Partneři sekce:

Dům zvaný Meandr

Dům zvaný Meandr

V brněnské čtvrti Komín, kousek pod lesem, na místě původních pastvin v ulici Pastviny bude postaven bytový dům s tekoucím půdorysem a zelenou střechou. Tedy Meandr. Architektonické studio DRNH zde chce vybudovat atraktivní bydlení s ekologickými prvky, které se již objevují u rodinných domů, ale u bytových domů jsou výjimkou.

Stavba nabízí kvalitní formu bydlení šetrnou k místu, historii i krajině. Její několikrát zalomená fasáda bude obložena štípanou břidlicí, důraz je kladen na střešní krajinu, kam je možné vstoupit z podstřešních bytů s rozlišením pobytové a přírodní zóny. Součástí projektu jsou malá dětská hřiště v atriích. Na pozemcích nad stavební parcelou je dostatek vzrostlé zeleně, řada stromů bude vysazena také v atriích a před objektem. Autoři počítají i s tím, že dům časem poroste popínavá zeleň.

Měla by tak vzniknout stavba respektující své okolí, uliční frontu, terénní konfiguraci i výškovou hladinu území a zohledňující problém suburbanizace zhuštěním objemu na parcele. Dům minimalizující tepelné nároky orientací prosklených ploch k jihu a uzavřeností objemu k severu, recyklující dešťovou vodu k zálivce střešních zahrad i okolní zeleně, s vlastní studnou pro užitkovou vodu do bytů. Materiály byly vybírány s ohledem na jejich přírodnost, nenáročnost a schopnost zušlechtění v čase, autoři tu také experimentují s užitím hliněných omítek v části obytných pokojů pro jejich schopnost držet zdravé mikroklima.

Investor: firma Goodwill, a. s.
Autor projektu a stavební dokumentace: architektonické studio DRNH
Stavitel: firma Kaláb
Náklady: cca 150 milionů Kč
Stavba bude zahájena v březnu 2008
Celkem 44 bytů a 70 parkovacích míst
Konstrukce železobetonové, doplněné keramickým zdivem

Schéma uzavřenosti a otevřenosti objektuSchéma technologií

Vi na základě autorské zprávy
Vizualizace: studio DRNH