Praha porodnice u Apolináře strana 2

Porodnice U Apolináře. Oprava a dostavba od Jiřičné vyjde na 4,5 miliardy.

Partneři sekce:

Pražskou porodnici U Apolináře čeká rekonstrukce za 4,5 miliardy korun. Hotová má být v roce 2030, stavební práce začnou za čtyři roky. Opravy nemocnice, kde se ročně narodí kolem 4600 dětí, se uskuteční s minimálními omezeními provozu, jednotlivá pracoviště se budou stěhovat do přístavby, která vznikne jako první.

Projekt popsal ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod kterou Apolinář spadá, David Feltl. Spolu s projektem rekonstrukce zástupci nemocnice a akademické obce také odhalili sochu autora unikátního stávajícího areálu porodnice, architekta Josefa Hlávky, který se narodil přes 190 lety.

Stávající budově porodnice sv. Apolináře dal podobu architekt Josef Hlávka.  Jde o významnou stavbu postavenou v letech 1865-1875 v severoněmeckém novogotickém slohu. Autorem návrhu rekonstrukce a dostavby porodnice je studio AI DESIGN české architektky Evy Jiřičné.

Ministerstvo zdravotnictví, které nemocnici zřizuje, schválilo projekt a bylo možné začít předprojektovou fázi, tedy zpracování nezbytných průzkumů a geodetického zaměření. Následovat bude příští rok výběr zpracovatele projektové dokumentace. Stavět se začne v roce 2025.

V provozu už přes 145 let

„Součástí příprav a realizace stavby bude spolupráce s odborníky na památkou péči a zachování genia loci celé lokality,“ popsal Feltl. V historické budově Zemské porodnice, kde dnes sídlí Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, se první dítě narodilo v roce 1875. Od té doby funguje bez přerušení, na svět tam přišlo přes půl milionu dětí.

Zemská porodnice u Apolináře
Zemská porodnice u Apolináře | Zdroj: AI DESIGN

„Plánujeme začít s přístavbou nového pavilonu na jižní hranici pozemku, kam budeme postupně stěhovat jednotlivá pracoviště či operační sály,“ dodal ředitel. Ještě před zahájením výstavby začne projekt modernizace starých porodních boxů a jednoho operačního sálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) půjde o investici 55 milionů korun

V nevyhovujícím stavu jsou podle vedení nemocnice střecha, římsy a fasády z lícových cihel. Budovat se bude nové zázemí pro lékaře a personál, prostory pro stravování rodiček a kompletní sociální zařízení. Opraví se i stávající porodní sály, na tomtéž místě zůstanou jen ty pro nejnáročnější případy a vznikne nové pooperační JIP oddělení pro matky.

Jedna z největších porodnic v zemi

Porodní boxy, které už nevyhovují nárokům, se změní na porodní pokoje se zvukotěsnými stěnami a zázemím pro doprovod rodiček. V novém uspořádání bude boxů šest a 40 pokojů v přístavbě pro oddělení neonatologie, kde se starají o nedonošené děti. V Česku je jich asi osm procent ze všech narozených za rok.

Zemská porodnice u Apolináře
Zemská porodnice u Apolináře | Zdroj: AI DESIGN

„Léčba nezralých dětí často trvá měsíce a vyžaduje přítomnost rodičů,“ sdělil vedoucí lékař kliniky Antonín Pařízek. Vzniknou proto rodinné jednotky pro intenzivní a resuscitační péči, které jsou běžném ve vyspělém světě. Díky takové péči se podle Pařízka zlepšuje prognóza nedonošených dětí a posilují se rodinné vztahy.

V Česku je asi 110.000 porodů za rok, porodnic je 93 a Apolinář je jednou z největších. Centrum porodní asistence, které porodnice plánuje při rekonstrukci také postavit, má umožňovat přirozenější porod bez nutné přítomnosti lékaře. Ten bude ale okamžitě k dispozici, pokud by se porod zkomplikoval, což se podle odborníků stává asi u třetiny.

red