Tainan Spring: Tropická laguna namísto nákupního centra

Šéfarchitekt Winy Maas popsal svůj ambiciózní projekt proměny veřejného městského prostoru výstižně: „Jen si to představte: na jaře se tu mohou lidé koupat v torzech nákupního centra zarůstajícího džunglí. To je přeci fantastické, ne?“

Některé věci se nemění. Ať už budeme Tchaj-nan (nazývaný též Tainan, Tâi-lâm) vnímat jako nedílnou součást hlavního města nebo samostatnou metropoli, pořád bude platit, že toto sídlo je hlavní branou k celému ostrovu Tchaj-wan. K jeho zasídlení došlo už před 5 000 lety, a patří k nejstarším trvale osídleným územím v celé Asii. Přesto jeho architektonická současnost zrcadlí z bohaté historie nečekaně málo.

Tainan je totiž pro svůj dynamický růst důvěrně přezdíván fénixem, neboť opakovaně znovu povstává a bují z popela vlastního rozkladu. S periodou přibližně čtyř staletí opravdu až totálně mění styl dominující zástavby a skladbu staveb i masterplanning. Nevěříte? Poslední výrazná epizoda, platná od 17. století a lokálně platná až po rok 1980, by totiž Tainan charakterizovala jako vodní město, ne nepodobné Benátkám. Lagunu obklopenou džunglí.

Benátky Dálného východu

Až 12 % jeho dnes už zastavěné rozlohy tvořila síť říčních kanálů a vodních cest, napojujících se na významný přístav u pobřeží. Většina hlavních bulvárů a ulic byla splavná; džunky s nákladem se tudy ubíraly dál do nitra ostrova. To už je minulost.

V důsledku rychlého rozrůstání byla před padesáti lety drtivá část vodních kanálů zazeměna, navázané staré stavby byly při demolici srovnány se zemí, a na takto uvolněné ploše vyrostl nový Tainan, jak jej známe dnes. Moderní milionová metropole, s průměrnou hustotou 4 700 obyvatel na kilometr čtvereční, plně odpovídající standardu rozvinuté a poněkud uspěchané Asie.

Daria Scagliola 3952
Tainan Spring | Zdroj: Daria Scagliola

Jenže ztráta vodního prvku, citelně ovlivňující klima intravilánu a modifikující charakter zasídlení, obyvatele v dlouhodobém horizontu (a kontextu klimatických změn) netěšila. I fénix potřebuje vodu k životu.

Proto v rámci projednávání strategie rozvoje získával stále větší podporu návrh na návrat alespoň fragmentů někdejší říční sítě a jejich zpětné začlenění do tkaniva města. Po schválení z nejvyšších míst se tak začal rodit plán na obnovu tzv. T-osy, tedy dílčích úseků vodních koridorů v centru, na lokalitách k tomu příslušných.

V podstatě se jednalo o ambiciózní ideu, kompletní přepracování hlavního plánování, zahrnující (znovu) demolici několika tuctů komerčních a administrativních budov, doprovázené zahloubením a zpevněním terénu, a následným zavodněním jejich půdorysu.

První výrazná část realizace tohoto originálního projektu pak připadla profesionálům z holandského studia architektury a designu MVRDV. Snad proto, že v Rotterdamu mají k velkým přístavům i vodním koridorům v zastavěných oblastech naprosto expertní přístup.

Každá adaptace bolí, ale pro kvalitu života je nezbytná

Celé myšlence radikální modifikace využití zastavěného území nelze upřít sílu. Každá metropole v rámci své existence prochází postupnou evolucí a mění své priority. A jen taková města, které včas dokáží reagovat kompletním přetvořením, si mohou zachovat svou aktuálnost a naplňovat potřeby kvalit života svých obyvatel.

Tainan je přitom, podobně jako celý Tchaj-wan, regionálně specifický v tom, že coby ostrovní stát nemá k dispozici alternativní prostor pro růst do plochy. Aby tu vzniklo nové, musí staré ustoupit. Což má v případě unikátního projektu Tainan Spring absolutní platnost.

Daria Scagliola 4226
Tainan Spring | Zdroj: Daria Scagliola

Mimochodem ono slůvko spring můžeme přeložit jako „jaro“ i „pramen“ a obé tu dává plný smysl. S jeho plošnou realizací se totiž do města navrací voda i svěží zeleň a po betonové šedivé zimě posledních dekád je celý záměr zásadním oživením, regenerací veřejného prostoru.

Místo? Bývalý komplex budov tzv. China Town Mall, sítě nákupních center a administrativních objektů, táhnoucí se v délce jednoho kilometru podél bulváru Hainan. Ulice, která ještě před několika generacemi byla jednou z vitálních vodních cest Tainanu, navázaných na starých přístav. A donedávna ještě místem, které pozbývalo svůj původní význam a stávalo se nehezkou jizvou na tváři rozrůstající se metropole.

