Partneři sekce:

Proměnlivá a tichá

Proměnlivá a tichá

Administrativní budova Gamma je dalším, celkově již devátým přírůstkem BB Centra v Praze 4 – Michli, které buduje developerská skupina Passerinvest. Je situovaná do jižního nároží BB Centra v bezprostřední blízkosti magistrály a díky své unikátní architektonické koncepci se stala jeho novou dominantou.

Charakteristickým rysem Gammy je tvarová rozmanitost a členitost, která nebývá u moderních administrativních budov obvyklá. Tato rozmanitost je do jisté míry vynucená polohou těsně u frekventované komunikace, která kladla na projekt specifické nároky. V tomto případě však problematický pozemek inspiroval architekta k atypickému řešení a stal se tak paradoxně předností, protože dal vzniknout nekonfekční stavbě.

Budova má nepravidelný půdorys, z jedné strany kopíruje křivku magistrály a zároveň má na straně přivrácené k dálnici velmi členitou fasádu, která působí jako zajímavý dekorativní prvek. Jejím prvotním účelem však je zamezit odrazu hluku z magistrály, tak aby nebyli hlučností obtěžováni obyvatelé nedaleké obytné zóny.

Autorem budovy Gamma je ing. arch. Jan Aulík, který projektoval i většinu ostatních budov v BB Centru. Jeho architektonická kancelář spolupracuje se společností Passerinvest Group již od roku 1993, kdy Studio A zvítězilo v první urbanistické soutěži na projekt BB Centrum.

Očima architekta

Administrativní budova Gamma je v komplexu BB Centra dosud největším objektem. Nachází se v jižní části za budovou Beta a sportovním a obchodním centrem Brumlovka, které je v současnosti ve výstavbě. Dotváří doposud chybějící jižní nároží BB Centra a sousedí přímo s radiálou 5. května, což Gammě zajišťuje, že je z magistrály dobře viditelná. S ulicí Vyskočilova, po jejíž obou stranách se areál BB Centrum rozkládá, je propojena pěší zónou s rozsáhlou parkovou zelení.

Velikosti Gammy odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné v kontextu okolí i pro jeho uživatele. To umožnilo navrhnout více než šestnáct druhů fasád. Členitý tvar budovy také vytváří  z každé její strany neopakovatelný dojem. „U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří. Gamma však zároveň bere ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od obvodových plášťů,“  říká Jan Aulík ze Studia A. „Zadáním pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes tuto komunikaci. Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené, členěné do jednotlivých šupin a současně velmi individuální a zajímavé architektonické formy,“ dodává architekt Jan Aulík.

Pozice Gammy přímo u ulice 5. května ovlivnila i základní dispoziční koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Rozlehlá vnitřní dvorana nabízí parkové plochy s posezením a vodní plochou v naprostém odstínění od hluku z ulice. Důležitou roli v konceptu celého objektu hraje zeleň. Kromě zeleně ve dvoraně jsou navrženy další zelené plochy určené k relaxaci zaměstnanců i na střešní terase nižšího z obou objektů. Střešní zahrada také nabízí krásný výhled na Prahu.

Středobodem budovy je prosklené atrium, jemuž dominují panoramatické výtahy, jednací místnosti zasahující do atria přes dvě nadzemní podlaží a štíhlé lávky spojující obě části budovy. V prostoru vstupního atria jsou kromě hlavní recepce navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do gastronomického provozu a espresso. Nádvoří je ozvláštněno šikmou prosklenou stěnou, jejíž sklon umožňuje vnést do projektu oživení prostřednictvím dynamiky přírodních jevů – jednou po ní stéká déšť, jindy zase s popraškem sněhu evokuje horskou stráň. „To jsou všechno věci, o kterých si myslíme, že je takové velké domy potřebují. Aby nebyly jen v té strojově ledové přesnosti, ale aby tam díky počasí a ročním obdobím docházelo k určitým proměnám,“ vysvětluje architekt Aulík.

V krytém atriu jsou použity přírodní suroviny, kámen na podlahu a dřevo na různé obklady, aby byly v rovnováze velké prosklené plochy s teplejšími materiály.

Atypické zasedačky

Gamma je postavena ve standardu soudobé vyspělé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a s chlazením vnitřního prostředí. 

Budova disponuje celkem 30 000 m2 plochy v deseti nadzemních a třech podzemních podlažích a více než pěti sty parkovacími stáními. Typické nadzemní podlaží Gammy je tvořeno plochou přesahující 3 000 m2. Působivé jednací místnosti vstupující do prostoru atria se rozprostírají přes dvě podlaží a nabízejí zajímavý pohled na neobvyklé vnitřní uspořádání budovy.

Převažující funkce objektu Gamma je administrativní, v přízemí je kromě vstupních partií objektu francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.


Architektovi Janu Aulíkovi jsme položili několik doplňujících otázek.

Budova má unikátní protihlukovou fasádu. Byl to při jejím projektování největší technický oříšek?

Koncepčně a projekčně je to asi nejsložitější část stavby. Taková záležitost je vždy spojena s určitým rizikem – jestli se podaří v praxi docílit naprojektovaných parametrů odrazu hluku, jestli je měření potvrdí. To se nikdy dopředu nedá říci. Hluk není tak úplně jednoduchá věc jako třeba teplo nebo světlo. Hluk má složitější parametry, má složitější chování. Přitom bylo třeba, aby ty parametry, které se vyprojektovaly a deklarovaly, byly naměřené i ve skutečnosti. Takže panovala nervozita do poslední chvíle.


