One Angel Square - ekologicky nejšetrnější budova na světě
Galerie(8)

One Angel Square – ekologicky nejšetrnější budova na světě

V britském Manchesteru byla loni na podzim otevřena nová firemní budova společnosti Co-operative Group s názvem One Angel Square, která na první pohled upoutá svým ojedinělým tříbokým tvarem. Symbolizuje tak vzhled úlu, který je dlouholetým znakem společnosti.

Nejvyšší budova ve městě s patnácti podlažími je nepřehlédnutelná i díky architektonickému řešení fasády, kterou tvoří prosklený dvojitý plášť s plynulými křivkami v horizontálním i vertikálním směru. Středem objektu pak prostupuje atrium, do nějž ústí balkony, které jsou pokračováním open space kanceláří uvnitř budovy.

Ale to, co tuto budovu staví nad ostatní, není bravurně zvládnutý architektonický koncept. Jejím hlavním benefitem je maximální ohled na trvalou udržitelnost a životní prostředí, díky čemuž One Angel Square získal v hodnocení BREEAM vynikající známku 95,16 %. Aby bylo možno dosáhnout tak vysokého hodnocení, bylo nutno v projektu zkombinovat inovativní systémy se sofistikovaným návrhem. Klíčem k vytvoření přirozeného vytápění, chlazení a osvětlení je dvouplášťová fasáda a vnitřní atrium. Atrium ukončené proskleným zastřešením jednak prosvětluje interiér budovy, ale také slouží jako zásobník vzduchu pro provětrávání. Díky tomu se stavba do značné míry obejde bez obvyklých klimatizačních systémů. Chlazení objektu napomáhá i dvouplášťová fasáda, která má v horní části větrací mřížky, jež se v letních měsících otevírají, aby ohřátý vzduch z meziprostoru mohl odvětrat ven. V zimě naopak jsou žaluzie uzavřeny a fasáda pomáhá minimalizovat nároky na vytápění tím, že dvojitý plášť vytváří dokonalou izolaci.


Objekt má vlastní zdroj tepla a elektrické energie v podobě kogenerační jednotky, je vybaven rekuperací tepla z IT systémů, které tak rovněž pomáhají k vytápění budovy, a nízkoenergetickým LED osvětlením. K žádoucí tepelné bilanci napomáhá i využívání pohledových betonů k akumulaci tepla, či tepelná čerpadla zpracovávající geotermální energii. Nepovšimnuta nezůstala ani dešťová voda, která je zachycována a využívána spolu s recyklovanou šedou vodou pro splachování WC a zavlažování rostlin, čímž dochází ke snížení spotřeby vody. Díky všem uvedeným opatřením má One Angel Square o 50 % nižší spotřebu energie, o 80 % snížené emise uhlíku a o 30 % nižší provozní náklady, než je to obvyklé u dřívějších kancelářských objektů společnosti.

Při návrhu projektanti mysleli i na budoucnost, což znamená, že budovu lze uzpůsobit předpokládanému zvýšení teploty do roku 2050 o 3 až 5 °C a počítá i se zvýšením srážek v zimě až o 30 %. One Angel Square je důkazem, že také velké komerční kancelářské budovy je  možno navrhovat s ohledem na životní prostředí. Svými parametry budova nastavila nejen ve Velké Británii vysokou laťku udržitelného designu u budov komerčního sektoru.

Investor: Cooperative Group
Architekt: 3DReid
Vedoucí projektu: Gardiner & Theobald
Energetický návrh: Buro Happold
Dodavatel: BAM Construction

Marie Urbancová