V Praze vzrostla poptávka po kancelářích. Zvýšila se však i neobsazenost

Společnost Prague Research Forum zveřejnila údaje o kancelářském trhu v Praze za 3. čtvrtletí letošního roku. Vyplynulo z ní, že ve 3. čtvrtletí na trhu převažovaly nové pronájmy ve stávajících prostorech. Míra neobsazenosti však mírně vzrostla na 8,0 %. Plánovaný objem dokončených kanceláří v roce 2021 bude zároveň nejnižší od roku 2016. 

Během třetího čtvrtletí 2021 nedošlo v Praze k dokončení žádné významné kancelářské budovy, a celkový objem kancelářských ploch tak zůstal na 3,73 milionech metrech čtverečních. Ve zbývajících měsících tohoto roku však očekáváme dokončení tří budov s celkovou plochou 12 900 m2 moderních kanceláří.

Na konci září bylo ve výstavbě celkem 172 800 m2 kancelářských ploch s plánovaným dokončením převážně v letech 2022 a 2023. V průběhu čtvrtletí byla zahájena výstavba tří nových budov: Legatica (8 300 m2) a Metalica (18 000 m2) v projektu Nová Waltrovka na Praze 5 a Red Court (7 100 m2) v blízkosti Rustonky na Praze 8. 

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (73 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje více jak 17 %. 

Celková nabídka neobsazených podnájmů ve třetím čtvrtletí 2021 dosáhla 48 700 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 16 400 m2 méně, a to díky kombinaci několika faktorů: některé prostory k podnájmu byly obsazeny, u jiných firmy přehodnotily svá rozhodnutí a stáhly je z trhu. V dalších případech došlo k vypršení původní nájemní smlouvy a stal se z nich standardní prostor k pronájmu. 

Realizovaná poptávka 

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2021 objemu 103 700 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 17 % a meziroční nárůst o 23 %. 

Největší hrubá realizovaná poptávka ve 3. čtvrtletí 2021 byla zaznamenána v městských částech Praha 5 (22 %), dále pak v Praze 8 (18 %) a v Praze 9 (14 %). Nejaktivnějšími nájemci byly firmy působící ve finančních službách (16 %), následovány společnostmi z oboru informačních technologií (14 %) a výroby (12 %). 

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 38 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 58 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval zbývající 4 %.

Významné pronájmy 

Největší zveřejněnou transakcí třetího čtvrtletí 2021 byl přejednaný pronájem společnosti Nationale Nederlanden (6 000 m2) v budově Zlatý Anděl v Praze 5, následován obnovenou nájemní smlouvou firmy Aeskulab (3 500 m2) v budově Hadovka Office Park na Praze 6. Největším nově uzavřeným pronájmem bylo3 300 m2 v budově Balabenka Office Building na Praze 9 pro společnost Zásilkovna. 

Podíl neobsazené plochy a čistá absorpce 

Od 2. čtvrtletí 2021 bude PRF pravidelně zahrnovat čistou absorpci mezi klíčové ukazatele kancelářského trhu. Čistá absorpce vyjadřuje změnu v množství obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. Ve 3. čtvrtletí 2021 byla čistá absorpce negativní a dosáhla hodnoty -9 100 m2. 

I přes nižší úroveň dokončené výstavby nových ploch, přispěla ve třetím čtvrtletí negativní absorpce k dalšímu mírnému nárůstu neobsazenosti na trhu, a to o 0,2 procentního bodu na 8,0 %. Celkový objem volných kanceláří na konci čtvrtletí dosáhl 298 400 m2.

Od partnerů ASB

Největší objem kanceláří k dispozici byl v Praze 4, kde bylo volných 74 000 m2, což je 7,7 % celkové kancelářské plochy. Následovala Praha 5 s 59 400 m2, resp. mírou neobsazenosti 9,4 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 2 (49 000 m2 / 3,8 %) a v Praze 10 (9 300 m2 / 6,3 %) 

Nájemné

I přes pokračující zvyšující se neobsazenost zůstalo nejvyšší dosahované nájemné ve třetím čtvrtletí roku 2021 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města. 

red