Drážďanské nákupy v retro stylu
Galerie(10)

Drážďanské nákupy v retro stylu

Partneři sekce:

Hlavní drážďanská promenáda Prager Strasse je učebnicí východoněmecké moderní architektury a mezi její nejzajímavější příklady patřil donedávna i obchodní dům Centrum z roku 1978 s kovovou ornamentální fasádou. Po třech desetiletích však musel ustoupit novému modernímu a několikanásobně většímu obchodnímu centru. V architektonické soutěži na jeho podobu vyhrál projekt drážďanského rodáka architekta Petera Kulky. Dům svou blyštivou retro fasádou z hliníkových tvarovek navazuje na původní stavbu, zatímco jeho ornamentálně zdobený interiér odpovídá současným požadavkům na moderní nákupní středisko.

V polovině 19. století byla Prager Strasse neboli Pražská ulice hlavní obchodní třídou spojující staré město a Böhmischer Bahnhof, tedy České nádraží. Když však na konci druhé světové války byly Drážďany prakticky srovnány se zemí, musela být třída od šedesátých let minulého století postupně obnovována od základu.

Mezi lety 1965 a 1978 vyrostly podél dnešní nejdelší promenády hlavní architektonické dominanty – trojice hotelů Lilienstein, Königstein a Bastei, dnes patřící jednomu hotelovému řetězci, velké kruhové kino (Rundkino) a právě obchodní dům Centrum, postavený podle projektu maďarských architektů Ference Simona a Ivana Fokvariho.

Expresivní krystalická hliníková fasáda, která obalila jednoduchou hmotu ve tvaru kvádru, byla v době vzniku původní stavby v módě. Odkazovala k futuristickým vizím kovových plášťů strojů a vesmírných raketoplánů, navíc byla lehká a mnohem levnější než kamenné obklady. Demolice v roce 2007 byla kontroverzní – oponenti hovořili o velké ztrátě jedné z nejoriginálnějších staveb poválečné NDR v Drážďanech. Peter Kulka si nicméně od těchto někdy až vášnivých reakcí zachovává odstup: „Zdá se, že moje architektura Drážďaňany dráždí, ale uvidíme, co budou říkat za třicet let. Myslím, že starý obchodní dům Centrum byl v podstatě nudný. Jakožto místní patriot miluji město, ale člověk se musí ptát, zda byl prostor správně pochopen.“

Původní obchodní dům Centrum
Foto: Bernd Hutschenreuther

K uchování paměti
Přesto vedla architekta Petera Kulku a jeho spolupracovníka Philippa Stamborskiho k vytvoření projektu určitá nostalgie (nikoli ovšem ostalgie, tedy teskná touha po životě ve východním bloku a architektuře té doby). Rozhodl se zachovat hliníkové tvárnice z původní stavby a vrátit je do života zakomponováním do nového pláště, který tak svou podobou bude vzbuzovat vzpomínku na původní stavbu. Aktuální obchodní centrum je však několikanásobně větší, obložené třemi a půl tisíci tvarovek – z osmdesáti procent recyklovaných a nových tvarovek.

Nová dominanta promenády Prager Strasse v retro stylu uspěla v architektonické soutěži vyhlášené v roce 2006 v silné konkurenci. Tehdy se jí zúčastnila se zajímavými projekty amsterdamská kancelář De Architecten Cie, mnichovský ateliér Allman Sattler Wappner i rotterdamská kancelář OMA Rema Koolhaase. Ačkoliv jejich projekt byl k stavbě Ference Simona a Ivana Fokvariho nejšetrnější – navrhovali nechat původní stavbu netknutou a přistavit nad ní třípatrovou nástavbu – nesetkal se s nadšením investora, který jej označil za problematický z hlediska statiky.

–>–>

Ornamentální chrám konzumu
Zatímco z vnějšku je nová drážďanská nákupní galerie zahalená v retrokrystalické textuře připomínající včelí plástev, interiér je zdobený ornamentálním obkladem z eloxovaných hliníkových plechů připomínajícími orientální vzory. Ornamenty perforované do desek lze nasvítit různými barvami pomocí technologie LED, takže se chrám konzumu může neustále proměňovat, aby se zákazníci vraceli nejen za novým zbožím, ale i za novou atmosférou.

Desky s ornamenty obklopují ve třech pruzích nejvyšší patra pětipodlažního centra. Ve třech nejnižších jsou umístěny obchody, služby a restaurace, propojené lávkami a eskalátory, ve dvou nejvyšších patrech jsou parkoviště. Centrální atrium bylo navrženo tak, aby bylo co nepřehlednější a prosvětlené přirozeným světlem, pronikajícím proskleným zastřešením. Právě toto řešení je jedním z mnoha ekologických aspektů stavby, která byla v rámci britského certifikačního systému BREEAM vyhodnocena za excelentní design.

V zeleném
Systém BREEAM je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších metod hodnocení aspektů dopadů staveb na životní prostředí. Hodnotí se nejen energetická náročnost provozu, ale také další aspekty podobně jako jeho ekvivalent americký certifikační systém LEED.

Oceněna byla skutečnost, že se projekt nachází v docházkové vzdálenosti od obou hlavních spojů veřejné dopravy a je dobře přístupný cyklistům. Budova má také fotovoltaické panely a zelenou střechu, na níž je centrum denní péče, které funguje jako každodenní školka i zařízení pro hlídání dětí v době nákupů jejich rodičů.

Všechny eskalátory mají režim úspory energie, navíc jsou navrženy jako tzv. Energy Recovery System (systém regenerace energie), tedy zařízení, které je schopno využít odpadní energii a přebytečnou vracet do rozvodné sítě.

Dobré řešení
Velká vlna kritiky, která se vzedmula před několika lety usilujíc o zachování budovy ze sedmdesátých let minulého století, měla určité opodstatnění a je dobré, když veřejnost funguje jako hlídač kulturního dědictví. Nelze však nové budově upřít, že slouží přesně svému účelu: je ekologická, zapadá do kontextu města a spolupodílí se na oživení široké promenády vystavěné za dob socialismu. Nelze vše zbořit a postavět nové, mnohdy bychom to neudělali lépe. Někdy ale možná lepší řešení známe.


Půdorys přízemí

Půdorys 1. NP

Příčný řez

Centrum Galerie
Místo: Drážďany, Německo
Developer: Multi Development GmbH ­Německo
Architekt: Peter Kulka Architektur Dresden GmbH
Užitná plocha: 52 000 m2
Náklady: 290 mil. eur
Soutěž: 2006
Realizace: 2007–2009

Dresden Shopping in a Retro Style

The Dresden Prager Strasse is a textbook example of modern East German architecture and one of its most interesting features was, until recently, the Centrum Department Store, built in 1978, with a façade made of aluminium fittings. After three decades, it had to make way for a new larger centre. The competition for its design was won by the project of the Dresden native Peter Kulka. The glittery retro façade of the building follows-up the original construction, while its interior decorated with ornaments matches today‘s requirements.

Kateřina Kotalová
Foto: archiv Multidevelopment, David Brand, Bernd Hutschenreuther

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.