Vinařství v Pavlově se inspirovalo Středomořím. Spojuje moderní technologie a staré principy

Ve vinici na mírném severovýchodním úbočí Pálavských kopců s krásným výhledem do údolí Dyje s Novomlýnskými nádržemi nalezneme od roku 2021 nový objekt vinařství Přátelé Pavlova. Marek Jan Štěpán z Atelier Štěpán přitom neskrývá jasnou inspiraci Středomořím. Jak by také ne, vždyť první vinice v této lokalitě kdysi zakládaly starověcí Římané.

Budova vinařství je horizontální, klidná, plynulá, jako okolní vinice. Splývá s krajinou, zbytečně na sebe neupozorňuje. Zároveň je velmi racionální struktury, inspirovaná stavbou jednoduchých stodol. Užívá minimum stavebních materiálů a možnost výstavby z místních zdrojů.

Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova

„Objekt vinařství jsem navrhoval po svém pobytu ve Středomoří, odráží se na něm středomořská kultura a slunce. A je to logická spojitost, protože na Pálavě kdysi zakládali vinice Římané. Pavlov a víno jsou jedno a totéž,“ podotýká Marek Jan Štěpán.

Moderní technologie a staré principy

Budova je navržena s využitím přírodních vlivů (stínění, přesahy střech, převaha přirozeného větrání, materiálové členění, zasazení do terénu, retence vody), doplněných zdrojem tepla a chladu. Dá se říci selsko-ekologicky, tedy se zvážením souvztažností moderních technologií a starých principů.

Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova | Zdroj: BoysPlayNice

„Jednou mi na kontrolním dni při odbednění betonových pilířů stavby vytanula souvislost mezi jejich archetypálním výrazem a siluetou hradu Děvičky na sousedním kopci. Toto propojení byl pro mne silný zážitek, ke kterému se ještě přidala vášeň stavět stavbyvedoucího Pavla Konečného (Bystroň Group). Kontrolní dny byly na tak krásném místě a ještě se zmíněnými souvislostmi osvěžující,“ vzpomíná Štěpán.

Není bez zajímavosti, že stavba je umístěna v zóně CHKO a je provedena v souladu s jejími podmínkami a požadavky. Díky tomu je v části zapuštěna do terénu a její střecha na sebe přebírá sklon terénu. Racionální inženýrská konstrukce staví na modulu 6×6 m. Materiálově je rozdělena na část nosnou – betonovou a nesenou – dřevěnou, na horizontálu a vertikálu.

Vinařství Přátelé Pavlova
Vinařství Přátelé Pavlova | Zdroj: BoysPlayNice

Splyne s okolím

Tektonika domu se inspiruje antickým architrávem a kladím. Pilíře z litého betonu s příměsí vápence nesou dřevěnou střechu tvořenou z prvků kolmo kladených na sebe. Čím výše, tím jsou prvky subtilnější. Vlastní střecha je pak vegetační, aby splynula s krajinou při dálkových pohledech.

„V Pavlově je nádherná tradiční architektura. Soudobá a moderní architektura přichází do Pavlova až v posledních letech například v podobě archeoparku či tohoto vinařství,“ říká Štěpán.

V době, kdy se staví spektakulární vinařství, se toto naopak obrací k přirozenosti a přímočarosti. Návštěvníkům je věnována jedna degustační místnost s výhledem na hrad a vodní hladinu. Vše ostatní slouží výrobě a skladování vína.

Vinařství Přátelé Pavlova

Lokalita: Pavlov, Česko
Studio: Atelier Štěpán
Autor: Marek Jan Štěpán
Projekční tým: Jan Vodička, Marin Kopecký, Dalibor Klusáček, Jan Martínek, Alena Dvořáčková
Rok projektu: 2019
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 720 m²
Plocha pozemku: 6500 m²
Náklady: 40 mil. CZK

red