Inspirativní rekonstrukce bytu - Vykročte do světla
Galerie(16)

Inspirativní rekonstrukce bytu – Vykročte do světla

Partneři sekce:

Poradit si s rekonstrukcemi bytů ve starých domech bývá oříšek, protože do současných standardů jim mnoho chybí a současně v nich bývá mnoho limitů a úskalí.

Přesto se architektům z pražského studia 4a architekti podařilo byt o rozloze 170 m2, který zabírá celé patro činžovního domu v Praze – Bubenči, přebudovat tak, že může být inspirací pro všechny majitele podobných realit.

Původní podoba bytu byla dána předchozí rekonstrukcí, která proběhla v roce 2000. Jejím výsledkem byl poměrně šerý byt plný tmavého dřeva, zastaralých dlažeb a obkladů, v opotřebovaném stavu a s částečně nefunkčními instalacemi. Proto se nyní nejednalo ani tak o rekonstrukci významnou svým rozsahem, ale o rekonstrukci se zásadním dopadem na výsledný vzhled.

Autoři chtěli zachovat a vyzdvihnout zbývající historické elementy – okna, dveře, prosklené dveřní výplně a některé stropní štukatérské práce – ale ostatní prvky musely projít proměnou. Povrchové vrstvy včetně podlah, vybavení a veškeré příslušenství byly odstrojeny až na nosné konstrukce, zároveň s renovací většiny technického zařízení bytu.

Klienti nemovitost zakoupili s jasným záměrem proměnit ji ve svůj domov. Stávající dispozice byla pro potřeby čtyřčlenné rodiny v zásadě vyhovující, bylo jen potřeba mírně upravit některé prostory a rozšířit a zkvalitnit hygienické zázemí.

Pro provoz jakékoli rodiny jsou klíčové sdílené prostory, určené ke vzájemnému setkávání, jako je obývací pokoj a kuchyně, současně je však zásadní možnost „zmizet“ do vlastního pokoje, kde má každý z členů domácnosti zajištěno své soukromí. Velkorysé společné části bytu jsou snadno dostupné, jsou soustředěny v jeho středu, s dalšími místnostmi uspořádanými kolem dokola.

Pro rodinu se dvěma náctiletými členy bylo toto uspořádání zvoleno protože jak děti dospívají, je pro ně jejich vlastní individuální a samostatný prostor důležitý. Proto se také oba nejmladší členové rodiny s architekty scházeli a probírali své představy. Postel, úložné prostory, místo pro hraní i studium, zároveň s preferovanými materiály, barvami a zařízením – vše je ušité na míru. Navíc návrh umožňuje dětem růst společně s vybavením jejich pokojů. Stejný postup byl zvolen i v případě rodičů.

Maximální možné prosvětlení celého bytu bylo naprostou nutností. Byly proto navrženy osové průhledy dveřmi přes celý byt, od fasády k fasádě. Otevřenost a zesvětlení materiálů přineslo především mnohem větší uvolněnost a pocit vzdušnosti do už tak velkorysých prostorů bytu.

Volené materiály jsou přírodní, tradiční, světlé či pastelové, ale teplé – jak bylo potřeba pro dosažení zvoleného záměru.

Veškeré místnosti sociálního zázemí, ač také s přírodními materiály, jsou pak zcela moderním prvkem, vloženým do tradičního prostředí bytu. Krásné, kvalitní a jednoduché.

Ojedinělou výjimkou z celkového ladění bytu je vstupní hala. Zde architekti navrhli tmavé textilní tapety s klasickým vzorem a elegantní mramorovou dlažbu, navozující dojem dláždění v exteriéru, to vše pod mírně klenutým a štuky zdobeným stropem.

Snahou bylo vložit do srdce dispozice malý, tmavý a tajemný element, který by předcházel vstupu do otevřených a jasných prostor bytu. Maximální dosažená světlost a vzdušnost interiéru je tímto kontrastem zdůrazněna.

Text: Marie Urbancová
Zdroj: 4a architekti, Praha 6
Foto: Jan Tesárek, archiv studia 4a