Kanceláře ve stylu New Work a návrat k open space

Kanceláře ve stylu New Work a návrat k open space

Otázku ideálního pracovního prostředí řeší již celá desetiletí odborníci, zaměstnavatelé i zaměstnanci. Jen v příjemné a zároveň podnětné atmosféře lze vykonávat dobrou práci, naopak prostory tísnivé, neosobní a uniformní vedou k fyzickému i duševnímu vyčerpání. S trochou nadsázky tak lze říct, že motivující kancelář přímo ovlivňuje prosperitu firmy.

V souvislosti s kancelářskými prostory nyní stále častěji zaznívá pojem New Work. Termín použil rakousko-americký filosof Frithjof Bergmann již v roce 1984 a kromě hodnot jako sebenaplnění, zábava či podílení se na rozhodovacích procesech klade v definici „Nové práce“ důraz i na příjemnou pracovní atmosféru.

Tři složky

Digitalizace pracovní oblasti vyžaduje nové pojetí kancelářských prostor. Kancelářská práce opouští ukotvení na jednom místě a stává se mobilní, rigidně účelové prostředí ustupuje flexibilnímu designu dovolujícímu pružně přecházet od jedné aktivity k jiné. Tři základní složky práce – lidé, technologie a prostor – musí fungovat harmonicky a vyváženě, proto je třeba, aby kancelář nabízela vhodné místo k setkávání, nerušenému soustředění i relaxaci. V koncepci prostoru je neméně důležitá atmosféra rovnocennosti a otevřenosti.

Flexibilní design dovoluje pružně přecházet od jedné aktivity k jiné.

 Flexibilní design dovoluje pružně přecházet od jedné aktivity k jiné.

Proměňovat klasické kanceláře v moderní kreativní prostory vhodné pro současný způsob práce je klíčovou specializací společnosti Wiesner-Hager. Firma vyvíjí inovativní řešení pracovního prostředí v kancelářích, hotelech, konferenčních centrech, zdravotnických i vzdělávacích zařízeních, to vše ve spolupráci s kancelářskými specialisty i interiérovými a produktovými designéry. Výsledkem této týmové práce jsou svěží a stimulující prostory zohledňující ergonomii, používané technologie i osobní potřeby každého pracovníka.

Stimulující prostředí zohledňuje ergonomii i osobní potřeby každého pracovníka.

 Stimulující prostředí zohledňuje ergonomii i osobní potřeby každého pracovníka.

Návrat k open space

„S návrhy kanceláří v duchu New Work vytváříme prostředí poskytující netradiční rámec pro různorodé aktivity, přičemž kanceláře jsou navrženy jako pracovní i obývací prostory. Naše zkušenost ukazuje, že správným konceptem lze dlouhodobě udržovat motivaci zaměstnanců a tím pádem zvyšovat produktivitu,“ shrnuje myšlenku Markus Wiesner, výkonný ředitel a majitel společnosti.

Moderně kreativní prostor pro moderně kreativní způsob práce

 Moderně kreativní prostor pro moderně kreativní způsob práce

Překvapivým faktem možná bude, že průvodním jevem trendu New Work je návrat ke kancelářím typu open space. Nikoli však k jejich strohé odosobněné formě, která si v minulých letech vysloužila množství kritiky. Nová podoba bere ohled na individualitu člověka a nabízí mu ve stejné míře soukromý prostor i místo k setkávání, klidné soustředění i ruch tvůrčích procesů.

Kancelář má nabízet vhodné místo k setkávání, nerušenému soustředění i relaxaci.

 Kancelář má nabízet vhodné místo k setkávání, nerušenému soustředění i relaxaci.

 

TEXT: RED
FOTO: WIESNER HAGER

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2018.