ASB Články na tému

veřejné zakázky

V letošních třech čtvrtletích vzrostl počet veřejných zakázek zadaných českým stavebním firmám o 23 procent. Hodnota zakázek činila 168 miliard korun, což byl meziroční růst o 19 procent. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research. Podle ní má hodnota zadaných veřejných zakázek významný vliv na celkovou produkci ve stavebnictví. Ta v letošním roce zatím klesla o 1,5 procenta.

Hodnota veřejných stavebních zakázek byla loni prakticky stejná jako v roce 2021. Veřejní investoři zadali v roce 2022 stavebním firmám práci v hodnotě 235,3 miliardy korun, což je meziroční pokles o 0,2 procenta, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 2,1 procenta a u inženýrských staveb o procento klesla. Největším zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR se zakázkami za 37,8 miliardy korun.

Finanční hodnota zadaných veřejných stavebních zakázek sice meziročně vzrostla o 10,2 %, ale počet těchto zakázek meziročně o 4,5 % klesl. Pozitivní je, že zvýšením investičních prostředků se veřejný sektor podílí na vysoké průměrné vytíženosti kapacit stavebních firem (97 %). Vzhledem k inflaci, zejména u zdražování cen energií a stavebních materiálů, však dochází ke zdražování projektů a míra vynaložených investičních prostředků tyto inflační faktory nevyrovná.

Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje. A to i přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek již od roku 2016 požaduje vybírat zhotovitele podle „ekonomické výhodnosti nabídek“. Ta se hodnotí na základě poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.

Veřejné budovy a veřejné prostory se v posledních letech dostávají stále více do hledáčku pozornosti samospráv i širší veřejnosti. Přesto jejich architektonickou kvalitu řeší spíše menšina osvícených měst a obcí. Co brání tomu, aby veřejné stavby ve větší míře navrhovali architekti? Jak docílit častějšího vypisování architektonických soutěží? A co by pomohlo městům ve zkvalitňování veřejných zakázek?

Objem zakázek, které veřejní investoři v Česku zadali stavebním firmám, letos do konce května meziročně vzrostl o 6,8 procenta na 92 miliard korun. Počet se snížil o 5,3 procenta na 1689. Největším zadavatelem byla Správa železnic se zakázkami za 20,1 miliardy korun.