Pardubické Automatické mlýny čeká rekonstrukce. Nyní poslouží uprchlíkům

Automatické mlýny nasvícené v ukrajinských barvách
Zdroj: Automatické mlýny

Významná kulturní památka od architekta Josefa Gočára dlouhá léta chátrala. Winternitzovy automatické mlýny by však měly už letos dostat druhou šanci. Architekt Lukáš Smetana, který objekt koupil společně s manželkou, se však chystá pustit do rekonstrukce. Ještě předtím však budovu nabídl jako dočasné ubytování pro lidi prchající z Ukrajiny před ruskou invazí.

Jak uvedl Smetana pro Hospodářské noviny, rozhodl se nabídnout ubytování až pro deset ukrajinských rodin. Dočasné přístřeší by mohli nalézt v prázdné ubytovně na pozemcích mlýnů. Prozatím se také rozhodl budovy nasvítit v barvách ukrajinské vlajky jako výraz solidarity s válkou zmítanou zemí.

Smetanovi odkoupili soubor budov automatických mlýnů v roce 2016, poté, co zde předchozí majitel ukončil výrobu mouky. Objekty dlouho nikdo nechtěl koupit a hrozilo, že mimořádná technická památka se stane dalším chátrajícím brownfieldem.

Smetanovi v současnosti rekonstruují druhou část Gočárovy stavby, bývalé obilné silo. Vznikne zde výstavní prostory a divadelní sál. Hlavní budova z roku 1911 patří kraji, který sem plánuje přemístit Východočeskou galerii z nevyhovujících prostor pardubického zámku.

Město Pardubice se do obnovy areálu rovněž zapojilo, v zadní části staví Centrální polytechnické dílny, vzdělávací centrum pro děti mateřských škol, žáky základních a středních škol. Dílny budou také sloužit k volnočasovým aktivitám a ke vzdělávání dospělých.  Součástí nové podoby areálu bude i park s přilehlým náměstím.

Automatické mlýny
Automatické mlýny | Zdroj: Automatické mlýny

Ojedinělá památka svého druhu

Monumentální budovy byly stavěny po etapách v letech 1909-1926 podle originálního návrhu přední osobnosti české moderní architektury Josefa Gočára, ve stylu dekorativní moderny. Vystavěny byly na objednávku předních pardubických mlynářů, Egona a Karla Winternitzových. Dvoukřídlá dispozice mlýna a sila je orientována ve směru toku Chrudimky na jejím pravém břehu. Mlýn, původně třípatrová 13-osá hmota, dostavěná v r. 1919 o 4. patro, je v průčelí doplněn o věžovitou část staršího sila s atikou tvaru vlaštovčího ocasu.

Nad celým křídlem mlýna se vypíná dominantní vodárenská věž s dekorativní atikou. Do současné délky bylo křídlo mlýna dostavěno po r. 1960. Druhou samostatnou převýšenou hmotu tvoří mladší moučné silo, propojené s budovou mlýna vysoko položeným prampouchem. Mlýny byly roku 2014 zapsány na seznam Národních kulturních památek České republiky.

red