Ekologické bydlení v domě  z 19. století
Galerie(10)

Ekologické bydlení v domě z 19. století

Může se přeměnit zanedbaný městský blok v energeticky efektivní a moderní bydlení? Důkazem, že ano, je vídeňský obytný komplex OAG rekonstruovaný a rozšířený podle projektu architekta Armina Mohsena Daneshgara. Největších úspor energie lze docílit inteligentními sanacemi. U projektu OAG byly díky tomuto postupu sníženy emise CO2 o 200 tun za rok a potřeba energie na vytápění redukována o více než 60 procent.

Ve Vídni stojí přes třicet tisíc domů z období, které Rakušané nazývají Grundzeit – tedy období grunderského neboli zakladatelského, spojeného s nebývale rychlým ekonomickým růstem a rozvojem průmyslu v polovině 19. století. Jen asi 15 procent z těchto domů má vybudované půdní vestavby a mnoho z těchto rozšíření je realizovaných v tradičním historizujícím stylu. Nicméně stále více příkladů svědčí o jakési renesanci. Vestavby a nástavby na těchto domech začínají být architektonicky sebevědomé a kreativně řešené. Jeden z těchto „staronových“ domů stojí v pátém obvodu Vídně.

Chytrá proměna
Autorem návrhu rekonstrukce a nástavby je mladý architekt Armin Mohsen ­Daneshgar. Na počátku stál před nelehkým úkolem: přetvořit zdevastované domy v moderní nízkoenergetické bydlení. Projekt nazvaný OAG podle názvu ulice, kde stojí – Obere Amtshausgasse, zahrnuje přestavbu obytného bloku trojice domů z roku 1889 v dezolátním stavu, nevyhovující energetickým standardům, s úzkými vchody a malými, neefektivně vytápěnými byty. V okolí bloku neexistovala žádná zeleň.

Všechny tyto aspekty měl projekt řešit. Tři stará nevyhovující schodiště byla nahrazena novým, vedeným z větší části zvenku na způsob pavlače. Malé byty byly přetvořené v byty různých velikostí. Kombinace dvoupokojových a třípokojových bytů ve spodních poschodích a luxusních mezonetových bytů pod střechou nyní vede ke zdravému soužití různých sociálních vrstev. Nástavba tří poschodí, podzemní garáž skrytá pod zahradou, stejně jako trendové pojetí vstupu vytváří v těchto domech z grunderského období současný komfort bydlení. Motto městské čtvrti ­Více zeleně pro Margarethen naplňuje řada stromů před domem, květinové truhlíky zapuštěné do říms, bujné zahrady vnitřních dvorů, zelené stěny sloužící jako pohledová clona a dominantní požární stěna sousedního pozemku porostlá zelení.

Architekt Armin Mohsen Daneshgar všechny tři domy vizuálně barevně sjednotil. Zvolil k tomu žlutou barvu šafránu, kterou lze dát do souvislosti s jeho íránskými kořeny. Tuto jasnou a teplou barvu propůjčil nejen prvkům fasády, ale i interiérům.

Ekologické aspekty
Cílem přestavby byla větší energetická efektivita a šetření přírodními zdroji. Celková sanace zchátralého bloku oproti nové stavbě představuje udržitelné řešení i z pohledu sociálního – původní nájemci se budou moci vrátit do svých nyní značně vylepšených bytů. Rekonstrukcí byla uspořena energie potřebná k výrobě stavebních materiálů a ke stavebním procesům. Při výběru vhodného zdroje tepla padla volba na dálkové vytápění s centrálním teplovodním potrubím. Odečty energie lze provádět pomocí jednoduchých malých měřičů spotřeby tepelné energie a teplé vody. Bylo vyměněno i staré olověné vodovodní potrubí. Pitná voda je nyní upravována pro celý dům Granderovým přístrojem instalovaným na přívodním potrubí. Rekonstrukce zlepšila tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí. Fasádní okna, a zejména střešní okna umožňují pasivní využití sluneční energie, pro letní měsíce jsou opatřena automaticky řízeným stíněním.

Pro zvýšení energetické a finanční efektivity a dosažení uživatelského komfortu byla využita řada principů a technologií: zjednodušený systém vzduchotechniky, termostat s nočním snižováním teploty, otopná tělesa, speciální vysoušecí systém s vytápěním původních stavebních dílů, na síti nezávislý obvod vytápění v ložnicích, speciální ochrana proti hluku u dřevěných stropů staré zástavby vyvinutá na základě zvláštní vědecké studie, příčné větrání, které je možné téměř ve všech bytech. Dále byly znovu využity vybourané materiály, bylo zajištěno použití materiálů bez škodlivin ve vnitřních prostorech a využití pasivních solárních zisků.

Hledisko společenské angažovanosti
Vídeňská obytná čtvrť Grätzel, která leží mezi ulicí Reinprechtsdorferstrasse a čtvrtí Gürtel, disponuje sice tou nejlepší infrastrukturou (školy, obchody, veřejné dopravní prostředky), ale na druhé straně má nejvyšší podíl cizinců a nejvyšší počet bytů, které nevyhovují normám, v celé Vídni. Aby nedocházelo k pustnutí celé lokality a postupnému vyprazdňování domů, byly zde vybudovány nákladné moderní kanceláře. Větší část lidí, kteří jsou v nich zaměstnaní, bydlí přímo v místě. Protože obzvlášť v noci chybějí parkovací místa pro automobily, byla zde zřízena podzemní garáž. K dispozici je dostatek odstavných míst pro kola a kočárky, bezbariérový přístup i výtah pro tělesně postižené osoby. Světlé, příjemné a přirozeně osvětlené schodiště a bezpečnostní dveře přispívají k pocitu bezpečí obyvatel.

Mezi kvalitativní vlastnosti nových bytů dnes patří dobré tepelnětechnické parametry konstrukcí, nepřehřívání interiéru v létě, automatické řízení stínicích ­doplňků a nainstalované pokojové ­termostaty s nočním snížením teploty.

Jeden z nejdůležitějších aspektů rekonstrukce je zlepšení charakteru místa a jeho pozitivní vnímání místními obyvateli. Propojení nového a starého – dům v novém kabátě, nové architektonické prvky navazující na původní stavbu, zachování dřevěných podlah, využití kamene, odhalení cihlového zdiva, zčásti znovu využité staré materiály – to vše spojuje obyvatele s minulostí místa a vytváří specifický genius loci.

Obytný komplex OAG:
Rekonstrukce tří bytových domů postavených v roce 1889 a nástavba
Investor: Ulreich Bauträger
Architekt:  Armin Moshsen Daneshgar
Spolupráce: Gassner & Partner Baumanagement
Energetické plánování: Robert Gassner
Místo: Vídeň, Rakousko
Realizace: 2005
Energetický index: 55,9 kWh/(m2 . a) (předtím: 147,2 kWh/(m2 . a), úspora 91,3 kWh/(m2 . a) = 62%)

Kateřina Kotalová ve spolupráci se společností VELUX
Foto: Adam Mørk, VELUX

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.