Vídeňský Gleis 21: Komunitní bydlení budoucnosti

Projekt Gleis 21, přezdívaný jako Dům v Grätzel, nevytváří pouze přemostění mezi nově vznikající čtvrtí Sonnwendviertel, hlavním nádražím a zbytkem 10. vídeňského obvodu, ale je zároveň kooperativním prostředkem rozvoje celé oblasti. Na jeho směřování se totiž podílí celá místní komunita.

Na blok budovy s netradičně uchopenou geometrií otevřenosti se dá hledět různě a záleží, jakou perspektivu zvolíte. Pohled z nitra totiž odhaluje více o konstrukci a stavebních řešeních, zatímco zvenčí spíše o životě celé rodící se komunity. Obojí se ale vzájemně doplňuje, prolíná.

Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21
Gleis 21

Co se tedy uvnitř tohoto objektu s dřevěnou fasádou, nápadným prosklením a krytými pavlačemi skrývá? Čtyřiatřicet bytových jednotek ve čtyřech nadzemních podlažích propojených otevřenou arkádou na severozápadní straně budovy.

Udržitelný hybrid

Od horní hrany přízemí je tvořen provázanou hybridní konstrukcí: stropy jsou vystavěny z křížově lepeného dřeva a betonu, vnější stěny z prefabrikovaných dřevěných boxů, bytové příčky jsou z CLT profilů. Vzhled fasády utváří jednotící dřevěné bednění. Dům v Grätzel je klasifikován jako udržitelná, low-energy dřevostavba.

Vyniká kompaktní konstrukcí, zapracovanými certifikovanými materiály, dřevo-hliníkovými rámy oken s trojvrstvou výplní izolačního prosklení. Nešetřilo se tu na přípravě projektu, a proto teď objekt šetří svým provozem. A ten je nízkouhlíkový, energeticky vysoce efektivní.

Stávající dispozice bytů uvnitř lze měnit, doplňovat a posouvat. Aktuální plán rozvržených místností tak do jisté míry nemusí za pár let platit. Bytovou situaci totiž může uzpůsobovat životní situaci svých obyvatel a dovoluje jim umenšovat výměru zabydlené plochy anebo propojovat protilehlé byty prostřednictvím modulů.

Gleis 21
Gleis 21 | Zdroj: Hertha Hurnaus

Prostor pro vnitřní expanzi zajišťuje řada proluk a pasáží se zatím nejasně definovaným využitím. Zatím jsou to kuchyňská studia, klubovny, pokoje pro dočasně ubytované hosty a návštěvy nebo sauna v nejvyšším patře a posilovna v přízemí.

O tom, jak se tyto sdílené prostory budou měnit, rozhodují sami obyvatelé. Ti úpravy a změny projednávají, financují a realizují formou Baugruppe. Neexistuje tu pojem neinteresovaného nájemníka, absence v participaci anebo záhadné anonymity věčně zavřených dveří. V kontaktu: při vzájemných jednáních, akcích i každodenních setkání jsou tu lidé pořád.

Ne každému taková představa společného a vysoce komunikativního užívání může sedět, ale takoví si bydlení v Domu v Grätzel hledat stejně nebudou. A proto si zdejší obyvatelé mohou prostory zařídit po svém. Tady i v celé rostoucí čtvrti.

Gleis 21
Gleis 21 | Zdroj: Marlene Hildebrandt

Vize pro čtvrť i město

Gleis 21 nechce být jen pohledově hezkou lokalitkou k obývání, s moderní zástavbou, která bude těžit z toho, že za 15 minut jste odtud hromadnou dopravou v centru. Nikterak neskrývá své ambice se sama stát svébytným centrem, významným bodem v mapě, k němuž se budou lidé rádi vydávat.

Architektura domu to jen podtrhuje. Je nástrojem demonstrace pokročilých principů co-housingu, alternativního spolu-bydlení. Objekt sám se snaží být agorou rozmanitosti.

Už samo rozvržení plánu, jež ve svých úrovních kombinuje funkce obytného domu, komunitního střediska a epicentra kulturní scény, o tom leccos vypovídá. Představa architektů z ateliéru eins:eins architekten je taková, že v přízemí se tu bude scházet celý Grätzel, aby se formou workshopů, debat nebo programů vzdělávání podílel na progresivní evoluci toho, co má jednou být pestrou a živou součástí města.

Gleis 21
Gleis 21 | Zdroj: Hertha Hurnaus

Chybět tu nemá kinosál, bistro nabízející pokrmy z lokálních zahrad ani jazyková škola, ubytování pro žadatele o azyl ze zemí mimo EU. Vize budoucnosti tu teoreticky nezvažují, ale odvážně naplňují. A Dům v Grätzel je středem tohoto děje. I proto byl brán v potaz nejen program vlastní stavby, ale i to, jak bude svou topologií reagovat s okolím.

Citlivě tu byla zvážena dosavadní lineární urbanistická struktura Gleis 21, do níž byl vnášen nový objekt, tak i napojení na blízký park, integrovanou zeleň, promenádu a prostor vnější plochy dětského hřiště. Dům v Grätzel je výkladní skříní, pasáží, koridorem i bezpečným přístřeším před nepohodu deštivého dne.

Profil stavby oživují balkony a arkády, vystupující z vícepodlažních fasád obytných podlaží, takže obyvatelé jsou stále v kontaktu se svým prostředím. A vložené řezy vedené patry umožňují i vertikální komunikaci.

Plán budovy do jisté míry rozbíjí to, co je vnímáno jako exteriér a interiér, a snaží se lidi na ulici i ty z protějšího domu propojit s lidmi uvnitř. Protože všichni jsou tu jednou společnou sousedskou komunitou. Otevřenou, propojenou, vzájemně solidární.

Gleis 21
Gleis 21 | Zdroj: Marlene Hildebrandt

Inspirativní projekt

Ateliér zacílil na slabé místo Vídně: nedostatečné kapacity pro bydlení, jehož limitem je pořizovací cena. Dům v Grätzel je prezentován jako finančně velmi příhodné bydlení. Z hlediska výstavby i provozu. Proto se k němu, stejně jako k celému Gleis 21, upírají zraky Vídeňáků.

Podobných domů vytvořených komunitou pro komunitu by tu výhledově mohlo vzniknout více. Poptávka po tomto typu bydlení je tu totiž značná. Projekt byl letos oprávněně nominován na Cenu Evropské unie za současnou architekturu – Cena Miese van der Rohe.

DAS HAUS IM GRÄTZEL, GLEIS 21, VÍDEŇ, RAKOUSKO

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO: einszueins architektur
VEDOUCÍ PROJEKTU: Markus Zilker, Francesca Bocchini, Annegret Haider, Victoria Marek
SPOLUPRÁCE: Realitylab
KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT: YEWO LANDSCAPES GmbH
INVESTOR: Schwarzatal Gemeinnützige Wohnungs & Siedlungsanlagen GmbH,
Verein Wohnprojekt Gleis 21
DODAVATEL STAVBY: Weissenseer Holz-System-Bau GmbH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1 691 m2
HRUBÁ PODLAHOVÁ PLOCHA: 3 886 m2
PROJEKT: 2017
REALIZACE: 2019

Článek vyšel v časopisu ASB 2/2022.