Zlín vybral novou podobu zanedbaného prostranství. Vyrostou zde byty i muzeum veteránů

Zdroj: AXXI

Parkoviště, točna autobusů a bývalý autobazar. Nevzhledné prostranství v centru Zlína by se mělo brzy kultivovat. Nezávislá porota složená z řady významných architektů včetně profesora architektury Michala Kohouta nebo architekta Aleše Buriana doporučila vedení města k realizaci návrh architekta Luďka Šimoníka s kolektivem. Celkem bylo posuzováno dvanáct doručených soutěžních návrhů.

Plocha mezi Velkým kinem, významnou památkou Baťovské éry, sportovní halou a fakultou Univerzity Tomáše Bati patří mezi významné rozvojové území, které je dosud stavebně nevyužité.

„Pro naše město představuje velkou výzvu a současně příležitost. Při rozvoji města chceme klást důraz na funkčnost i vhodný urbanismus a architekturu. Proto jsme v tomto případě využili prověření formou soutěže. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit další tak rozsáhlé, a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.

Získané zkušenosti však město chce využít například pro budoucí soutěž na rozsáhlou plochu na zdejším sídlišti.

Myslete na parkování i veterány

Zadání soutěže požadovalo řešení několika věcí, zejména dopravy včetně nedostatkového parkování, bydlení, umístění cvičné sportovní haly i muzeum veteránů. Poslední zmíněnou instituci plánuje ve Zlíně už dlouhá léta založit podnikatel a sběratel veteránů Ladislav Samohýl.

Jeho sbírka automobilů a motorek v hodnotě stovek miliónů korun čítá i některé raritní kusy, například jediný exemplář vozu Benz Parcifal z roku 1902 nebo unikátní sérii deseti starých vozů Bugatti.

Vizualizace nové čtvrti ve Zlíně | Zdroj: AXXI

Velký důraz byl kladen na městotvornou funkci veřejného prostranství. Vítězná podoba řešeného prostoru je dle poroty velmi zlínská a přesto soudobá. Návrh respektuje pohledovou osu na budovu „21“, baťovského mrakodrapu i řešení připravované křižovatky ulic Březnické a Mostní.

Zároveň nevytváří překážky pro případné budoucí dotvoření náměstí Práce, o němž se uvažuje už od 30. let minulého století, kdy mělo vytvořit nový střed města. Každá etapa budoucí výstavby má také samostatně řešený vjezd do podzemního parkování a navzájem se nepodmiňují.

„Vítězný návrh považujeme za zdařilý a vhodně navazující na baťovskou zástavbu. Návrh muzea veteránů umisťuje do blízkosti stávající i nově navržené cvičné sportovní haly a vytváří předpoklad pro vznik atraktivního veřejného prostoru v jižní části řešeného území. Zároveň dobře pracuje s rozmístěním jednotlivých objektů. Jsme přesvědčeni, že na veřejný prostor by měl být kladen ještě větší důraz a co se týče občanské vybavenosti ani nezapomenout na obyvatele Letné, pro které by tato lokalita mohla být doplnit chybějící služby i parkovací místa. Postupná realizace tohoto záměru bude obrovským impulsem pro centrum města,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Vizualizace nové čtvrti ve Zlíně | Zdroj: AXXI

Radní uplatní některé připomínky

Porota doporučuje městu zaměřit se na ekonomii výstavby, jako je například prověření umístění parkování v nadzemních částech. Doporučuje také preferovat významnou přítomnost stromů usazených v terénu v parteru staveb, zejména okolo ulice Březnická.

Radě města má k vítěznému návrhu několik připomínek, které bude potřeba zapracovat. „Chceme například klást větší důraz na dostatečnou kapacitu veřejných budov a zvětšení plochy veřejného prostoru s lepší průchodností lokality. Více do úvahy se mají dát i potřeby obyvatel čtvrti Letná,“ upřesnil náměstek primátora pro územní plánování Pavel Stojar.

Od partnerů ASB

Vizualizace nové čtvrti ve Zlíně | Zdroj: AXXI

Podle radních se má také pamatovat na zásadní funkci území a tou je parkování ať už typu P+R tak i pro sportovní a kulturní události konané ve sportovní hale nebo zimním stadionu. Dojde tak například k prověření dalšího navýšení kapacity parkování oproti vítěznému návrhu s využitím i nadzemních parkovacích domů.

S termíny možného začátku výstavby je zatím radnice opatrná. Předpokládá, že by neměla začít dříve než za několik let, jako první by se mělo začít stavět muzeum veteránů. Území má celkovou rozlohu přibližně 2,6 ha a původně zde měla v roce 2011 začít výstavba obchodního domu. Investor však od záměru ustoupil a vedení města se rozhodlo toto území vykoupit.

red