Inteligentní stromy
Galerie(7)

Inteligentní stromy

Výstavba sociálních a startovacích bytových domů je běžným nástrojem sociální politiky zemí západní Evropy. Komplex bytových domů v madridské městské části Vallecas poskytuje svým obyvatelům kromě dostupného bydlení i nevšední strukturu veřejných prostorů. Výstavba bytů začala zhruba před čtyřmi lety. Aby město předešlo hrozbám ztráty sociálního kontaktu mezi obyvateli, přistoupilo k řešení koncepce veřejných prostorů v duchu udržitelných principů. Proto hlavním úkolem madridského architektonického ateliéru Ecosistema Urbano, který se zabývá environmentálním plánováním, bylo vytvořit funkční veřejnou plochu s dostatkem zeleně a minimálními náklady na údržbu. Výsledkem je ekobulvár vytvářející životní prostředí podobné lesu. Jeho součástí jsou energeticky soběstačné socializační jednotky, které slouží obyvatelům k různým společenským aktivitám.


Rozvojovou část Vellacas charakterizují především slabé sociální rysy, typické pro předměstské rozvojové zóny. Proto návrh řeší dva hlavní cíle. Prvním je vytvořit obyvatelům sociální prostředí, druhým bioklimaticky přizpůsobit přibližně půl kilometru dlouhý a 50 metrů široký veřejný prostor společenským aktivitám.

„Náš návrh se pokouší obnovit nedostatek sociálních aktivit obyvatel v důsledku nezodpovědného urbanistického plánování. To zapříčinilo, že v lokalitě téměř absentují objekty občanské vybavenosti a lidé jsou nuceni za každodenními aktivitami cestovat. Tento problém je poměrně vážný a je třeba ho řešit ještě v začátcích,“ tvrdí autoři návrhu. „Snažili jsme se vytvořit atmosféru a zvýšit aktivitu v městském veřejném prostoru, degradovaném nepromyšleným plánováním.“

Atmosféra lesa

Další výzvou bylo vytvořit veřejný prostor kvalitativně připomínající přirozený les. Ta přivedla tvůrce k myšlence sestrojit koncept jakýchsi městských stromů – ploch pro společenské aktivity. Větrný, hravý a mediální strom – tři speciálně vytvořené pavilóny reprezentují umělou strukturu, která symbolizuje lidskou kulturu. Jejich hmoty ovládají celý prostor. Na pavilóny navazuje hustý rastr stromů symbolizujících živou strukturu – les.

Protože mladé rostliny ještě nedokážou vytvořit příznivé mikroklima, ke slovu se dostávají uměle vytvořené konstrukce. Jejich úkolem je zabezpečit návštěvníkům parku požadovaný klimatický efekt, než vysazené stromy vyrostou. Konstrukce se dá snadno demontovat. Městské stromy představují dočasné struktury, které se odstraní (v průběhu 15 až 20 let), když koruny stromů dorostou a vytvoří soběstačný bioklimatický systém.

Volné kruhové prostory, které vzniknou po odstranění konstrukcí, vytvoří otevřené ostrůvky uprostřed lesa. Kromě splnění sociálních a klimatických kritérií se projekt může pochlubit uplatněním recyklovatelných materiálů, alternativních energií, klimatizací prostřednictvím pasivního systému a optimalizací energetických zdrojů.

Větrný – hravý – mediální
Všechny tři stromy charakterizuje kruhová půdorysná základna. Kruh odjakživa představoval symbol koncentrace a tento princip se v kompozici naplno uplatňuje. První městský strom rozvíjí tématiku větru. Tu symbolizuje neustálý pohyb vzduchu uvnitř stromu. Prostor vymezuje lehká kovová konstrukce, která se nachází na vyvýšeném základě kruhového půdorysu. Základ má tvar pochozí rampy pokryté tartanovým povrchem. Rampa je modelována jako přirozený, do vnější plochy klesající svah s převýšením přibližně 1,5 metru. Měkký povrch rozšiřuje možnosti jeho aktivního využití jako lezecké stěny pro malé děti nebo na posezení. Po obvodu konstrukce jsou situována speciální technická zařízení, která vyrábějí energii a zároveň zabezpečují příjemné mikroklima uvnitř stromu.

