Dům se skleněným srdcem

Pozoruhodnou proměnou nedávno prošel jeden z nejstarších lázeňských domů v Mariánských lázních. Jeho rekonstrukce a přeměny na bytový dům se ujala renomovaná architektka Eva Jiřičná, jejíž nezaměnitelný rukopis je znát již při vstupu do budovy.

Návštěvníka okamžitě upoutá křehká konstrukce proskleného schodiště, které se v dramatickém kontrastu s historickou budovou vine vzhůru přes všechna patra po celé výšce budovy. Dům, který byl zachráněn před zkázou, tak získal novou dimenzi – pro­zaický utilitární prvek, jakým obvykle schodiště bývá, je zde přeměněn na šperk, ztvrzující výjimečnost této rezidenční budovy.

„Z architektonického hlediska bylo snahou navrátit Mariánským Lázním jednu z budov, která podle tradic 19. století poskytla příležitost pro vytvoření zajímavého vnitřního vstupního a komunikačního prostoru,“ říká architektka Eva Jiřičná. „V atriu jsme umístili skleněné schodiště a skleněný výtah, které hrou světla a stínů oživí celý vnitřní prostor. Denní světlo prochází skrze prosklenou střechu až do vstupního podlaží,“ dodává architektka.

Z ruiny komfortní rezidence

Dům Sněžka, původně nazývaný Pražský dům – Prager Haus, je šestipodlažní budova postavená na místě jednoho z nejstarších mariánskolázeňských domů, který byl vybudován v roce 1812 nedaleko vývěru Křížového pramene jako čtvrtá budova postavená v Mariánských Lázních. Od počátku byl zamýšlen a realizován jako lázeňský objekt. Tyčí se ve frontě domů v lázeňském centru přímo nad historickou novobarokní ocelolitinovou kolonádou. V průběhu let byl mnohokrát přestavován. Do dnešní podoby byl upraven v letech 1913–1914, kdy byla na starší původní objekt nastavěna dvě patra a provedena radikální přestavba zadního traktu a dvorních křídel. Byla tak vytvořena osově souměrná dispozice hotelu se zastavěním stavební parcely s krytým atriem.

V roce 1945 byl hotel konfiskován a dán do národní správy. Tehdy došlo k jeho přejmenování na Majestic a záhy poté na Sněžku. „Po roce 1948 byl dům znárodněn a dán k užívání Československým státním lázním. Jeho stavebně technický stav se postupně zhoršoval natolik, že musel být ke konci 90. let jako havarijní dokonce uzavřen. A chátral by dál, kdyby neměl to štěstí, že jej získal investor, který byl ochoten podstoupit riziko a martyrium příprav a realizace rozsáhlých rekonstrukčních prací,“ říká vedoucí stavebního úřadu v Mariánských lázních Martin Pospíšil.

V roce 2005, kdy nemovitost koupil investor, společnost United Hotel Investments Bohemia, již byla budova v katastrofálním stavu. Ačkoliv je investorská společnost především hotelovým developerem, rozhodla se zde zrealizovat projekt rezidenčního bydlení.

„Záměr projektu Sněžka navazuje na formu bydlení, které již v dřívějších dobách využívali významní hosté při návštěvách Mariánských Lázní. Naším cílem tak bylo znovu vybudovat rezidenční bydlení, které jim bude poskytovat komfortní zázemí,“ objasnil cíl investora majitel společnosti Igor Valtr. Ke spolupráci přizvali investoři architektku Evu Jiřičnou.

Řešení bylo technicky náročné a vyžadovalo citlivost investora k památkové ochraně. Výsledkem spolupráce je moderní prostor prodchnutý graciézní krásou, bohatostí a lehkostí.

Rafinovaná prostota
Interiér šestipatrového domu prošel kompletní rekonstrukcí. Vnější část byla citlivě restaurována a historicky cenné prvky byly zachovány. Fasáda si rekonstrukcí zachovala původní podobu, barevně – ve dvou odstínech pískové – zapadá do typické mariánskolázeňské zástavby. Okna západní a východní fasády byla restaurována a byly vytvořeny repliky stávajících špaletových oken. Interiér byl však značně zdevastovaný, a tak bylo třeba vytvořit kompletně nový prostor.

Koncepce přestavby historického objektu spočívala v přenesení vertikálních komunikací do bývalého atria s ochozem ve vnitrobloku, a tím uvolnění traktů pro co největší využití podlažní plochy. V úrovni krovu bylo vloženo další podlaží, střešní terasa s prosklenou střechou atria skrytou za hřebenem střechy, přístupná ze dvou luxusních podkrovních apartmánů.

Hlavní bytové schodiště je jednoramenné s mezipodestou a bočními schodnicemi, proměnlivé délky podle jednotlivých podlaží. Celkem pět nadzemních ramen je v místě mezipodesty vynášeno čtyřmi kusy nerezových táhel a stabilizováno boční fixací do stěny. Schodnici tvoří lakovaná ocel s prolamovanými nerez podstupnicemi skleněných pískovaných stupňů. Zábradlí je celoskleněné s terčovým uchycením nerez madla ve spárách, zábradlí plynule přechází v lemování otvoru schodiště ve stropě.

Zajímavé je také točité schodiště podkrovního bytu, které tvoří přístup na terasu v prostoru atria. Tvoří je oboustranná spirálová ocelová lakovaná schodnice s propojením nerezovými lesklými tyčemi pod každým stupněm. Stupně jsou z pískovaného skla, zábradlí ze skla ohýbaného.

V domě se nachází celkem jedenadvacet bytů a sedm ateliérů. Apartmány koncipované v několika rozměrových kategoriích jsou prostorné, ale ne příliš rozlehlé, žádný z bytů nepřesahuje výměrou 120 m2. Ačkoliv se nacházejí v historické budově, jejich dispoziční řešení je navýsost současné. Dojmu kompaktnosti a rafinované prostoty je docíleno mimo jiné i dnes ne vždy samozřejmým faktem, že investor nešetřil na nákladech, použitém materiálu a zařizovacích prvcích.

Pro byty je charakteristické světlo, které proudí četnými okny a zdůrazňuje jas a eleganci všech interiérů. Nezanedbatelnou předností bytů je překrásný výhled na panoráma města. Zdařilou přestavbou domu Sněžka však spolupráce investora s ateliérem Evy Jiřičné nekončí. Podílí se i na projektu sousedního objektu Mánes, který by měl být realizován v letošním roce.

Řez

Od partnerů ASB

Dům Sněžka
Architekt: AI – DESIGN, s.r. o.
Prof. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner, Ing. arch. Jiří Hušek
Investor: Rezidence Mariánské Lázně, s.r.o.
Platnéřská 111/19, 110 00 Praha 1
Ing. Igor Valtr
HIP: AED Project, a.s.
Ing. Zbyněk Ransdorf,
Ing. Petra Klimčuková
Engineering: Uniart
Ing. arch. Dalibor Urbanec
Generální dodavatel: Krak-Chem

Lidmila Ziková
Foto: Ogilvy PR

Autorka je novinářka.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyBytové domy