Náměstí Jiřího z Poděbrad se v druhé polovině příštího roku dočká rekonstrukce

Bylo zapotřebí několikeré změny vedení MČ a asi dvacet let na to, aby se projekt revitalizace dostal do stádia realizace. Jak vypadá výsledný návrh?

Projekt revitalizace vychází ze soutěže z roku 2000, ve které zvítězil návrh revitalizace od MCA atelieru Miroslava Cikána a Pavly Melkové. Následně bylo roku 2002 vydáno stavební povolení avšak pro nedostatek financí byla stavba pozastavena. Dlouho však nebylo jasné, zda bude projekt realizován. Až v loňském roce bylo rozhodnuto, že se nebude vypisovat nová architektonická soutěž, MČ také požádala občany, aby přicházeli s vlastními podněty, které budou v projektu zohledněny.

Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad

 

Zůstane tak např. žulová kašna Sjednocená Evropa od Petra Šedivého a bude víceméně zachován poměr zpevněných a nezpevněných (dlážděných a mlatových) ploch s tím, že zde přibude cirka sto nových stromů. Náklady na revitalizaci, která by měla začít v druhé polovině roku 2022, se odhadují na 270 milionů korun s DPH.

Hospodaření s dešťovou vodou

V souvislosti s revitalizací bude doplněn výtah do stejnojmenné stanice metra, která vznikla podle návrhu architektky Anny Hübschmannové v roce 1980 jako první stanice linky metra A, stanice také projde kompletní rekonstrukcí včetně výměny eskalátorů, v důsledku čehož bude minimálně 10 měsíců uzavřená a soupravy metra jí budou pouze projíždět – podle aktuálně platných informací by měla být stanice uzavřená od ledna do října roku 2023.

Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad | Zdroj: MCA atelier

Vyřešeno bude také hospodaření s dešťovou vodou, která bude zachycována ze střechy kostela do retenčních a akumulačních nádrží, použije se pro následné zavlažování trávníků. Doplněny budou i povrchové přechody ulic Vinohradská-Slavíkova, které by měly být v provozu od listopadu tohoto roku.

Náměstí Jiřího z Poděbrad je reprezentativním a největším pobytovým náměstím/parkem MČ Praha 3, bylo založeno v roce 1896 a až do roku 1948 bylo označeno jako Náměstí Krále Jiřího.

Nachází se zde kulturní památka Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od slovinského architekta Jože Plečnika, který usiluje o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Tato stavba z režných cihel byla inspirována tvarem Noemovy archy a odkazuje na královskou symboliku (např. v rámci cihel vystupujících z fasády, které údajně odkazují ke královskému hermelínu).

Konají se zde pravidelné farmářské a vánoční trhy i další příležitostné akce. Současná podoba náměstí pochází z roku 1980, kdy bylo uzpůsobeno tehdy zbudované stanici metra. Podle starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka byla tato přestavba uspěchaná o čemž svědčí například nevyužívaná točna.

Návrh revitalizace počítá s využíváním prostoru jak pro každodenní užívání, kdy se trávníky stanou pobytovými a bude vyměněn mobiliář, tak k pořádání příležitostných akcí, slavností a trhů. Ty budou nově posunuty více směrem na východ – nebudou probíhat na trávnících, aby nedocházelo k jejich poškozování.

Definována tak je východní klidová parková část a pobytová reprezentativní část západní. Před budovou základní školy vznikne zpevněná plocha, která plynule propojí školu s náměstím, které jsou od sebe nyní odříznuté.

Vysazeny budou i nové dřeviny

Nejčastější požadavky obyvatel poté spočívaly v přidání pítek a sezónních mlžítek, doplnění kvetoucí vegetace nebo založení trávníků, na kterých se dá dobře sedět. Bude vysazeno cca 100 nových stromů do nových poloh a zůstane také moruše u budovy školy. Náměstí bude výškově srovnáno. Obnovy se dočká také dětské hřiště. Na úpravě stávajícího výduchu z metra bude MČ Praha 3 spolupracovat s Dopravním podnikem.

Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad | Zdroj: MCA atelier

Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a první náměstek primátora hl. města Prahy Petr Hlaváček 21.10.2021 podepsali Memorandum, kde stvrdili svůj zájem o zdárný průběh realizace připravované investiční akce s názvem „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“. Praha 3 zajistila stavební povolení projektu a hlavní město Praha se stane investorem.

Kateřina Tobišková