Živé nádvoří

Nový prostor Nádvoří

Architekti ze slovenského studia Valo Sadovsky Architects navrhli unikátní multifunkční projekt v historickém centru Trnavy. Kolem nově vzniklého volného prostoru zrekonstruovali několik historických objektů, které citlivě doplnili současnou architekturou.

Komplex vznikl spojením několika sousedních parcel, které mají vstupy ze tří různých ulic v historickém centru Trnavy. Tyto pozemky byly zastavěny městskými domy, které byly spojeny zadní stranou dvorů. Po spojení těchto prostorů zde vznikl jeden společný volný prostor uprostřed městské struktury, který autoři projektu doplnili o nové objekty. Mezi nimi vznikl veřejný prostor „Nádvoří“.

ivé nádvoří
Živé nádvoří |

Stopy času

V rámci areálu se nachází mnoho různorodých poloveřejných či soukromých funkcí, které nádvoří aktivují, ať už kaž­dodenně formou terasy restaurace, či retailu, nebo občasně prostřednictvím různorodých eventů. Multifunkční centrální prostor je vymezen čtveřicí stromů, změnou povrchu a osvětlením.

Elegantní detail nové fasády
Elegantní detail nové fasády |

V obou rekonstruovaných objektech architekti prezentovali všechny důležité časové stopy přestaveb, přičemž dbali na jednotný materiálový jazyk a dodrželi zásady památkové péče. Historie objektů sahá až do 14. století, markantními změnami procházely budovy od 16. do 20. století.

Pekárna
Pekárna |

Barvité využití

V objektech jsou nyní soustředěny různorodé funkce, jako kulturní centrum, restaurace, pekárna, prodejny, kancelářské prostory, či co-working v podkroví, v rámci kterého jsou domy propojeny. Severní dostavba dodržuje hmotu původního křídla, což je naznačeno i v ocelové konstrukci s napojením na východní objekt areálu. Kromě terasy je zde umístěno také kulturní centrum i studentské bydlení, retail a restaurace.

Interiér restaurace
Interiér restaurace |

Kontrastní tvarosloví

Dostavba v jižní části areálu je navržena jako rozšíření budovy umístěné u slepé stěny sousedního objektu. Specifikem je úzký půdorys a převážně jednostranná orientace směrem do nádvoří. Kontrastní tvarosloví fasády je zmírněno pravidelným rytmem a použitými materiály.

Střešní byt
Střešní byt |

V rámci okolní struktury se tak zachovává přirozený ráz vnitroměstské roztříštěnosti. Dispozice je členěna vertikálně na pronajímatelné prostory, administrativu a podkrovní apartmán. Architektům se podařilo vytvořit unikátní architektonický počin, který oživil historické centrum města a vnesl do něj nové funkce.

Podkrovní coworkingové prostory
Podkrovní coworkingové prostory |
Nádvoří a městské domy
Místo: Trnava, Slovensko
Architekti: Vallo Sadovsky Architects, Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová, Marcel Vadík, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová
Spolupráce: Michal Marcinov, Katarína Stanislavová
Investor: Trnka investments
Projekt: 2013–2017
Realizace: 2014–2018
Text: Valo Sadovsky, Tereza Janišová
Foto: Boys Play Nice

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2018.

Komentáře