Systém funguje na principu tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Válce nasávají teplý vzduch v horní části konstrukce – ten se ochlazuje a následně vypouští do interiéru stromu. Válce jsou uloženy ve vzdušných textilních membránách. Membrány jsou zároveň součástí obvodového pláště stromu. Prostor vytváří příjemné odpočinkové prostředí – během horkých dní je teplota vzduchu uvnitř stromu proti venkovnímu prostředí nižší o 8 až 10 °C.

Vnitřní strana konstrukce je složena z několika etáží, které lemují květináče s výsadbami popínavých rostlin. Celý vnitřek tak působí jako zarostlý les, navíc během slunečného dne se stín rostlin odráží na textilní membráně obvodového pláště a celý zjev konstrukce připomíná strukturu větví stromu.

Druhý městský strom je věnován hře a především dětem. Skládá se ze stejně velké konstrukce jako větrný strom, avšak kromě vnitřní stěny je popínavými rostlinami obrostlý i vnější obvodový plášť. Kromě samotné hry pavilón charakterizuje specifické uplatnění vody jako významného bioklimatického prvku.

Na konstrukci jsou z vnitřní části instalovaná zařízení, která do prostoru stříkají vodní mlhu. Vodní film zvlhčuje a zpříjemňuje herní prostředí během horkých letních dní. Vnitřek prostoru také vyplňuje měkký tartanový povrch, po obvodu konstrukce jsou zavěšené houpačky.

Interiér hravého městského stromuInteriér mediálního městského stromu

Kompozici ukončuje mediální strom, koncipovaný jako audiovizuální centrum. Vnitřní stěna je pokryta tmavým průsvitným plátnem, vnější plášť lemují popínavé rostliny. Během dne vnitřní plátno ožívá stíny rostlinných struktur, večer ho lze využívat k promítání sportovních klání nebo filmů, které lákají obyvatele okolních bytů zúčastňovat se společenského programu. Celý prostor překrývá průsvitná textilní membrána s potiskem struktury koruny stromu. Membrána chrání interiér před deštěm a vytváří komorní prostor.

Kruhový tvar vnitřního prostoru stromu stupňovitě klesá pod terén bulváru. Stupně z tartanového povrchu zároveň slouží jako sedací plochy. V dolní části konstrukce se nachází digitální běžící pás, který návštěvníky informuje o počasí, teplotě, vlhkosti vzduchu, tlaku či emisních hodnotách vzduchu.

Na horních okrajích všech tří konstrukcí jsou instalovány satelity nesoucí solární moduly. Jeden modul obsahuje šestnáct fotočlánků. Na každém stromě se nachází čtyřiašedesát solárních modulů. Díky sluneční energii a tepelným čerpadlům jsou městské stromy energeticky soběstačnými strukturami. Přebytky energie se prodávají a zisky z prodeje slouží na údržbu zeleně i samotných zařízení v parku.

Autoři: Belinda Tato, Jose Luis Vallejo, Diego García-Setién
Generální projektant: Ecosistema Urbano
Místo: Pau de Vallecas, Vial C-91, ­Madrid, Španielsko
Spolupráce: Ignacio Prieto, Maria Eugenia Lacarra, David Delgado, David Benito, Jaime Eizaguirre, Patricia Lucas, Ana López, Asier Barredo, Laura Casas, Fabricio Pepe, ­Michael Moradiellos
Investor: Land and Housing Municipal Company, Madrid Council, Directorate of Residential Projects Innovation
Výstavba: I. fáza 2004 – 2005, II. fáza 2006 – 2007
Služby: IP Ingeniería
Krajinná architektura: Ignacio López
Dodavatel: Grupo Entorno, S. A.

Ing. arch. Miriam Turancová
Foto: autorka

Autorka je redaktorka vydavatelství JAGA.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.