Wroclaw ukazuje, jak na multigenerační sociální bydlení

Nestává se často, aby na cenu Mies van der Rohe byla nominována celá čtvrť. Zatímco se po inspiraci ohlížíme většinou do kulturně nám blízké Vídně, míjíme bez pozornosti fantastické projekty, které realizují naši polští sousedé. Sídliště Nowe Zernike začalo vznikat v roce 2011 pod záštitou Dolnoslezské komory architektů a města Wroclaw a mezi desítkami mimořádně zajímavých projektů vyniká právě tento.

Nenápadný blok s velkým oválným atriem uprostřed je pojímám jako multigenerační bydlení pro seniory a mladé rodiny. Jde o hybrid mezi domovem sociálních služeb a startovacími nájemními byty, zabalený v efektní a funkční formě.

Město v malém

Vícegenerační dům byl navržen jako městská čtvrť. Uvnitř čtyřpodlažní budovy je navrženo prostorné a zelené nádvoří. Jeho oválný tvar vyplynul z touhy vytvořit přátelský prostor bez bariér a vizuálního rozdělení. Tato forma usnadňuje navazování sousedských vztahů.

Díky němu se komunikační prostory funkčně propojily s atraktivními, společně obývanými prostory. Vnitřní nádvoří není introvertním prostorem. Perforace v přízemí poskytují vizuální kontakt s okolím budovy a hlavní vchod do dvora, navržený jako šikmý řez půdorysem, je vizuálně propojen s nedalekým parkem a místním kulturním centrem.

Na tomto území byly vysazeny i stromy a tráva. Program oválného vnitrobloku se skládá z rekreační oblasti v blízkosti klubové místnosti pro seniory, vnější zóny tělocvičny, veřejného hřiště a soukromého areálu pro mateřskou školu a míst k sezení.

Dom Wielopokoleniowy
Dom Wielopokoleniowy
Dom Wielopokoleniowy
Sídliště Nowe Żerniki z letecké perspektivy. Výsledek desetileté práce více než čtyřiceti architektů a mnoha workshopů s obyvateli.
Půdorys
Řez

Homogenní charakter objektu vyplývající z jeho vnější formy byl zachován i v jeho vnitřní struktuře. Funkčně je rozdělen na dvě nezávislé části – jednu pro seniory a druhou s byty k pronájmu. Obě části mají samostatné vchody, schodiště a komunikaci přes chodbu vedoucí rovnoběžně s obvodem budovy.

Díky tomu je rozdělení budovy plynulé a flexibilní, je variabilní, přizpůsobí se poptávce po konkrétním typu bytů. Toto spojení navíc zosobňuje myšlenku spojování generací – poskytuje prostor společně obývaný staršími a mladými lidmi; nabízí tak psychologické pohodlí, vyplývající z blízké přítomnosti rodiny.

Takovéto řešení dodává také pocit samostatnosti a nezávislosti. Vybavení odpovídající věku a potřebám obyvatel je samozřejmostí.

Sídliště Nowe Żerniki z letecké perspektivy. Výsledek desetileté práce více než čtyřiceti architektů a mnoha workshopů s obyvateli.
Sídliště Nowe Żerniki z letecké perspektivy. Výsledek desetileté práce více než čtyřiceti architektů a mnoha workshopů s obyvateli. | Zdroj: Maciej Lulko

Spolužití

Jedním z počátečních předpokladů projektu bylo vytvořit zařízení podporující integraci všech jeho obyvatel a uživatelů. Výsledkem diskuse o rozdílném životním stylu jednotlivých věkových skupin bylo rozhodnutí, že jejich potřeby se nejenže vzájemně nevylučují, ale naopak třeba vyvinout veškeré úsilí k vytvoření vícegeneračních bytových domů.

Soužití různých generací v jedné budově je prospěšnou činností v mnoha ohledech – učí vzájemnému respektu a předchází pocitu vyloučení, podporuje aktivizaci seniorů, díky neustálé přítomnosti sousedů dává obyvatelům pocit bezpečí. Každodenní fungování se staršími lidmi a lidmi s postižením odstraňuje společenské bariéry.

Superateliér

Budova je součástí modelového sídliště Nowe Żerniki. Místní architekti se kolektivně snažili reagovat na rostoucí problémy s bydlením a špatnou prostorovou kvalitu. První etapa výstavby komplexu nabízí kompletní škálu sociálních služeb a veřejných prostor poháněných udržitelnou technickou infrastrukturou.

Sídliště Nowe Żerniki z letecké perspektivy. Výsledek desetileté práce více než čtyřiceti architektů a mnoha workshopů s obyvateli.
Sídliště Nowe Żerniki z letecké perspektivy. Výsledek desetileté práce více než čtyřiceti architektů a mnoha workshopů s obyvateli. | Zdroj: Maciej Lulko

Nedávno byla společnost Nowe Żerniki nominována na Cenu Evropské unie pro současnou architekturu – cenu Mies van der Rohe pro rok 2022. V návaznosti na tradice Werkbund si architekti osvojili metodu cyklických workshopů, které se časem rozšířily a doplnily o setkání se specialisty, budoucími obyvateli a investory.

Tým projektu, který si vysloužil přezdívku Superstudio, si dal za úkol naplánovat modelové sídliště založené na principu priority pro chodce, které nabízí kompletní škálu sociálních služeb a veřejných prostor poháněných udržitelnou technickou infrastrukturou. Více než čtyřicet architektů již dekádu pracuje na tom, aby ve Wroclawi vzniklo krásné bydlení na dlouhý život.

Máme se co učit.

DOM WIELOPOKOLENIOWY – MULTIGENERAČNÍ BYDLENÍ

Místo: Osiedle Nowe Żerniki, Wrocław, Poľsko
Architekti: Marcin Major, Anna Major, Paweł Major, Alicja Miasik, Marta Górniak, Przemysław Spadło, Marlena Kilian, Hanna Łopacz, Maria Więcław
Klient: TBS Wrocław Sp. z o. o.
Projekt: 2016–2017
Realizace: 2019–2020
Plocha: 8 200 m2

Karolína Balášková
Text vyšel v časopisu ASB 5/2021.