246843289 1714482955389113 1182908593240314976 n

Park roku 2021 nalezneme v Humpolci. Veřejnost ocenila zámeckou zahradu

Parkem roku 2021 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park Stromovka v Humpolci, který prošel rozsáhlou revitalizací. Stříbrnou medaili si odnáší investoři a autoři parčíku U Kněžské louky v Praze 3 a bronz si vysloužil jeden z mála nově vzniklých parků Granátová ve Slivenci.  Cenu veřejnosti získala Zámecká zahrada a park v Oslavanech.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo jako součást odborné konference „Parky pro život – trendy, tradice, budoucnost“ v Pardubicích, kde měli účastníci konference také možnost prohlédnout si Tyršovy sady, které zvítězily v minulém ročníku soutěže v roce 2019.

Mottem soutěže Park roku, která započala v roce 2003, je výrok významného krajinářského architekta Ivara Otruby, který mimo jiné uvádí, že díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů – krajinářských architektů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů.

Veřejnost i porota ve složení Rostislav Ivánek, Ing. Jana Šimečková (oba za Svaz zakládání a údržby zeleně), Ing. Tereza Havránková (Fakulta architektury ČVUT), Ing. Marek Holán (Zahradnická fakulta MENEDELU), Ing. Ondřej Nečaský (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D. (Svaz školkařů ČR) vybírala z dvanácti parků.

Modrozelená infrastruktura

Ocenění hodné dílo tedy může vzniknout jedině díky perfektnímu zadání investora, tvůrčímu přístupu projektanta, kvalitní práci realizační firmy a pečovat o ně musí kvalifikovaní zahradníci.

Letošní přehlídka parků byla mimořádně rozmanitá. Vůbec poprvé prostupovala soutěží výrazněji myšlenka hospodaření s dešťovou vodou, což se projevilo oceněním parku Okružní v Prostějově Cenou děkanky Zahradnické fakulty MENDELU za novátorský počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury. Park vznikl ještě před výstavbou obytných domů a je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého území.

Park v Humpolci

Vítězné dílo v Humpolci vzniklo revitalizací původního parku, který již na prahu nového tisíciletí neodpovídal standardům současného městského života – zanedbaný prostor, nepřehledná a neprostupná zeleň, zarostlé křoviny, dřeviny ve špatné kondici, neudržované zpevněné plochy, rozbité obrubníky…

Park nesl typické znaky veřejné zeleně, na kterou byli sice všichni zvyklí, avšak život a jakékoliv rekreační vyžití zde moc dobře nefungovalo. Město Humpolec vypsalo veřejnou soutěž, ve které zvítězilo místní architektonické studio OK PLAN ARCHITECTS společně s krajinářskými architekty z Ateliéru Partero. Před realizací se projektanti museli vypořádat s nedůvěrou místních obyvatel a s obecným přáním co nejméně kácet.

246148933 1714482155389193 3684704603531676431 n
Obnova parku Stromovka v Humpolci | Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Princip a koncepce parku však z velké části spočívala právě ve vytvoření dobře prostupného a přehledného prostoru, který by umožnil plánování různých aktivit v parku, umisťování drobné architektury a mobiliáře, zohlednil historické a kompoziční souvislosti. Porota ocenila zejména sjednocení nesourodých urbanistických celků, logickou kompozici a provozní vztahy, vynikající kvalitu stavebních i zahradnických prací, včetně použití technologií, které v maximální míře chránily ponechané vzrostlé stromy.

Dešťový záhon v Praze

Park U Kněžské louky byl původně zanedbanou a nevyužívanou plochou sloužící pro umístění kontejnerů. Na podzim roku 2016 provedla Městská část Praha 3 dotazníkové šetření ve třech vstupech bytových domů nacházejících se nejblíže parku. Přání místních obyvatel bylo v souladu s analýzami architektů z ateliéru Land05, a proto byla jako stěžejní program parku zvolena klidová městská rekreace a vytvoření parku jako oázy k odpočinku.

247109732 1714487782055297 9144995763995202047 n
Park U Kněžské louky, Praha 3 | Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Důraz byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny. Zajímavým prvkem je takzvaný dešťový záhon, který slouží k zadržování srážek. Malá část parku je věnována dětem.

Slivenští chtěli park pro děti

Park Granátová je nevelký dvouhektarový park na okraji Slivence, který se může pyšnit tím, že vznikl na „zelené louce“, tedy spíše na ruderální ploše s navážkami z okolních staveb. Již od začátku bylo jasné, že původní rovné pole je třeba ztvárnit citlivými terénními modelacemi, aby nová parková úprava zapadla do mírně zvlněné okolní krajiny.

Z veřejného projednávání záměru vyplynulo, že slivenští obyvatelé chtějí park především pro své děti, proto bylo potřeba na malém prostoru dobře vymyslet programovou náplň. Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají. V travnatých plochách jsou umístěna lehátka, pod ovocným sadem si lze sednout do závěsných sítí nebo do originálních mozaikových lavic a skrýt se v nich před větrem.

246775405 1714501895387219 9198790118962110474 n
Park Granátová ve Slivenci | Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně

Louka je určena ke sportovně-rekreačnímu využití – k míčovým hrám či pouštění draků. Na východním úpatí pahorku je umístěno rozsáhlé dětské hřiště, na kterém si najdou svůj prostor všechny věkové kategorie dětí. Vzhledem k tomu, že bude ještě několik let trvat než vysazené stromy poskytnout návštěvníkům potřebný stín, je v parku umístěno několik pergol s popínavými rostlinami, které zastiňují jednotlivá posezení.

Porota udělila i dvě čestná uznání, první za revitalizaci Komenského náměstí v Městské části Praha 3, díky které vznikl kultivovaný prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové aktivity.

Druhé čestné uznání míří na olomouckou univerzitu za dílo Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci-Holice za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy.

Výsledky soutěže Park roku 2021

1. místo

Obnova parku Stromovka v Humpolci
Autor projektu: Atelier Partero s.r.o., OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Investor: Město Humpolec

2. místo

Park U Kněžské louky, Praha 3
Investor: Městská část Praha 3
Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová, Ateliér Land05

3. místo

Park Granátová ve Slivenci
Autorka projektu: Ing. Jana Kohlová
Investor: Městská část Praha – Slivenec

Cena děkanky Zahradnické fakulty MENDELU

Park Okružní v Prostějově
za novátorský počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury před výstavbou obytných domů. Park je koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak z celého území.
Investor: Statutární město Prostějov
Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o. – Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans

Čestné uznání

Revitalizace Komenského náměstí
za vytvoření kultivovaného pobytového náměstí nabízejícího prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové aktivity
Autoři projektu: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. – MCA atelier s.r.o.
Investor: Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí

Čestné uznání

Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci, Holice
za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři projektu: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. – Ing. Petr Mičola, Ing. Magda Jandová,
Ing. Aneta Malínková Bučková

Cena veřejnosti

Zámecká zahrada a park Oslavany
Investor: Město Oslavany
Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová

Zvláštní cena poroty za mimořádný emocionální zážitek spojený s prezentací díla

STARÉ SPLAVY – LESOPARK U NÁDRAŽÍ A LÁZEŇSKÝ VRCH
Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o.
Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora Eismanová

red