Čistě proto, že kamenné obchody už na Tchaj-wanu tolik netáhnou a nahrazují je on-line prodeje. Plán? Zbavit se této fyzické zátěže, vybourat ji do základů. Vytvořit nový koncept sdíleného veřejného prostoru, rozvolnit dopravu v prospěch pěších. A ve finále vybudovat atypický městský park, s těžištěm ve vodní ploše fragmentárního štěpu říčního kanálu, včetně volně přístupného městského koupaliště.

Laguny v centru jsou řešením více než jednoho problému

Tvůrčí přístup MVRDV se přitom mírně odchýlil od předpokládané komplexní demolice a projevil tendence k navázání nových struktur na původní skelet. Přesněji Tainan Spring do sebe zrecykloval torzo základny China Town Mall a jeho někdejších podzemních parkovišť.

Jejich odkrytá suterénní povaha dodala potřebnou plastičnost reliéfu v městě, které roste téměř výhradně do výšek. Zahloubení pod terén umožnilo s minimálními náklady vytvořit stabilní vodní plochu přímo v centru, a dále ji terasovitě vrstvit, s doplněním a členěním úseků zahrad a parkových celků.

HLAVNI DVOUSTRANA Daria Scagliola 3698
Tainan Spring | Zdroj: Daria Scagliola

Transformace staveniště ve vodní dílo probíhala na mnoha úrovních. K adresně řešené problematice patřilo jímání a zasakování srážkové vody, přečišťování vody, snižování efektu tepelných ostrovů výparem, podpora vegetace složené z lokálních odrůd.

A s tím pochopitelně i hlediska estetická. MVRDV navázali velmi širokou spolupráci s místními umělci a kreativci nejrůznějších oborů, kteří zpracovali jednotlivé komponenty (skulptury, venkovní galerie, arkády) celku. Architekti si tedy neosobovali univerzální porozumění, ale dali prostor k tvůrčímu vyjádření místních.

Tato nevšední filozofie práce pak dala vzniknout celku, který dokonale odráží potřeby obyvatel celého Tainanu. V každém ročním období: hladina vody se tu volně zvedá během dešťů a klesá s příchodem sucha. Vždy tu ale lidé mohou naleznout dostatek čisté vody pro radovánky a osvěžení.

Pohoda a klid, při němž vyniknou hlasy hrajících si dětí, a nikoliv hluk velkoměsta; komfortní mikroklima, ovlivněné četnými rozprašovači vodních par; zeleň, zástin a prostor k rekreaci – to vše láká a přitahuje.

Džungle pohlcující staré struktury

Jsou tu hřiště, mozaiky vodních ploch a ostrůvků laguny, místa k zastavení i posezení, pár stánků s občerstvením. Narazíte tu na malý amfiteátr venkovní divadelní scény, debatní fóra, expoziční celky designu a umění. V zásadě je tento dekonstruovaný prostor v každé své části plně přístupný a vyhrazený lidem.

Klíčovou součástí projektu MVRDV Tainan Spring byla repatriace, reintrodukce zeleně do města. Koncepce teras a zelených ostrovů, emulující v šedobílém betonu skalisté svahy, dodala atmosféru skutečně živé krajiny. Smaragdová zeleň, od travin přes keře až po dovysazené rostlé stromy, slouží k vizuálnímu členění prostoru.

Od partnerů ASB

Daria Scagliola 3556
Tainan Spring | Zdroj: Daria Scagliola

Několik částí struktury druhého patra suterénu původního objektu tu bylo ponecháno – za pevným prosklením, jako názorná hlubinná sonda do minulosti lokality. Připomíná všem návštěvníkům, co tu bylo dříve. A že i dynamická města jako Tchaj-wan, věční fénixové mezi dynamicky se rozrůstajícími asijskými metropolemi, rostou z kořenů své historie.

A na tu by se určitě zapomínat nemělo. Protože i Tainan, kdysi tak podobný evropským Benátkám, záhy pocítil, že bez vody a zeleně v centru přestává být skutečným místem pro lidi. A právě to jim architekti z MVRDV navrátili.

TAINAN SPRING

Místo: Tchaj-nan, Tchaj-wan
Architekt: MVRDV
Vedoucí projektu: Winy Maas
Projektový tým: Hui-Hsin Liao, Angel Sanchez Navarro, Stephan Boon, Xiaoting Chen, Andrea Anselmo, Yi Chien Liao, Zuliandi Azli, Olivier Sobels, Dong Min Lee, Chi Yi Liao
Spolupráce: Wenchian Shi, Jeroen Zuidgeest
Investor: West Central District, Tchaj-nan
Rozloha: 54 200 m2
Realizace: 2020

Radomír Dohnal