baugruppe no architects studio flusser 12 1st floor 1200
Galerie(35)

Baugruppe aneb Sám sobě developerem

Výraz „baugruppe“, stejně jako nový koncept bydlení, pochází z němčiny a stále více příznivců nachází zatím především nejen v Německu, ale například i ve Švýcarsku. Volně přeloženo jde o takzvané spolkové stavění – skupina lidí účelově – v tomto případě s cílem vybudovat vlastní bydlení – spojí finanční prostředky a fyzické i duševní síly a postaví dům. Anebo, jako v případě dnešní realizace, je zrekonstruována starší nemovitost.

Pro koupi historické třípodlažní vily před rekonstrukcí se rozhodly tři mladé rodiny s malými dětmi. Pro každou z nich by bydlení v takovém domě se zahradou, navíc v Praze kousek od stanice metra, bylo nedosažitelným snem. Toto byla příležitost, kterou se rozhodli využít. Příležitost nejen pro ně, ale i pro architekty ze studia No architects, kteří byli osloveni k vytvoření návrhu přestavby tří bytů na míru.

baugruppe no architects studio flusser 02 exterior 1200
baugruppe no architects studio flusser 05 exterior 1200
baugruppe no architects studio flusser 07 1st floor 1200
baugruppe no architects studio flusser 08 1st floor 1200 1
baugruppe no architects studio flusser 10 1st floor 1200
baugruppe no architects studio flusser 16 2nd floor 1200
baugruppe no architects studio flusser 14 2nd floor 1200
baugruppe no architects studio flusser 17 2nd floor 1200

„Bylo nám jasné, že to je velmi zajímavý experiment,“ vysvětlují Jakub Filip Novák a Daniela Baráčková. „A že to namísto utopie musí být racionální cesta nejen k realizaci, ale i k provozu takovéhoto typu bydlení. Z naší perspektivy bylo zásadní využít synergii společné investice, ale z dlouhodobé perspektivy současně předejít kolizím v budoucím soužití obyvatel domu.“

baugruppe no architects studio flusser 20 2nd floor 1200 1
V každém podlaží je navržen zcela individuální byt. | Zdroj: Studio Flusser
Systém stavitelských spolků je určen pro skupinu lidí, kteří se chtějí na utváření vlastního bydlení aktivně podílet. Spolkové bydlení také předpokládá, že část organizační práce mohou odvést právě budoucí majitelé a dále tak snižovat náklady na pořízení bytu. Zároveň budou u projektu od jeho samého začátku a budou tak moci ovlivnit určitá osobní přání, týkající se jejich bytů.

30. léta, 3 patra, 3 rodiny

Výchozím hlediskem pro rekonstrukci vily z 30. let minulého století byla její pozice v rámci ostatní zástavby – byla postavena jako první, vévodící řadě dalších domů v bloku. Autoři návrhu tedy dodali štítu symetrii novými okenními otvory a vrátili mu vnitřní poezii a krásu, která byla v minulosti zahlazena necitlivě provedeným zateplením.

baugruppe no architects studio flusser 27 3rd floor 1200
Návrhy jednotlivých bytů reagují na vlastní životní sloh rodin, jak v celku, tak i v intimnějších detailech. | Zdroj: Studio Flusser

„V každém podlaží jsme navrhli jeden zcela individuální byt,“ vysvětlují architekti, „a to i za cenu vícera stoupaček či statických zásahů. Sklep jsme podkopali a prohloubili, abychom zde zřídili společné prostory prádelny, sklepů a technického zázemí, které doplňuje i společná klubovna. Soužití vertikálně propojuje trojice teras nad sebou.“

baugruppe no architects studio flusser 26 3rd floor 1200
V řešení prostor je bráno v potaz i společenské vytížení a způsob fungování každé rodiny. | Zdroj: Studio Flusser

Velkým bonusem je bezesporu zahrada, jež ideálně doplňuje celkovou koncepci tohoto městského bydlení. Místo původní garáže vznikly tři samostatné prostorné kolárny a malý společný skládek zahradních strojů a náčiní. Pro zajištění většího soukromí obyvatel domu při pobytu na zahradě byl dvoubarevný plot zvýšen o jednu cihlu.

baugruppe no architects studio flusser 08 1st floor 1200
V prvním patře převládá bílá barva a tlumenější, přírodní tóny. | Zdroj: Studio Flusser

Názor architektů:
Jednotlivé byty jsme pojednali v duchu domu samého, přeloženého do osobitého životního jazyka jednotlivých rodin. Výsledek, jak věříme, reaguje na jejich vlastní životní sloh jak v celku, tak v intimnějších detailech. Někde jde o preferovaný způsob mytí vlasů, jinde o barvu baru v oblíbené kavárně, někde zas o oblíbené horské panorama či společenské vytížení.

Třípodlažní vila

Návrh: No Architects, www.noarchitects.cz
Autor: MgA. Jakub Filip Novák, hlavní architekt, MgA. Daniela Baráčková, hlavní architekt
Spoluautor: Ing. arch. Barbora Jelínek, architektka, Ing. arch. Martin Hlusička, architekt, Eva Maštálková, projektantka
Klient: Baugruppe
Umístění projektu: Praha, Česká republika
Rok dokončení: 2019
Zastavěná plocha: 130 m2
Hrubá podlahová plocha: 465 m2
Užitná plocha: 387 m2

 Daniela Bartošová