Schindlerova archa

Schindlerova archa v Brněnci ožívá. Továrna Spielbergova hrdiny se mění v muzeum holocaustu

Schindlerovu archu ukradli nacisté rodině Low-Beerových v roce 1938. Rodina Low-Beerů v roce 2019 zřícenou továrnu zkonsolidovala a ve spolupráci s místní komunitou založila Nadaci Archa. Spoluvytvořili projekt muzea a svědeckých aktivit vedených místními průvodci. V uplynulých dnech Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera zahájil rekonstrukci památkově chráněné budovy v bývalé továrně v Brněnci.

Místo je dobře známé všem příznivcům o moderní historii, stejně jako filmovým fanouškům. Právě v továrně, která dříve patřila podnikatelské rodině Low-Beerových, se podařilo Oskaru Schindlerovi zachránit před smrtí přes 1200 Židů i s rodinami. Příběh se stal celosvětově proslulým i díky oceňovanému filmu Stevena Spielberga Schindelrův seznam.

Po uzavření továrny v roce 2010 začala budova chátrat, až došlo ke zborcení střechy dovnitř objektu. Cílem je zachovat autenticitu budovy a její historický význam pro budoucí generace.

Uchovat autenticitu místa

V druhé polovině prosince 2023 se Nadační Fond Archa rodiny Low-Beerových a Oskara Schindlera chopil výzvy a začal s důkladnou opravou střechy čp. 23, nacházející se v areálu bývalé továrny v Brněnci.

Schindlerova archa
Schindlerova archa | Zdroj: Nadační fond Archa

Cílem projektu je zachránit Schindlerovu archu a vytvořit v srdci Evropy Muzeum přeživších. Instituce plánuje zavádět svědectví, iWALK a trvalé digitální učení založené na místě a virtuální učení na jedinečném místě, kde k událostem došlo. Využívá digitální média a svědectví a školí místní průvodce, aby oslovili očekávaných 10-20 000 návštěvníků muzea Schindlerovy archy ročně.

Aktivity budou přizpůsobeny školním osnovám v České republice, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a Německu, aby se dostaly ke 3 milionům středoškoláků (ve věku 14-18 let) v těchto pěti zemích. Kromě toho bude univerzálnost a rozpoznatelnost příběhu přizpůsobena a přeložena tak, aby byla dostupná 22 milionům žáků vyšších ročníků středních škol v evropských zemích, a to virtuálně nebo na místě.

Schindlerova archa
Schindlerova archa | Zdroj: HELUZ

„Být součásti takto unikátního projektu s posláním zachovat památku obětí holocaustu, je pro mě osobní záležitostí. Jen málokdy se Vám naskytne možnost účastnit se něčeho s tak hlubokým smyslem,“, vyjádřila se Eliška Smolová, mluvčí společnosti HELUZ, která je partnerem unikátního projektu.

Dokončení rekonstrukce je plánováno v první polovině roku 2025, kdy je plánováno i otevření první části projektu Schindlerovy archy.