Luxusní bydlení na panském statku

Barokní panský statek, který těsně přiléhá k Trojskému zámku a v minulosti sloužil k jeho zásobování, zasáhla v roce 2002 povodeň a od té doby chátral. Život mu má nyní navrátit developerský projekt skutečně luxusního rezidenčního bydlení, který odkazuje na baroko nejen velkorysostí svých prostor.

Panský statek s hospodářským dvorem postavil v 17. století Václav Vojtěch ze Šternberka společně se severním křídlem trojského letohrádku. Objekt byl několikrát přestavován, a dokonce v něm byla i budova továrny. Téměř 20 let chátral a v roce 2002 jej poničily povodně.

červen 2019
Interiér Rezidence Trója
Bydlení v zámeckém stylu
Koupelna v Rezidenci Trója
Prosinec 2018
Vizualizace celek1
Vizualizace celek2
Vizualizace celek3

Šest památkově chráněných objektů zachránil až zájem developerské společnosti Coast Capital Partners, která se specializuje na obnovu historických budov.I přes mimořádnou náročnost záchranných prací s nejistým výsledkem se týmy architektů a developera pod nesmlouvavým dohledem památkářů rozhodly zachovat cenné objekty a jedinečný genius loci pro další generace.

Pro obnovu objektů musely přijít na řadu netradiční a nákladné stavební postupy. Bez nich by historické budovy byly nevratně poškozeny absencí dlouhodobé údržby, která je oslabila a odhalila jejich slabá místa; dílo zkázy pak mohla dokončila rozlitá Vltava.

Vizualizace celek2

„Nejstarší budovu areálu – historické stáje – bylo nezbytné doslova kámen po kameni rozebrat, každou cihlu pečlivě označit a následně znovu postavit přesně tam, kde stála posledních 400 let,“ popisuje hlavní architektka studia LOXIA Jana Mastíková.

Při stavbě musela být použita různá statická zajištění, jako je podtryskání základů betonem nebo stahování historických budov táhly, která držela v průběhu rekonstrukce historické stavby pohromadě. Jedna z historických budov pak byla zcela vynesena na pilířích a čněla několik metrů nad základovou jámou budoucího podzemního parkingu novostaveb.

Uzavřenost areálu způsobovala i jisté problémy; na vybraných místech musel být beton na stavbu přiváděn na velkou vzdálenost, protože vjezd do areálu byl omezený a umístění jeřábů doprostřed rozestavěného objektu byla operace vyžadující milimetrovou přesnost.

Betonáž na velké vzdálenosti

„Náročnost rekonstrukce byla enormní, ale podařilo se. Z výsledku tak máme radost nejen my, investor a památkáři, ale doufáme, že ji budou mít i noví obyvatelé,“ dodala architektka Mastíková.

Své stopy tu zanechala i pražská povodeň z roku 2002. Působení tisícileté vody významně zhoršilo statiku a celkový stav budov, které ještě zhoršovaly průsaky spodnívody. Zdivo tak muselo projít zdlouhavým procesem vysušování. Základové konstrukce historických budov dostaly novou hydroizolaci, která je ochrání před spodní vodou.

Jako ochranné opatření při povodni byla nainstalována výkonná čerpadla, která mají v kanalizaci zastavit zpětný tok odpadní vody. Mají sílu vypořádat se až s 500letou vodou a ochránit tak areál v blízkosti řeky i před touto hrozbou. Ochranný val, oddělující areál s pevnými i mobilními stěnami od pobřeží Vltavy, pak chrání památky i novostavby před povrchovou vodou z řeky. Při včasné instalaci mobilních stěn je zajištěna ochrana území do výšky hladiny Vltavy při povodni 2002 i s 30centimetrovou rezervou.

Vzhledem k tomu, že celková rekonstrukce a záchrana historických památek dávaly ekonomický smysl jen díky vzniku novostaveb, bylo nezbytné najít takové řešení, aby původní budovy a novostavby spolu ladily, přirozeně splynuly s okolím, ale také vyhovovaly životnímu stylu 21. století. „Co se zpočátku tvářilo pro mnohé jako jednoznačný handicap, ukázalo se v důsledku jako jedna z nejsilnějších stránek projektu,“ popisuje architektka.

Prosinec 2018

„Pojítkem všech, tedy starých i nových staveb, jsou barokní mansardy. V původních částech se navíc podařilo zachovat působivé vikýře a klenby, které vnášejí do interiérů další zajímavé prvky,“ nastínila hledání spojení mezi staletími Jana Mastíková. Celý komplex odpovídá hustotě okolní zástavby, kde se nacházejí zejména soukromé vilky. V projektu je i komerční prostor, který je jako stvořený pro restauraci, a tak bude mít možnost těšit se ze záchrany jedinečného areálu také veřejnost.

Nepřehlédněte: Rekonštrukcia kubínyiovského kaštieľa

V obou částech architekti navrhli 72 bytů. Novostavby mají terasy a balkony, ze kterých jsou příjemné výhledy na památky v okolí. Samotnou kapitolou je 6 luxusních penthousů v posledních podlažích objektů. Ty mají samostatná oddělená parkovací stání, soukromý vchod z garáží, vlastní výtah, vinný sklep či wellness.

Vizualizace penthousy4

Díky developerskému projektu se tak v trojském údolí podařilo zachránit pro příští generace cennou památku a také obnovit standard bydlení, který jsme si na české architektonické scéně odvykli vídat.

TEXT: RED
FOTO: CCP