Freebooter
Galerie(9)

Dřevěný dům v sobě nese dobrodružný odkaz

Na břehu holandské řeky Ij vyrostl na konci řadové zástavby dřevěný dům od ateliéru GG loop. Autoři jej popisují jako „loď na souši“, dominantním prvkem fasády i konstrukce je dřevo a má být ukázkou toho, jak lze i v bytostně městském kontextu znovu nalézt soulad s přírodou.

V centru Amsterdamu, na ostrově Zeeburgereiland, vznikl v roce 2019 malý bytový dům o dvou duplexních jednotkách nazvaný Freebooter v odkazu na tradici holandského loďařství a své dřevěné konstrukce. Freebooter se nazývali holandští námořníci, kteří se nechávali najmout na dobrodružné objevitelské výpravy do celého tehdy známého i neznámého světa.

004
Dřevěné lamely stíní interiér.
Obývací pokoj.
Na stěnách je ponechána struktura CLT panelů
Dům se odkazuje na lodní estetiku.
Fasáda domu je ze stínicích dřevěných lamel.
Dům ukončuje řadu domů.
Freebooter

Pionýrský étos se nese i v konstrukci tohoto domu.„Někde hluboko a v samotném základu naší existence jsme součástí přírody, ale v našich moderních životech jsme toto spojení ztratili. Naše studio má vizi o uspořádání města a bydlení způsobem, který respektuje jak potřeby lidí, tak přírody, a obě tyto složky spojuje,“ říká autor projektu Giacomo Garziano.

Dřevo, ocel a sklo

„Freebooter je odpovědí na tuto naši vizi,“ dodává. „Vidím jeho biofilní architekturu jako cestu k hledání opravdových inovací a rovnováhy mezi technickými aspekty ekologického stavění a kvality obytného prostoru jako přirozeného a organicky se vyvíjejícího domova.“

Celá stavba je vybudována ze dřeva, oceli a skla. Konstrukci tvoří CLT panely v kombinaci s ocelí a objekt byl z prefabrikovaných dílců vystavěn za pouhých šest měsíců. Ve vnitřních prostorech je na stěnách přiznaná dřevěná konstrukce a téma lodních kajut se objevuje i na oddělování jednotlivých funkcí v prostoru pomocí schůdků a zaoblených průhledů.

Na stěnách je ponechána struktura CLT panelů
Na stěnách je ponechána struktura CLT panelů | Source: Francisco Nogueira, Michael Sieber

Zároveň ale bylo cílem architektů uchovat v interiéru pocit volnosti a otevřenosti. Jednotlivé funkce jsou uspořádány s důrazem na denní rytmus tak, aby život obyvatel bytů plynul spolu s pohybujícím se sluncem po celém prostoru o 120 m2.

Díky využití dřeva, dřevěných slunolamů, které dávají fasádě budovy jedinečný vzhled a zároveň omezují nutnost chladit interiér v létě, a kvalitního zateplení se energetická spotřeba domu blíží nule. K tomu přispívá také čtyřiadvacet solárních panelů na střeše, využití přirozeného větrání a efektivního podlahového vytápění.

Freebooter | Biophilic House
Místo: Amsterdam, Nizozemsko
Autor projektu: Johan Beijers, Giacomo Garziano, Robbie Nijzen, Simone Peluso, Daniele Colombati, Jan-Willem Terlouw, Piergiorgio Angius, Luis Cascales, Krzysztof Zinger / GG loop
Spolupráce: Pieters Bouwtechniek, Mabutec, Kolthof BV, Binderholz, Ekoflin
Projekt: 2015 – 2019
Realizace: 2019
TEXT: ANNA VRABCOVÁ
FOTO: FRANCISCO NOGUEIRA
MICHAEL SIEBER, V2COM