhkost budovy v úrovni přízemního soklu a dále stav krovu, protože zadání úprav a přestavby počítá s navýšením kapacity prostoru s ideou rozšířit prostor právě do podkroví, které však aktuálně svými prostorovými ale i konstrukčními parametry neodpovídá ČSN.

Jednoduché, vzdušné, prosvětlené

Cílem úprav architektonického návrhu je vytvoření jednoduchého, přehledného, vzdušného a prosvětleného interiéru knihovny oddělení pro dospělé, který se otevírá přes dvě podlaží. Zároveň je však dostatečně členitý a vrstevnatý, aby si každý čtenář mohl najít příjemné místo či zakoutí pro studium odborné literatury či čtení časopisů.

Příjemné velkorysosti interiéru návrh dociluje novým tvarem střechy, která v sobě integruje komfortní podkroví. To je přirozeně a plynule propojeno otevřeným schodištěm s přízemím. Jednoznačný ortogonální systém regálů kladených zejména kolem obvodových stěn je harmonicky doplněn jemnou křivkou schodiště, která provází čtenáře „labyrintem knih“ na otevřenou galerii v podkroví, ta je lemována dlouhým studijním stolem a dále pak čítárnou a menší přednáškovou místností.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně | Zdroj: a1architects

Nová nástavba střechy cíleně navazuje a současným jazykem interpretuje architektonický odkaz původního autora – architekta Čeňka Musila. Jedná se o novou valbovou střechu s hřebenovým světlíkem a panoramatickým vikýřem směrem do ulice.

Úlohou nové střechy je celkového rozšíření prostoru i jeho potřebné prosvětlení oproti stávající situaci, proto je hřebenový světlík doplněn ještě velkým ateliérovým oknem na severní straně objektu směrem do zahrady. Ateliérové okno dohromady se střešním světlíkem zásadně promění a zpříjemní atmosféru interiéru knihovny a celkově zlepší čtenářské podmínky, které jsou nyní zcela závislé na umělém osvětlení.

Vnější plášť budovy bude zachován ve světlé omítce v kombinaci s nově provedenou měděnou krytinou střechy. Měď doporučujeme jako vhodný a důstojný materiál i pro krytinu střechy hlavní budovy, jejíž stav je taktéž zastaralý. Došlo by tak k celkovému zkvalitnění vzhledu celé knihovny. Nová střecha přestřešuje i ustoupený služební vstup na uliční fasádě a návrh tedy počítá s odstraněním stávajícího přístřešku přede dveřmi a nahrazuje jej novou střechou, která ještě lépe zajistí krytí služebního přístupu a zásobování knihami.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně | Zdroj: a1architects

Nad návštěvníkem se přemýšlelo

Přízemí původní přístavby navazuje logicky na velkorysou schodišťovou halu hlavní budovy knihovny, tento vstup bude zachován, tak aby mohly být opět používány hlavní prosklené dvojkřídlé dveře jako hlavní vstup do oddělení pro dospělé. Přede dveřmi do oddělení pro dospělé je nově upravená samoobslužná šatna s uzamykatelnými skříňkami, která může být k dispozici návštěvníkům celé budovy. Z hlavní haly je také přístupný nově navržený výtah, jako bezbariérový přístup do všech oddělení knihovny. Stejně tak jsou v obou patrech budovy navrženy nově sociální zařízení s navýšenou kapacitou dle možností návrhu.

V každém patře je tak wc pro dámy a pány, jedno samostatné pro zaměstnace a dále v přízemí 1x wc pro imobilní v dámské sekci a v patře pak 1x pro imobilní v rámci pánských toalet. V obou patrech je také možné umístit na toaletách přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi, nejlépe prostrově pro toto vyhoví wc pro imobilní, v jehož kabině může být pult pohodlně umístěn.

V přízemí se za vstupními dveřmi do oddělení pro dospělé nachází informační a výdejní pult, který přímo provozně navazuje na administrativní a skladové zázemí knihovny pro dospělé, které je navíc v přímé vazbě na služební vchod. Je tak zefektivněna komunikace a spolupráce mezi zaměstnaci tohoto oddělení knihovny. Od pultu je také přehled nad celým provozem přízemí, včetně pohybu čtenářů mezi jednotlivými podlažími oddělení.

Hlavní prostor s volným výběrem knih je převýšený a prosvětlený směrem do podkroví. Regály knih se vinou zejména kolem obvodových či příčkových stěn, takže mezi nimi vznikají příjemná místa pro posezení v křeslech či čtení u pracovních stolů nebo na sníženém sedacím parapetu v jednom z nových severních oken. Otevřený prostor příjemně doplňuje křivka schodiště s menší čtenářskou podestou na cestě vzhůru do podkroví. Regály na straně směrem do zahrady mohou být ideálně využity v horní partii pro instalaci různých map, obrazů, nebo případně občasných výstav.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně | Zdroj: a1architects

Terasa pod korunou stromů

V nároží budovy směrem do zahrady a ulice je ve stávající poloze umístěna samostatná místnost pro veřejný internet, v níž je i druhý informační pult s obsluhou, tento tak jako dnes navazuje přímo na administrativní část oddělení – kancelář akvizice, dále přes chodbu služebního vstupu do skladu a výdeje s hlavním pultem v knihovně a v neposlední řadě ještě kancelář reg. funkcí.

V podkroví je situován na otevřeném ochozu galerie dlouhý studijní stůl, od něhož je skvělý přehled na celý prostor knihovny. V přímé návaznosti na otevřenou galerii je informační pult a výdej ze skladu regionálního fondu. V samostatně oddělitelných místnostech pomocí nůžkových či posuvných protihlukových stěn je situována čítárna a menší přednášková místnost.

Přednášková místnost je navíc přístupná nezávisle na čtenářské části oddělení dveřmi z hlavní budovy ve druhém podlaží, čímž je výborně naplněn požadavek možnosti nezávislého fungování přednášek po zavírací době oddělení. Z ochozu galerie vedou také dveře do hlavní budovy a jejího 2. podlaží, kde jsou v hale přístupné mimojiné renovované toalety.

V neposlední řadě je oddělení doplněno o venkovní terasu „palubu“, která může čtenářům zejména v letních obdobích poskytnout ideální prostor pro četbu pod korunou nových stromů.

Radnice nyní bude připravovat vypsání výběrového řízení na stavební firmu. Z výběrového řízení vzejde i přesná cena přestavby.

red