DDB Prague: Kanceláře s optickou iluzí a mnoha oceněními

Architizer A+Awards. Nejužší výběr v Dezeen Awards a v Grand Prix Obce architektů. Kancelář roku 2019. Všechna tato prestižní ocenění si odneslo studio B² Architecture v čele s Barbarou Bencovou za svou realizaci kanceláří kreativní agentury DDB Prague. V čem přesně tkví velký mezinárodní i domácí úspěch relativně nenápadného projektu?

Klientské zadání pro architektonické studio B² Architecture zahrnovalo rozpočet, barevnost a kreativní přístup s ohledem na korporátní identitu. Jinak jim klient nechal kreativní svobodu. Když přišli s nápadem použít anamorfózu, byl nadšen. A právě na anamorfóze je založen celý architektonický koncept interiéru kanceláří.

„Jedná se o uměleckou deformaci obrazu, v tomto případě loga agentury, při které je dokonalý obraz viditelný pouze při pohledu ze specifického bodu. Návštěvníci při vstupu do kanceláří procházejí jedinečným bodem, ve kterém spatří logo DDB ve své dokonalé podobě,“ vysvětluje Bencová.

Hra s logem

Při průchodu kanceláří se logo opticky rozpadá, zůstává deformovaný obraz. Návštěvníci vidí, že iluze byla tvořena barvou aplikovanou v celém interiéru. Dalším designovým prvkem je taburetová stěna, která kreativním způsobem umožňuje uložit velké množství židlí. Jsou to jednoduché taburety ve tvaru písmene D a jejich barevnost vychází z barevné škály firemní identity DDB.

Zaměstnanci mohou při pracovních schůzkách a poradách taburety snadno vytáhnout, a efektivně tak navýšit počet míst k sezení, nebo si přisednout ke kolegovi na konzultaci. Jen originální řešení logotypu a míst k sezení však kvalitní kancelář nedělá. Neméně důležité jsou i samotné prostory pro práci a schůzky.

DDB Prague
DDB Prague | Zdroj: Alexander Dobrovodský

Středu interiéru proto dominuje uzavřený čtvrtkruhový žlutý amfiteátr, war room, neboli poradní místnost. Skleněná dělicí příčka tohoto amfiteátru pak opticky propojuje interiér s přilehlými pracovními zónami, a v případě brainstormingu je navíc využívána jako plocha pro zaznamenávání myšlenek a nápadů. V případě projekce či potřeby většího soukromí je amfiteátr možno zcela zatemnit pomocí závěsů.

Bud odlišný!

B² Architecture, které za projektem stojí, je architektonické a designové studio se zaměřením na inovativní design a důrazem na koexistenci tvarů a materiálů. Studio založila Barbara Bencová v roce 2012, po předchozích pracovních zkušenostech v Praze i zahraničí. „Be square, neboli B na druhou, je idiom. Dříve to znamenalo „být jiný, uncool“.

Postupem času a s nástupem nové generace se výraz začal používat v pravém opaku – být zajímavý tím, že se odlišuje. „Be square“ tak lze aktuálně chápat také jako „plout proti proudu”. Myslím, že se nám to v pražské kanceláři DDB podařilo. Vyniká mezi ostatními projekty kancelářských prostor,“ podotýká Bencová. „Vytvořili jsme kancelářskou krajinu podporující komunikaci a týmovou práci s kombinací otevřených prostor, klidových míst a míst pro spolupráci,“ dodává.

DDB Prague
DDB Prague | Zdroj: Alexander Dobrovodský

Velkým neštěstím nejedné moderní kanceláře nebo open space je nedostatek místa pro odlišné druhy činností. Právě tomuto neduhu se chtěly Barbara Bencová a její tým vyhnout. Kombinace otevřených prostor vyhrazených pro práci s odpočinkovými zónami/prvky podporuje komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Nechybí ani místa k oddechu a relaxaci.

Od partnerů ASB

Do prostoru byla integrována kavárna a odpočinková zóna, lounge, které slouží jako interní místo setkávání zaměstnanců a zároveň mohou být díky variabilnímu sezení využity pro školení, rozhovory nebo workshopy. Vzhledem k velikosti a rozloze byl prostor doplněn kreativními prvky, které spolu s jasným a přehledným dispozičním uspořádáním umožňují rychlou orientaci v prostoru a odrážejí tvůrčí charakter agentury. U každého projektu, malého i velkého, se však objeví i problémy.

„Agentura DDB Worldwide změnila svou korporátní identitu po 25 letech, a to tři týdny před dokončením projektu. Rozhodli jsme se neupustit od konceptu designu optické iluze a přepracovali jsme některé prvky a hlavní logo,“ vzpomíná Bencová na zádrhel, který nastal, avšak v konečném důsledku nezhatil celkový úspěch.

Sídlo DDB Prague

Místo: Praha
Architekt: B² Architecture
Vedoucí projektu: Barbara Bencová
Užitná plocha: 580 m²
Investor: DDB Prague
Realizace: 2019

Daniel Zeman
Článek vyšel v časopisu ASB 1/2022.