Brno připravuje pomocí 3D tisku model nové čtvrti Trnitá

KAM model
Zdroj: KAM Brno

Stovky budov, přes dva tisíce stromů, vlakové a tramvajové tratě a řeka Svratka jako výrazný krajinný prvek oblasti. A to vše v měřítku 1:500. Právě připravovaný model nové čtvrti Trnitá obsáhne na dvanácti čtverečních metrech část území Brna dva kilometry dlouhou a jeden a půl kilometru širokou.

V příštích měsících ho využije odborná porota mezinárodní soutěže na podobu nového hlavního nádraží. Model připravuje Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s 3D studiem FAVU VUT v Brně.

„Přímo do modelu budou soutěžní týmy vkládat navržené budovy nového hlavního nádraží s navazujícím veřejným prostranstvím, které tak bude možné hodnotit z nadhledu a v kontextu celého místa. Model bude sloužit také při dalších jednáních o záměrech v nové čtvrti Trnitá. Počítáme s tím, že bude možné měnit budovy spolu s tím, jak se bude území rozvíjet,“ řekl ředitel KAM Michal Sedláček.

KAM model
Model nové čtvrti Trnitá v měřítku 1: 500 na ploše 12 metrů čtverečních připravuje KAM Brno ve spolupráci s 3D studiem FAVU VUT v Brně.  | Zdroj: KAM Brno

Mezinárodní soutěž na nové hlavní nádraží pokračovala ve dnech 3. a 4. března zasedáním odborné poroty v prostorách brněnské Vlněny. Porotci posuzovali návrhy od 12 účastníků, dohromady 72 panelů s vizualizacemi nového nádraží. To vše zcela anonymně. Cílem bylo vybrat čtyři návrhy, které postoupí do dalšího kola soutěže.

„Zúžení účastníků soutěže teď musí schválit zadavatelé, kterými jsou Správa železnic a Statutární město Brno. Poté bude soutěž pokračovat do druhé fáze. Čtyři vybrané soutěžní týmy dopracují návrhy do větší podrobnosti, součástí bude také výroba vkládacího modelu budovy nádraží a řešeného území. Vítěze soutěže budeme znát v létě. Všechny návrhy představíme veřejnosti na velké výstavě na podzim,“ doplnil Sedláček.

Model s pomocí 3D tisku

Model pro soutěž vyrábí 3D studio FAVU brněnského Vysokého učení technického pomocí 3D tisku a CNC obrábění (počítačem řízeného obrábění). Hotový bude začátkem června. Celý model včetně vítězné podoby hlavního nádraží si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě soutěžních návrhů připravované na podzim tohoto roku, kde se stane jejím ústředním objektem.

Výroba takto velkého modelu vyžaduje podle vedoucího 3D studia FAVU Tomáše Medka především důkladné plánování a přípravu. „Kombinujeme dvě technologie. CNC obrábění pro výrobu terénu a 3D tisk pro zástavbu. Jednou materiál ubíráte, druhou se na sebe v tenkých vrstvičkách přidáváte. V digitálním sochařství je pro nás běžné, že vytváříme velké objekty, které se skládají z více dílů a musí se k sobě sesadit. V tomto případě je však mimořádná přesnost, se kterou pracujeme. Přestože má celý model několik metrů, nemůžeme si mezi jednotlivými díly dovolit nepřesnosti ani v řádu milimetrů.“

Od partnerů ASB

KAM model 3
V digitálním sochařství se běžně vytváří velké objekty z více dílů, které je nutné sesadit. Nepřesnosti ani v řádu milimetrů si nelze dovolit. | Zdroj: KAM Brno

Zásadní je také použitý materiál a jeho kvalita. „Pro tento model používáme průmyslový materiál odolný proti UV záření a tiskneme na profesionální 3D tiskárně. Stejně tak pro frézování používáme desky pryskyřice, které se říká umělé dřevo a pro výrobu modelů je to jeden z nejkvalitnějších materiálů vůbec,“ doplnil Medek.

Aby i v následujících letech model sloužil dalším veřejným jednáním nad novou čtvrtí Trnitá i navazujícím soutěžím v oblasti, půjde rozložit do dvanácti částí. Přibližně stovka významných staveb, jako jsou zdejší dominanty a památkově chráněné objekty, budou proto připevněny natrvalo. Ostatní domy budou naopak připraveny na úpravu, nebo výměnu spolu s tím, jak se budou měnit plány rozvoje území.

Zdroj: KAM Brno