Plavecký stadion v Českých Budějovicích

Plavecký stadion v Českých Budějovicích

Plavecký stadion v Českých Budějovicích je nedílnou součástí města již více než 40 let. Jde o jednu z pozoruhodných staveb české architektonické kultury 20. století. Jeho konstrukce a oblé tvary působí v přírodním prostředí udržovaného městského parku na břehu Vltavy přirozeně a harmonicky.

Plán vybudovat v Českých Budějovicích krytou plovárnu vznikl v druhé polovině 50. let, v roce 1958 byla pro tento záměr vyhlášena veřejná architektonická soutěž, z níž vítězně vzešel návrh Ing. arch. Bohumila Böhma, který pracoval v českobudějovickém Stavoprojektu, svou tvorbou však v budoucnu přesáhl výrazně regionální význam. Komise ocenila nejen po architektonické stránce progresivní návrh, dalším z rozhodujících atributů byla citlivá kompozice hmoty stadiónu do pohledově velmi exponovaného území města – do parku na samém okraji historického jádra u řeky Vltavy.

Unikátní architektonické řešení

Vlastní stavba započala v roce 1965 a trvala šest let, plavecký stadion byl otevřen v roce 1971. Areál s velkým padesátimetrovým, menším dětským a skokanským bazénem, tribunou pro 700 diváků, saunami, bufetem a vanovými lázněmi za 28 mil. Kč se stal pýchou města, neboť v té době šlo o unikátní architektonické řešení nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Jeho jedinečnost tkvěla především v lanovém zavěšení střechy ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Stavba byla vyprojektována pouhých pět let po celosvětově prvním použití konstrukce tohoto typu v USA.

Zdařilá rekonstrukce

V roce 1995, po čtvrtstoletí nepřetržitého provozu, byla zahájena rekonstrukce plaveckého stadiónu s tím, že bude v maximální míře zachováno původní, i v dnešní době originální architektonické řešení. Nákladem 183 mil. Kč vznikl komfortní areál s rozšířenými doprovodnými službami a moderním zázemím, zcela nově byl vybudován krytý tobogán v délce 69 m. Investorem přestavby a modernizace objektu bylo město České Budějovice, plovárna byla znovu uvedena do provozu v říjnu 1998.

Vizitka:
Ing. arch. Bohumil Böhm se narodil 1. 2. 1926 v Českém Krumlově, studium architektury absolvoval v roce 1952 na ČVUT Praha. Po ukončení studia nastoupil do Stavoprojektu České Budějovice. Mezi jeho významné stavby patří kromě Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích také Kino Družba (dnešní Kino Luna) v Českém Krumlově a takzvaný Kolektivní dům v jihočeském krajském městě s bytovými jednotkami, kinem, restaurací a kavárnou, který se nachází na rozhraní původní městské zástavby a předměstí.

Text a foto: Dana D. Daňková