Namísto četníků byty. V brněnském brownfieldu má vzniknout 13 bytových domů

Jaselská kasárna
Zdroj: Kliminvest

Dělostřelecká kasárna v Brně sloužila na sklonku své existence jako lokace pro natáčení Četnických humoresek. V roce 2007 šly všechny budovy k zemi a o pozemky vypukl soudní spor mezi jejich majitelem a městem. Po letech dohad došlo ke smíru a připravuje se výstavba velkého bytového komplexu.

Celkem 13 bytových domů s 530 byty, 17 obchody, mateřskou školkou a 700 parkovacími místy má vzniknout v prostoru současného brownfieldu na území bývalých Jaselských kasáren v Brně–Králově Poli. Informovali o tom brněnští radní, kteří schvalovali projektovou dokumentaci. Zároveň mají k projektu několik připomínek.

„Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Město se chce podle něj vyvarovat toho, aby v místě vznikla dodatečná protihluková opatření. „Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ dodal.

Třináct domů ve dvou etapách

Území Jaselských kasáren, kde vznikal populární televizní seriál Četnické humoresky, dosud ležel ladem kvůli soudním sporům. Developer Kliminvest se chystá 13 domů postavit ve dvou etapách. Etapa A zahrnuje výstavbu pěti bytových domů s cca 220 bytovými jednotkami.

Jaselská kasárna
Jaselská kasárna | Zdroj: Kliminvest

Etapa B obsahuje osm bytových domů. Vzniknout by zde mělo přibližně 310 bytů. Oba plánované vnitrobloky jsou navrženy pro relaxaci, budou osázeny zelení, pro děti zde budou instalovány herní prvky, přibude mobiliář. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech a zpevněných ploch do nádrží. Část vody bude využívána pro závlahu.

V Brně je volných bytů nedostatek, stejně jako ploch, kde by mohly vyrůst. Kvůli tomu v posledních letech strmě rostou ceny bytů. Město chce k řešení situace přispět výstavbou družstevních bytů, naplánovaných jich má 1300 v šesti lokalitách, první by měly být hotové v roce 2025.

red