Bytový dům Nuselská
Galerie(10)

Bytový dům Nuselská

V proluce mezi starší zástavbou v pražské Michli vyrostla novostavba bytového domu. Cílem architektů bylo zacelit dříve neúplnou uliční frontu, zároveň také vhodně reagovat na rozdílnou prostorovou konfiguraci navazujících objektů.

Bytový dům byl postaven do místa kontrastního sousedství blokové zástavby z počátku 20. století a zbytků starší rostlé zástavby. Pro jeho podobu byla velkou měrou určující specifická prostorová konfigurace okolních objektů. Oba sousední domy od sebe dělí více než sto let a jsou značně nesourodé. Zatímco v nedávné době rea­lizovaný bytový dům na jižní straně proluky má hluboký trakt, secesní objekt Hotelu Michle na severní straně má trakt mělký, doplněný přístavbami ve dvoře. Oba sousední objekty mají také rozdílnou podlažnost i výšku.

Vývoj projektu

 Vývoj projektu

Hra fasád

S výjimkou komerčně laděného parteru jsou v objektu výhradně byty. Na uliční stranu umístili architekti malé (jedno- a dvoupokojové) jednotky, do dvora jsou situovány byty větší, v nejvyšších podlažích až čtyřpokojové. Uliční průčelí plynule navazuje na sousední objekty a zaceluje dříve neúplnou uliční frontu. Místo nabízí zajímavé průhledy z vyšších podlaží.

Kaskádovitá zadní fasáda plynule navazuje na sousední objekty.

 Kaskádovitá zadní fasáda plynule navazuje na sousední objekty.

Tento efekt umocnili autoři projektu umístěním prosklených lodžií do půdorysného zlomu uliční fasády. Dvorní průčelí, orientované směrem k potoku Botiči, je řešeno jako terasovité. Zatímco na jižní straně má objekt stejnou hloubku traktu jako navazující bytový dům, na severní straně reaguje ve spodních podlažích na značnou hloubku zastavění sousední parcely.

Průčelí zaceluje dříve neúplnou uliční frontu.

 Průčelí zaceluje dříve neúplnou uliční frontu.

Zlatý akcent

Forma bytového domu je jednoduchá a čistá; jedině taková se architektům jevila jako vhodná v reakci na okolní chaotický kontext. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická s výjimkou posledních dvou podlaží, která jsou vyzděna z keramických tvárnic. Pro uliční průčelí byla zvolena nákladnější broušená fasáda. Zábradlí v oknech, lodžiích, na balkonech i terasách jsou skleněná bezrámová.

Přírodní povrchy na terasách

 Přírodní povrchy na terasách 

Uliční parter je obložen velkoformátovými tabulemi černého smaltovaného skla. Vnější barevnost je redukována na černou a bílou s výjimkou dřevěných podlah na terasách, balkonech a v lodžiích. V kontrastu k takto potlačené barevnosti jsou vstupní prostory objektu akcentovány zlatým štukem na jedné z bočních stěn, který provází návštěvníky od vstupu až do hloubky dispozice. Zlatý akcent je prosklenými výkladci z uličního parteru jasně viditelný.

Výhled do Nuselské ulice

 Výhled do Nuselské ulice

Propojení zástavby

Vnitřní barevnost domu je rovněž velmi střízlivá. Malby stěn ve společných prostorech jsou provedeny ve světle šedé, podobně jako keramická dlažba na podlahách a schodišti nebo ocelové zárubně dveří. Na podestách je integrována informační grafika s rozměrnými čísly jednotlivých podlaží. Výrazným prvkem ve vstupní hale je jednoramenné ocelové schodiště s černými teracovými stupni a skleněným zábradlím. Autorům projektu se podařilo elementárně velkorysou formou architektury spojit „rozhádanou“ sousední zástavbu v jeden celek.

Orientační systém na schodišti

 Orientační systém na schodišti

Bytový dům Nuselská

Místo: Praha 4
Architekt: Petr Bouřil, Jan Mužík, Tomáš Vlasák, Václav Petrus
Investor: PETO Real
Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební
Projekt: 2011–2016
Realizace: 2016

Řez

 Řez

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, ABM ARCHITEKTI
FOTO: FILIP ŠLAPAL

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2018.