A už měření proběhla a funkčnost fasády potvrdila?

Ano, to byla podmínka kolaudace stavby.

Je to v Česku unikát? Měli jste nějaký předobraz podobné fasády v zahraničí?

Vzor v zahraničí jsme si nebrali, nevylučuji, že něco podobného v cizině být může, ale já to neznám. Samozřejmě, nějaké principy k zabránění odrazu zvuku u budov se vyskytují i jinde. Nicméně v takové míře a s takovým požadavkem, aby přes dálnici nebyl ten odraz měřitelný, tzn. ne minimalizovaný nebo redukovaný, ale neměřitelný, o tom nevím, neznám to ze zahraničí a v Česku také ne.

Materiály na fasádu jste vybírali vy, nebo odborníci na fyziku, se kterými jste spolupracovali?

Materiály jsme vybírali my na základě podkladů a dialogu s panem Janečkem, což je akustik, který s námi na tom spolupracoval.

Jak konkrétně probíhala spolupráce s fakultou?

Zadáním bylo, že se nesmí odrazit hluk. Na to nám akustici nabízeli různé modely a varianty, ale ne všechny jsou využitelné pro administrativní budovu. Protože fakt, že dům musí mít v té pohltivé fasádě určité procento oken, to nesmírně komplikuje. Čistě exaktní pohltivou fasádu bez oken nelze udělat. Šlo tedy spíše o dialog, při němž jsme si osvojovali jejich způsob myšlení. Museli jsme pochopit principy, tedy co se s hlukem děje.

Co je na budově nejpovedenější, s čím jste nejspokojenější?

Já bych řekl, že s tou akustickou fasádou. Jednak mě baví, že má funkci, jakou má, a jednak se mi opravdu hodně líbí. Je to pro mě opravdu favorit toho domu.

Obklady fasád jsou z různých mate­riálů, co všechno jste použili?

Pískovec, desky s dřevěnou dýhou, tedy s imitací dřeva. Základními materiály jsou kámen, sklo, pohltivě akustické obklady, skleněné rastry.


Název stavby:
Gamma
Místo: BB Centrum, Praha 4 – Michle
Ulice, číslo: Za Brumlovkou 266/2
Charakteristika: novostavba kancelářské budovy v administrativním komplexu BB Centrum
Investor: BB C – Building Gamma, a.s., (společnost patřící do skupiny Passerinvest Group)
Architekt: Studio A, s.r.o. – Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek
Projektant: Studio A, s.r.o. – generální projektant, AED project, a.s. – stavební část a koordinace spec. profesí (Ing. Z. Ransdorf)
Design, návrh interiérů: Studio A, s.r.o. – Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek
Začátek realizace: leden 2005
Konec realizace: prosinec 2006
Náklady na realizaci: investiční náklady 1,5 mld. Kč
Funkce: administrativní, drobné retailové jednotky (restaurace, drobná provozovna)

Od partnerů ASB

Technické údaje
Konstrukční řešení: železobetonový monolitický skelet, dvorana ocelová konstrukce
Materiály: fasáda a okna – systém Wicona, obklad kamenem Božanovský pískovec, obklad deskami Max (imitace dřevěných desek), perforované trapézové plechy Alucobond
Zdivo: vnitřní příčky převážně z SDK, v kancelářských plochách pak systémové prosklené, případně sádrokartonové příčky
Střešní krytina: foliová hydroizolace, extrudovaný PST
Dveře: Hapines – syst. oc. stěny Jansen, Dřevěné Entry systems
Podlahy: v kanc. plochách zdvojené instalační rozebíratelné ve čtvercích Atiz, kobercové čtverce Armstrong Desso Libra lines, vinylové krytiny imitace dřeva Scala Easy PUR, přírodní linoleum Armstrong Marmorette, dvorana – velkoformátová dlažba Ivory orange s intarzí z nerez profilů, exteriér – pražská mozaika, živice, nádvoří – žula Crystal Gold
Nábytek: Kinnarps
Bazény: vodní dílo – technologie – společnost BWT ve vnitřní dvoraně
Dodavatel a subdodavatelé:   
PSJ Holding – generální dodavatel – monolit, založení objektu
Zakládání Praha, zemní práce Setra,
OK mont – obv. pláště
Kinnarps – interiérové celky
Rýdl podlahové centrum – podlahové krytiny
Armstrong – materiály na podlahy
Komont a Farrao – SDK k-ce a mont. podhledy,
Kámen engineering – kamenné obklady a dlažby, fasáda z pís­kovce,
Metalplast – žaluzie, baldachýny a další stínicí systémy,
Halla – svítidla,
Otis – výtahy
Technologie: Objekt je plně klimatizován a chlazen – okna na fasádách k dálnici – ul. 5. května jsou neotvíravá/pevná, na ostatních fasádách s možností otevření. Chlazení kanc. ploch parapetními FCU.
Vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace: Ekoklima Milevsko – dodavatel VZT, ZTI a RTCH

Řez

Půdorys

Lidmila Ziková
Foto: Passerinvest Group

RubrikyKanceláře