Za Pilou: Beskydská obec postaví vlastní byty. Může inspirovat ostatní

V obci Horní Bečva v CHKO Moravskoslezské Beskydy se chystá ojedinělá výstavba. Obec je totiž jediným investorem projektu, který má oživit prostor někdejší pily. A jak věří starosta obce, bude mít zároveň pozitivní vliv na rozvoj místní komunity.

Přes 50 nových bytových jednotek a několik komerčních prostor má vzniknout v obci Horní Bečva ve Zlínském kraji. Do poměrně velkého projektu se pustila obec sama, bez přispění soukromého investora. Je to odvážný krok, neboť se jedná o značnou investici. V lokalitě budoucí výstavby se nyní nachází brownfield někdejší pily a zázemí Technických služeb.

Za Pilou
Za Pilou
Za Pilou
Za Pilou
Za Pilou
Za Pilou

Bydlení jako priorita

Obci se podařilo vykoupit strategické pozemky, čímž vzniklo v centru ucelené území, o jehož dalším využití se vedly četné diskuse. Některé návrhy se týkaly využití k volnočasovým aktivitám či pro klidovou zónu.

“Nakonec jsme po zvážení několika studií přistoupili k realizaci bytů v kvalitně řešeném urbanistickém prostoru. Myslím si, že zvolení priority bydlení bylo správné rozhodnutí. Důvodem byla i absence jiných rozvojových lokalit v obci, která leží v CHKO. Poptávka po bydlení na Horní Bečvě je dlouhodobě vysoká, stejně jako počet zájemců o nájemní bydlení,” uvedl starosta obce Rudolf Bernát.

Modro zelená infrastruktura

Nová výstavba je koncipována podle pravidel udržitelné výstavby. Nejde jen o domy samotné, navržené v energeticky pasivním standardu. Důležitý byl pro architekty komplexní pohled na lokalitu jako celek, kdy na sebe jednotlivá řešení navazují a doplňují se.

Za Pilou
Za Pilou | Zdroj: Pivec Projekce a Borák Architekti

Ing. Jan Pivec z projektového ateliéru Pivec Projekce, který za řešením projektu stojí, uvádí: “Celý koncept je postaven na principu modrozelené infrastruktury. Veškerá dešťová voda ze zpevněných ploch je těmito plochami buď vsakována, nebo v případě asfaltových ploch sváděna do osázených vsakovacích zemních průlehů. Ty jsou vzájemně propojeny potrubím tak, aby vytvářely rozsáhlý systém spojitých nádob a umožňovaly maximální využití průlehů v době dlouhotrvajících dešťů nebo tání sněhu.”

Toto řešení bylo navrženo pro specifický problém této horské oblasti, kterým je zimní údržba. Vsakovací průlehy proto slouží i jako místa hromadění shrnovaného sněhu, který zde může v klidu odtávat. Celá lokalita je spádována k nejnižšímu místu na břehu Bečvy, kudy by bylo celé území odvodňováno v době extrémních dešťů.

Urbanistické řešení

Základem urbanistického návrhu bylo definování oblasti veřejně přístupného „náměstí“. V obci totiž v současnosti není žádné definované náměstí a společenské akce se často odehrávají na ploše před vstupem do školy.

“Byl proto vytvořen koncept multifunkčního náměstí, vymezeného na jižní straně hlavní silnicí a na severní straně nově vzniklým domem PRIZMA, který bude s hlavní silnicí rovnoběžný,“ uvádí Ing. Jan Pivec a pokračuje: “Na západní straně vznikne pobytová alej, na východní straně pak parkování pro automobily. Ty mohou být při konání obecních hodů, slavností nebo vánočních trhů vymístěny a na ploše parkovacích stání budou postaveny stánky. Pro ty je připravena infrastruktura v podobě zemních krabic pro napojení elektřiny nebo vody.”

Za Pilou
Za Pilou | Zdroj: Pivec Projekce a Borák Architekti

Spojení s přírodou

Centrum obce tedy čeká významná proměna. Vznikne zde 52 nových bytů – větší část v obytném domě MEANDR, a menší část ve výše zmíněném polyfunkčním domě PRIZMA, v němž budou kromě bytů také 4 komerční prostory. Díky nádherné okolní přírodě nové bytové jednotky nabídnou obyvatelům nejen pohodlí moderního bydlení, ale i klid venkovského života. Velkým benefitem obytného domu MEANDR je, že kopíruje břeh řeky Bečvy, k čemuž se vztahuje i jeho název.

“Dům MEANDR se skládá z pěti domovních sekcí. Jejich výška reaguje na průběh svahu za nimi, na druhém břehu řeky. Dvě sekce, A a B, umístěné na západní straně jsou čtyřpodlažní, se vstupem do nejvyšších bytů ve 3. NP, tři sekce, C,D a E, umístěné na východní straně, jsou pětipodlažní, se vstupem do nejvyšších bytů ve 4. NP. Výšková úroveň jednotlivých částí tak přirozeně kopíruje průběh horizontu za nimi,” uvádí k projektu Ing. Pivec.

