Galerie(4)

Proměna bratislavské Mlýnice ponechala atmosféru a vnesla novou funkci

Objekt Mlýnice, postavený v 60. letech minulého století, se nachází v bývalém bratislavském brownfieldovém areálu Lehkých stavebních hmot. Původně sloužil jako mísírna příměsí do betonových kvádrů, ovšem v roce 1992 byla výroba ukončena a stavba začala chátrat. O třináct let později se však situace s příchodem investora změnila.

Za proměnou areálu stojí společník a jednatel slovensko-rakouské firmy Ise Ivo Bortlík. Bývalá Mlýnice ho zaujala již v roce 2010, o pět let později ji koupil. Pro konverzi oslovil architekty Štefana Polakoviče a Lukáše Kordíka z bratislavského ateliéru GutGut, jejichž práci znal a oceňoval. Navíc nešlo o první podobný projekt tohoto studia; v roce 2014 byla architektonickou cenou CE.ZA.AR ohodnocena také rekonstrukce panelového domu v Rimavské Sobotě.

Objekt Mlýnice původně sloužil jako mísírna příměsí do betonových kvádrů.
Objekt Mlýnice původně sloužil jako mísírna příměsí do betonových kvádrů. | Zdroj: BoysPlayNice

Citlivé změny s ponechanou patinou

Investor i architekti se shodli na minimálních zásazích do původní budovy, tak, aby si zachovala svůj vzhled a atmosféru. Současně bylo třeba vyzdvihnout její přednosti a změnou dispozic ji uzpůsobit nové funkci. „Architektonický návrh využívá konstrukční a statickou podstatu původní stavby,“ uvádí tým autorů návrhu.

„S železobetonovou kostrou vyplněnou pórobetonovým zdivem fasád zachází volně a novou náplň pouze vkládá do stávajícího obalu. Fasády otevírá účelově na místech, kde je to v souladu s novou dispozicí, bez komponování a s respektem k únosnosti stávajících obvodových konstrukcí. Nové otvory mají volnou a čitelnou kompozici v protikladu k původní racionální mřížce okenních otvorů, typické pro industriální objekt.

Architektonický návrh využívá konstrukční a statickou podstatu původní stavby | Zdroj: BoysPlayNice

Při rekonstrukci zůstalo zachováno centrální atrium, další prostory byly citlivě rozčleněny vložením různých přemostění a vytvořením dalších úrovní. Objekt Mlýnice byl nově rozdělen na tři celky: na prostor pro pořádání akcí s plochou přes 700 m2, doplněný o menší uzavřenou zónu pro VIP, a dále kanceláře a sdílené pracovní prostory. Ve dvou nejvyšších patrech je šest loftů s výměrou od 69 do 103 m2, ke každému z nich přísluší terasa. Všechny části jsou funkčně propojeny prostřednictvím centrálního halového prostoru bývalého provozu.

„Tvrdá konstrukce nosného skeletu je doplněna transparentními příčkami nové dispozice, měkkými dřevěnými výplňovými panely, profilitovými stěnami a volně vedenými rozvody médií bez kapotáže. Z ústřední haly jsou zpřístupněny původní betonové násypky, do kterých jsou vložena tři nová podlaží pro administrativu,“ dodávají architekti. Omlazením prošla i fasáda, která nyní zaujme skromnou barevností a nadčasovostí. Součástí areálu je i sousední Silo, které se v druhé fázi změní v další kanceláře.

Tvrdá konstrukce nosného skeletu je doplněna transparentními příčkami nové dispozice. | Zdroj: BoysPlayNice
mill gutgut boysplaynice 16 1200

Konverzi bývalého objektu Mlýnice lze zařadit mezi další zdařilé úpravy industriálních staveb, jež vynikají ohleduplným přístupem, odstraněním nesourodých prvků a úprav a citlivými přístavbami či změnami interiéru. V tomto případě architekti vytěžili z původní stavby maximum, použitými materiály i barevným laděním ji prosvětlili a 3 695 m2 užitné plochy změnili na optimistický prostor vhodný k práci, vzdělávání i bydlení. 

O studiu:
GutGut je zkušený, inovativní slovenský architektonický ateliér pod vedením architektů Štefana Polakoviče a Lukáše Kordíka, jenž se věnuje různorodé tvorbě od malých úprav přes navrhování budov až po urbanistické plánování veřejných prostor. Realizace čerpají z mezinárodních zkušeností a zároveň reagují na lokální kontext a historii. Ateliér GutGut je aktivní i ve veřejné sféře jako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dny architektury a designu) v Bratislavě, umožňující kritické diskurzy o lokálních problémech na mezinárodní platformě. GutGut je laureátem ceny ARCH a vícenásobný laureát Ceny za architekturu CE-ZA-AR.

Základní údaje:
Návrh: Studio GutGut
Autor: Ing. arch. Štefan Polakovič, hlavní architekt; Ing. arch. Lukáš Kordík, hlavní architekt; Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková, hlavní architekt; Ing. arch. Tomáš Vrtek, hlavní architekt
Spoluautor: Ing. arch. Roman Žitňanský, architekt; Ing. arch. Patrícia Botková, architekt; Ing. arch. Katarína Bergerová, architekt
Umístění projektu: Turbínová 13, Bratislava
Země projektu : Slovensko
Rok projektu: 2015–2016
Rok dokončení: 2017
Zastavěná plocha: 857 m2
Hrubá podlahová plocha: 4 220 m2
Užitná plocha: 3 695 m2
Plocha pozemku: 2 676 m2
Náklady: 107 mil. Kč
Klient: Teslová, s. r. o.
Spolupráce: Grafická identita a Informační systém: Ľubica Segečová, segecova.sk
Hlavní dodavatel: ise, s. r. o.
Text: Daniela Bartošová
Fotografie: BoysPlayNice