Skatepark Řeporyje: Umění i freestyle na jednom místě

Impulz k vzniku volnočasového areálu v Řeporyjích vzešel přímo od obyvatel městské části, z jejich potřeby multifunkčního volnočasového areálu. Cílem architektů z U / U studio proto bylo vytvořit atraktivní a bezpečný veřejný prostor, který bude přinášet variabiliní využití pro různé věkové a sociální skupiny, a ještě jej dotvoří sochy od významných českých umělců.

Návrh autorského týmu ve složení Jiří Kotal, Martin Hrouda a Jan Maleček obsahuje galerii, skatepark, parkour, pumptrack, letní kino a dřevěná podia pro provádění kulturních akcí. To vše je spojeno do jednoho fungujícího celku. Mobiliář svou materialitou respektuje sochy, které navrhli přední čeští umělci.

Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje

Sochy jsou pak v přímém dialogu s kompozicí a prvky sportoviště, čímž se vytvořilo netradiční spojení pohybu a umění. V prostoru je také umístěno nové veřejné osvětlení, piknik zóna s grilem, pingpongový stůl, nabíjecí sloupky a pítko. V blízkosti parkour hřiště je návrh připraven na rozšíření v podobě zázemí pro uživatele areálu.

Pobytová pódia a mlatový povrch

Hlavní plocha je tvořená hlazeným železobetonem pro plynulou jízdu. Část betonových ploch je pigmentována do zemité barvy korespondující ze sochami v okolí, co pomáhá areálu splynout s okolím. Diagonální komunikace je tvořená betonovou dlažbou pro lepší orientaci v prostoru. Hrany překážek a tyčové prvky jsou z barvené oceli, rovněž jako konstrukce dřevěných pobytových pódii.

Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje | Zdroj: Jiří Kotal

Části areálu pro odpočinek jsou vyčleněny mlatovým povrchem, který dotváří přírodní charakter území a méně se přehřívá, čím zlepšuje příznivé mikroklima. Veškerá dešťová voda je pomocí drenážních potrubí a průvalů vsakována přímo na pozemku.

Zrušením oplocení a zcela otevřením areálu se dokládá víra v sociální bezpečnost a v inkluzi sociálních vrstev a jednotlivých sportovních funkcí. Veřejné osvětlení areálu přímo komunikuje s překážkami a umožňuje užívaní sportoviště i ve večerních hodinách. Bezpečný pruh pro pěší skrz celý pozemek tvoří diagonálu od uměleckého centra BUBEC do centra obce. Areál je dobře propojen sítí cest a zpevněných ploch.

Skatepark Řeporyje
Skatepark Řeporyje | Zdroj: Jiří Kotal

Pobytové schody ve svahu nabízí výhled na celý areál s malebným Dalejským údolím v pozadí. Brownfield, nacházející se vedle uměleckého centra BUBEC, se proměnil na areál, který se stává významným společenským centrem MČ Praha Řeporyje a místem, kde dochází k propojení sportu a kultury.

Skatepark Řeporyje

Lokalita: Praha 13 – Řeporyje, Česko
Architekt: U / U studio
Autoři: Jiří Kotal, Martin Hrouda, Jan Maleček
Spolupráce: Čestmir Suška (socha Koule z koleček), Lukáš Rais (socha Kickflip)
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2022
Hrubá podlahová plocha: 2453 m²
Plocha pozemku: 4550 m²
Náklady: 14,5 mil. CZK
Investor: MČ Praha Řeporyje, Praha 13

red