Domy mají jednoduchý tvar se sedlovými střechami, které jsou do daného prostředí nejvhodnější. Střechy jsou asymetrické, aby na jižní straně vznikla dostatečná plocha pro fotovoltaické minielektrárny.

Řeka poskytne rezidentům luxusní relaxační prostor a zároveň bude zajišťovat příznivé mikroklima. V nabídce jsou byty různých velikostí, od 1+kk po 3+ kk, některé jsou mezonetové, všechny mají sklepní kóje a předzahrádku nebo balkon.

“Důležitým prvkem jsou konstrukce předsazených balkonů, které mají užitnou funkci – venkovní pobytový prostor, funkci stínění prosklených ploch v létě, i funkci estetickou. Jejich dřevěná zábradlí vycházejí z tradičních tvarů a prvků místní architektury,” doplňuje Ing. Jan Pivec.

Požadavkem investora bylo, aby domy byly navrženy jako energeticky pasivní, s minimálními náklady na jejich provoz, především vytápění. Obytné místnosti domu MEANDR jsou proto orientované k jihu. “Jižní fasády obou domů jsou navrženy s okny, respektujícími optimalizaci pasivních tepelných zisků ze slunečního záření,” uvádí Ing. Pivec. Některé byty jsou navrženy jako bezbariérové.

Za Pilou
Za Pilou | Zdroj: Pivec Projekce a Borák Architekti

Možnosti čerpání dotace

90% bytových jednotek by obec ráda prodala běžnou komerční formou a financovala tím celý projekt. Několik bytů si chce ponechat, aby je mohla například nabídnout jako benefit lidem důležitých profesí, které potřebuje do obce přilákat. Velkou výhodou pro budoucí obyvatele je i to, že v těsné blízkosti se nachází nejrůznější služby – obchody, škola, mateřská škola, lékaři, pošta, hřiště nebo restaurace.

V kostce

– Realizace v režimu Design and Build
– Celkem 52 bytů a 4 komerční prostory
Bytový dům MEANDR:
– 43 bytových jednotek dispozice 1+kk až 3+kk s balkony, sklepy, některé s mezonetovými ložnicemi.
Polyfunkční dům PRIZMA
– 9 bytových jednotek 2+kk nebo 3+kk (Byty 2+kk jsou bezbariérové a mají terasu nebo předzahrádku)
– 4 komerční prostory

Projekt je zařazen do programu na rozvoj dostupného bydlení. To znamená, že na byty ve vlastnictví obce je možno čerpat dotaci kombinovanou s měkkým dlouhodobým úvěrem. “Projekt národní podpory bydlení nám tak trochu vytrhl trn z paty, neboť nám umožní zajímavě profinancovat byty, které nejsou předmětem prodeje. Projekt tím nabývá ještě většího veřejně prospěšného rozměru,” říká Rudolf Bernát.

Navýšení příjmů obce

Obec Horní Bečva má v současnosti přibližně 2500 obyvatel, a v ideálním případě by se díky projektu počet obyvatel mohl zvýšit o cca 100. “To bych považoval za velký úspěch,” uvádí starosta Rudolf Bernát a pokračuje: “Samozřejmě od počtu obyvatel se odvíjí daňové příjmy obce a tak každé navýšení je žádoucí. Projekt je i velkým multiplikačním impulzem do lokální ekonomiky”. Dodavatelem služeb jako je vodné, stočné a teplo je obec, což je podle starosty rovněž nezanedbatelným ekonomickým přínosem projektu.

Za Pilou
Za Pilou | Zdroj: Pivec Projekce a Borák Architekti

Překonávání těžkostí

A co bylo podle starosty z pohledu obce na celém projektu dosud nejsložitější? “Každá část přípravné fáze byla složitá. Prodej bytů jsme zahájili v nejhorším možném období energetické a úrokové hypoteční krize. Naštěstí se nám otevřela nová cesta díky podpoře nájemního bydlení. Nyní jsme ovšem v nejtěžší fázi stavebního řízení, kdy se potýkáme s námitkami vlastníků sousedních nemovitostí. Ve spolupráci s projektantem se snažíme zapracovat všechny smysluplné připomínky a jsem v tomto směru mírný optimista. Smutné ale je, že námitky generují hlavně ti, kteří nejsou občany obce. Jinak má projekt ze strany našich občanů podporu.”

Projekt „Za Pilou“ se tak snad brzy stane přínosem jak pro stávající tak budoucí obyvatele Horní Bečvy a také zajímavým příkladem pro ostatní obce.

Lokalita: Horní Bečva, Česko
Autoři návrhu: Pivec Projekce a Borák Architekti
Společný brněnský ateliér zabývající se navrhováním staveb, jejich projekty a dozorem nad výstavbou. Zaměřuje se na udržitelnost staveb, jejich energetickou efektivitu, estetiku a harmonii s prostředím.