Zlínská radnice

Zlín chce modernější radnici. Vyhlásil proto architektonickou soutěž na dostavbu

Zlín vyhlásil architektonickou soutěž na dostavbu souboru objektů radnice v centru města. Magistrát předpokládá v první etapě přestavby investici ve výši přibližně 100 milionů korun bez DPH. Výsledky soutěže by měly být znám letos na podzim. Současnou podobu dostala radnice před 100 lety, autorem byl legendární architekt F. L. Gahura.

„K soutěži nás dovedl především špatný technický stav některých budov, které jsou součástí radnice, a z toho plynoucí prostorová tíseň. Navíc je na čase, aby budova číslo popisné 10, tedy prostor, kde sídlila kavárna Minutka, byla opět důstojnou součástí radnice a celého náměstí Míru,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Tehdejší vedení města hledalo náhradu za nevyhovující budovu radnice z 16. století, a to formou veřejné soutěže. Ze soutěže pak vzešla stavba legendy zlínského urbanismu F. L. Gahury, která je dodnes hlavním sídlem města.

Zlín slaví 700 let od založení

Zlín si letos připomíná 700 let od první písemné zmínky o městě. „Jsme přesvědčeni, že pro Zlín je zahájení architektonické soutěže na dostavbu budovy radnice v roce výročí 700 let města symbolické. Rádi bychom navázali na velmi kvalitní meziválečnou zlínskou architekturu. Tato dostavba rovněž výrazně zkvalitní fungování současné budovy radnice a stane se dalším impulsem pro revitalizaci náměstí. Důležité je pro nás i praktické a funkční hledisko nové dostavby,“ uvedl primátorův náměstek Pavel Brada (ANO).

Architektonická soutěž bude formou soutěžního dialogu, přihlásit se je možné do 4. dubna. Hodnotící komise nejprve vybere z přihlášených ateliérů šestici účastníků, se kterými následně proběhne workshop nad rozpracovanými návrhy. Důraz bude kladen na první realizační etapu, během které by mělo dojít k nahrazení budovy číslo popisné 10, která je již několik let vyklizena a provizorně staticky zajištěna.

Ve druhé etapě by mělo dojít k nahrazení dalších budov v bezprostředním okolí historické budovy. Druhá realizační etapa pak představuje ideální cílovou podobu stavebního souboru radničních budov, zahrnující také případnou dostavbu vnitrobloku a přestavbu objektu číslo popisné 15.

red